Natychmiastowe zwolnienie z uczelni profesora Jana Hartmana za propagowanie kazirodztwa

Adresat/Adresaci petycji: Rektor Uniwersytetu Jagielońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

 

Natychmiastowe zwolnienie z uczelni profesora Jana Hartmana za propagowanie kazirodztwa

0200
  147
 
147 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 200 podpisów.

Natychmiastowe zwolnienie z uczelni profesora Jana Hartmana za propagowanie kazirodztwa

Szanowny Panie Rektorze

Profesor Jan Hartman pracuje na Uniwersytecie Jagielońskim. Jednocześnie za pomocą środków masowego przekazu promuje kazirodztwo w Polsce i wnosi postulaty o debatę publiczną na ten temat. Jako pracownik tak szanowanej i uznanej w świecie placówki oświatowej, jaką jest Uniwersytet Jagieloński promuje aspołeczne i dewiacyjne postawy seksualne. Człowiek ten całkowicie pozbawiony jest elementarnych wartości humanistycznych i chrześcijańskich. Aberracja seksualna, o jakiej mówi i jaką chce propagować publicznie ma na celu cakowite zniszczenie podstawowej komórki społecznej, jaką jest normalna, kochająca się rodzina.

Tolerowanie takich postaw, bagatelizowanie inklinacji seksualnych profesora Jana Hartmana spowoduje, że normalna i nie skażona dewiacjami część polskiego społeczeństwa będzie w negatywny sposób odbierać wartości, jakie gloryfikowane są przez wykładowców na Uniwersytecie Jagielońskim.

W związku z powyższymi w imieniu normalnych rodzin i polskich obywateli proszę o bezwłoczne usunięcie z uczelni profesora Jana Hartmana.

Z wyrazami szacunku

Kamil Bazelak

 

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
kod pocztowy
CitizenGo będzie chronić Twoją prywatność oraz informować Cię o tej oraz innych kampaniach.

Adresat/Adresaci petycji: Rektor Uniwersytetu Jagielońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Natychmiastowe zwolnienie z pracy profesora Jana Hartmana

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

Natychmiastowe zwolnienie z uczelni profesora Jana Hartmana za propagowanie kazirodztwa

Podpisz tę petycję teraz!

0200
  147
 
147 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 200 podpisów.