Przywrocenie punktu wyborczego w Limerick

Adresat/Adresaci petycji: Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Dublinie

 

Przywrocenie punktu wyborczego w Limerick

0200
  117
 
117 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 200 podpisów.

Przywrocenie punktu wyborczego w Limerick

Niniejsza petycja ma na celu zwrócenie uwagi Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Dublinie na brak punktu wyborczego w Limerick. Decyzja zlikwidowania punktu wyborczego w Limerick nie była konsultowana z Polonią w hrabstwach Limerick, Clare i Tipperary, która liczy ponad 10 tysięcy osób. Dotychczasowe prośby Polonii o umożliwienie glosowania w Limerick spotkały się z odmową Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Dublinie. Polonia w Limerick w większości nie popiera glosowania korespondencyjnego, ponieważ czas wszystkich formalności jest wydłużony w stosunku do glosowania osobistego. Jest to problematyczne i zniechęcające. Dodatkowym faktem jest, że liczenie głosów odbywa się bez obecności przedstawicieli Ruchu Kontroli Wyborów, co w opinii wielu Polaków podważa jego rzetelność. Utworzone punkty w Galway i Cork są zbyt odlegle dla Polaków, którzy często pracują w niedziele. Koszty poniesione przez wyborcę (dzień wolny w pracy, wydatki związane z podrożą, ewentualna opieka nad dziećmi) są zbyt wysokie. Najczęściej powoduje to rezygnację wielu wyborców z ich podstawowego, konstytucyjnego prawa do glosowania! My, Polacy w Irlandii, domagamy się przywrócenia punktu wyborczego w Limerick i umożliwienia nam glosowania bez ponoszenia kosztów własnych!

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
kod pocztowy
CitizenGo będzie chronić Twoją prywatność oraz informować Cię o tej oraz innych kampaniach.

Adresat/Adresaci petycji: Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Dublinie

Przywrocenie punktu wyborczego w Limerick

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

Przywrocenie punktu wyborczego w Limerick

Podpisz tę petycję teraz!

0200
  117
 
117 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 200 podpisów.