Petycja w sprawie przywrócenia obywatelstwa Polskiego Polakom na wschodzie

Adresat/Adresaci petycji: JE Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dr. Andrzej Duda

 

Petycja w sprawie przywrócenia obywatelstwa Polskiego Polakom na wschodzie

05.000
  3.430
 
3.430 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 5.000 podpisów.

Petycja w sprawie przywrócenia obywatelstwa Polskiego Polakom na wschodzie

Przywrócenie obywatelstwa polskiego ofiarom okupacji ziem wschodnich RP to kolejny etap przywracania suwerenności Polski.

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
kod pocztowy
CitizenGo będzie chronić Twoją prywatność oraz informować Cię o tej oraz innych kampaniach.

Adresat petycji: JE Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dr Andrzej Duda

Panie Prezydencie,

we wspaniałym i godnym Polski i Polaków wystąpieniu na forum ONZ przypomniał Pan fakt gwałtu, dokonanego na naszej Ojczyźnie przez Niemcy i Rosję w 1939 roku.

Nie wszystkie następstwa tej okupacji dla Polaków zostały usunięte. Dotyczy to przede wszystkim bolesnej kwestii pozbawienia wbrew prawu polskiemu i międzynarodowemu obywatelstwa polskiego mieszkańców ziem polskich, przyłączonych do ZSSR.  Farsa ta, która jest powodem dramatu Polaków na wschodzie, rozegrała się w dniu 29 listopada 1939 roku (a nieco później na Wileńszczyźnie, początkowo podarowanej przez Stalina Republice Litewskiej).

Panie Prezydencie,

po zakończeniu okresu PRL, rządy RP nie chcąc jakoby zadrażnić stosunków z sąsiadami, unikały kwestii przywrócenia obywatelstwa polskiego osobom i ich potomkom, pozbawionym bezprawnie polskich paszportów. Tłumaczono to koniecznością utrzymania „dobrosąsiedzkich stosunków”. Takimi faktycznie nie były one nigdy. Rząd wprowadził 07.09.2007 roku, po 8 latach procedowania, tzw. „Kartę Polaka”. Był to gest, ale niewystarczający. Państwo ma bowiem obowiązek przywrócenia obywatelstwa polskiego obywatelom i ich potomkom, bezprawnie jego pozbawionym, to znaczy, fe facto posiadającym to obywatelstwo po dziś dzień. Ma obowiązek się nimi opiekować!

Panie Prezydencie,

rozwiązanie w postaci „Karty Polaka” ma charakter narodowościowy, ale nie państwowy.

Tymczasem w interesie Państwa Polskiego leży utrzymanie jego demograficznej obecności na mapie Europy. Bez znaczenia jest nawet pochodzenie etniczne i wyznanie lub jego brak u obywateli polskich na wschodzie. Ich związek kulturowo-historyczny jest decydujący. To ich wola rozstrzyga o przyjęciu polskiego obywatelstwa poprzez akces na podstawie faktycznego stanu prawnego. Podobne regulacje, które powinny stanowić dla nas przykład, istnieją w Europie, na przykład w Niemczech i na Węgrzech.

Dlatego ja, sygnatariusz tej petycji, zwracam się do Pana Prezydenta o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, przywracającej Polakom na wschodzie godność, honor i ojczyznę.

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

Petycja w sprawie przywrócenia obywatelstwa Polskiego Polakom na wschodzie

Podpisz tę petycję teraz!

05.000
  3.430
 
3.430 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 5.000 podpisów.