Poparcie dla wystawy "Stop dewiacji" w Radzyniu Podlaskim

Adresat/Adresaci petycji: Burmistrz Radzynia Podlaskiego

 

Poparcie dla wystawy "Stop dewiacji" w Radzyniu Podlaskim

pomyślna
050.000
  23.123
 
23.123 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.

Poparcie dla wystawy "Stop dewiacji" w Radzyniu Podlaskim

7 października na Placu Wolności w Radzyniu Podlaskim stanęła wystawa „Stop dewiacji”. Informuje ona o medycznych i społecznych niebezpieczeństwach płynących z homoseksualnego stylu życia.

Już w pierwszych dniach jej obecności w przestrzeni publicznej Radzynia, wystawa stała się celem ataku - medialnego i fizycznego. W ubiegłą sobotę została zniszczona. Lewicowi wandale przedarli jeden z plakatów, próbowali go także zedrzeć z instalacji.

Prawda o homoseksualizmie przeszkadza przede wszystkim środowiskom i osobom, które chciałyby uznania tej dewiacji za pożądaną normę, i posuną się do wszystkiego, żeby taki cel osiągnąć. Również do przemocy, kłamstwa i cenzury.

Pod szczególnym atakiem znalazł się również burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek. Mimo nacisków oraz coraz bardziej agresywnych zachowań lokalnych lewicowych działaczy, nie ugiął się i postanowił o pozostawieniu wystawy na Placu Wolności.

Pokaż Burmistrzowi, że popierasz jego decyzję!

Podpisz list z poparciem dla wystawy w Radzyniu Podlaskim.

Kaja Godek

z zespołem Fundacji Życie i Rodzina

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
kod pocztowy
CitizenGo będzie chronić Twoją prywatność oraz informować Cię o tej oraz innych kampaniach.

Adresat petycji: Burmistrz Radzynia Podlaskiego

Szanowny Panie Burmistrzu!

Wyrażam uznanie wobec faktu, iż umożliwił Pan ustawienie wystawy „Stop dewiacji” na Placu Wolności w Radzyniu Podlaskim. Stanowi ona istotny głos w debacie na temat homoseksualizmu i skutków realizacji postulatów homolobby. Jest odważnym wypowiedzeniem prawdy wbrew poprawnej politycznie cenzurze.

Dziękuję za opowiedzenie się za prawem obywateli do informacji. W obliczu nagonki ze strony środowisk skrajnie lewicowych, a nawet prób zniszczenia wystawy, Pański sprzeciw wobec cenzury jest budujący!

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

Poparcie dla wystawy "Stop dewiacji" w Radzyniu Podlaskim

Podpisz tę petycję teraz!

050.000
  23.123
 
23.123 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.