ŻĄDAMY USTAWY O LUDOBÓJSTWIE POLSKIEJ LUDNOŚCI NA KRESACH WSCHODNICH II RP, DOKONANYM PRZEZ UKRAIŃSKICH SZOWINISTÓW Z OUN-UPA

Adresat/Adresaci petycji: Marszałek Sejmu RP - Pan Marek Kuchciński

 

ŻĄDAMY USTAWY O LUDOBÓJSTWIE POLSKIEJ LUDNOŚCI NA KRESACH WSCHODNICH II RP, DOKONANYM PRZEZ UKRAIŃSKICH SZOWINISTÓW Z OUN-UPA

05.000
  4.835
 
4.835 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 5.000 podpisów.

ŻĄDAMY USTAWY O LUDOBÓJSTWIE POLSKIEJ LUDNOŚCI NA KRESACH WSCHODNICH II RP, DOKONANYM PRZEZ UKRAIŃSKICH SZOWINISTÓW Z OUN-UPA

Zwracamy się do wszystkich Rodaków w Polsce i za granicami naszego Kraju o podpisywanie petycji skierowanej do Sejmu RP w sprawie żądania uchwalenia Ustawy o Ludobójstwie Polaków na Kresach Wschodnich dokonanego przez ukraińskich szowinistów. W obliczu wszechobecnego zakłamywania historii ze strony ukraińskich władz, nieprzyznawania się do dokonanych zbrodni, zrzucania winy za ludobójstwo na Polaków, upamiętniania naszych oprawców i bardzo dobrze funkcjonujący banderyzm na terenie Ukrainy, żądamy USTAWY która zastopuje chore zapędy Ukraińców odnośnie fałszowania historii. 

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
kod pocztowy
CitizenGo będzie chronić Twoją prywatność oraz informować Cię o tej oraz innych kampaniach.

Adresat/Adresaci petycji: Marszałek Sejmu RP - Pan Marek Kuchciński

 Szanowny Panie Marszałku,

Domagamy się, aby Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o Ludobójstwie Polaków  na Kresach Wschodnich II RP, dokonanego w latach 1939-1947 przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. ‘”Ukraińską Powstańczą Armię”.

Przypominamy, że ukraińskie  ludobójstwo na ludności polskiej miało miejsce w latach 1939 do 1947 i pochłonęło ok. 250 tysięcy bezbronnych kobiet, dzieci i starców zamordowanych w bestialski sposób.

Żądamy ustawy sejmowej w której powinny znajdować się ważne dla Polaków zapisy:

a.      Potępienia dokonanego na Polakach ludobójstwa w latach 1939 do 1947,

b.      Nieprzedawnienia zbrodni ludobójstwa,

c.     Ukarania żyjących zbrodniarzy,

d.   Potępienia i karania za  KŁAMSTWO WOŁYŃSKIE tak samo jak za KŁAMSTWO OŚWIĘCIMSKIE,

e.      Zakazania i ścigania za propagowanie symboli banderowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

f.       Likwidacji wszystkich nielegalnie postawionych (bez zezwolenia) pomników banderowskich.

g. Przekształcenia uchwały o Narodowym Dniu Pamięci Polskich Ofiar ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA w USTAWĘ.

Domagamy się od Sejmu RP USTAWY będącej aktem prawnym, na mocy którego zbrodnia ludobójstwa nie podlega przedawnieniu, a jej negowanie oraz heroizowanie jej sprawców traktowane jest jako przestępstwo.

 

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

ŻĄDAMY USTAWY O LUDOBÓJSTWIE POLSKIEJ LUDNOŚCI NA KRESACH WSCHODNICH II RP, DOKONANYM PRZEZ UKRAIŃSKICH SZOWINISTÓW Z OUN-UPA

Podpisz tę petycję teraz!

05.000
  4.835
 
4.835 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 5.000 podpisów.