Press Office

Zaproszenia do mediów oraz pytania o materiały prosimy kierować pod numer telefonu:
+48608568005, +34.91.291.63.91
lub na adres Campaigns Director CitizenGO POLSKA, Magdaleny Korzekwa-Kaliszuk:
mkorzekwa@citizengo.org.

W sprawach niezwiązanych z mediami (m.in. w sprawach związanych z funkcjonowaniem systemu i nowymi petycjami, w tym petycjami tworzonymi przez użytkowników, zapisami na listę mailową) prosimy o kontakt za pośrednictwem strony: http://citizengo.org/pl/contact.