Pomnik Ofiar rzezi na Kresach w Warszawie - już czas napisać czarno na białym kto był oprawcą a kto był Ofiarą!

Adresat/Adresaci petycji: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Piotr Gliński

 

Pomnik Ofiar rzezi na Kresach w Warszawie - już czas napisać czarno na białym kto był oprawcą a kto był Ofiarą!

02.000
  1.332
 
1.332 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 2.000 podpisów.

Pomnik Ofiar rzezi na Kresach w Warszawie - już czas napisać czarno na białym kto był oprawcą a kto był Ofiarą!

Zwracamy się z prośbą do wszystkich rodaków, którym leży na sercu miłość do Ojczyzny a co za tym idzie - pamięć o wszystkich, którzy przelewali krew za nasz Kraj ginąc w Jego obronie czy też umierając dla Niego tylko dlatego, że byli Polakami. Petycja dotyczy Pomnika ku czci polskich Ofiar rzezi na kresach dokonanej przez ukraińców i powstała w celu żądania utworzenia tablicy, której treść jednoznacznie będzie wskazywać kto jest sprawcą a kto ofiarą tamtych zbrodni. Obecny tekst na pomniku to modlitwa, którą nie wyjaśnia w jakim celu powstał ten Pomnik położony z resztą w takim miejscu Warszawy, do którego bardzo trudno trafić. Nie pozwólmy na dalsze bagatelizowanie problemu ludobójstwa! Nie możemy pozwolić na zapomnienie!

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
kod pocztowy
CitizenGo będzie chronić Twoją prywatność oraz informować Cię o tej oraz innych kampaniach.

Adresat/Adresaci petycji: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Piotr Gliński

 

Szanowny Panie Ministrze

 

Zwracamy się do Pana z prośbą o dokonanie zmiany na Pomniku ku czci Ofiar Zbrodni OUN-UPA, znajdującym się na Skwerze Wołyńskim w Warszawie.

Prosimy o zawieszenie tablicy z  informacją, że pomnik wzniesiono ku czci polskich Ofiar ukraińskiego ludobójstwa w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu oraz w województwach lubelskim i krakowskim w latach 1939 - 47.

Zbrodnia oddziałów UPA wspieranych przez miejscową ludność ukraińską pochłonęła min. 250 tys. polskich ofiar: mężczyzn, kobiet, starców i dzieci.

 

Na pominku widnieją jedynie słowa modlitwy, z których nie wynika kto był oprawcą a kto Ofiarą tej straszliwej zbrodni:

 

„Wszechmogący Wieczny Boże, Ojcze ludów i narodów, błagamy Cię, przyjmij dar świadectwa wiary, męki i śmierci synów naszego Narodu umęczonych i zamordowanych na Wschodzie; uczyń ich ofiarę posiewem wolności i pokoju; Ojcze Najmiłosierniejszy, przez przyczynę Matki Zbawiciela pomóż nam przebaczyć; broń nas od wojny, nienawiści i niepamięci. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen".

       W obliczu wszechobecnego zakłamywania historii ze strony ukraińskich władz, nieprzyznawania się do dokonanych zbrodni, zrzucania winy za ludobójstwo na Polaków, upamiętniania naszych oprawców i „bardzo dobrze” funkcjonujący banderyzm na terenie Ukrainy, obawiamy się że przyszłe pokolenia Polaków mogą mieć narzucone od lat powoli przygotowywane i „dopieszczane” kłamstwo.

      Panie Ministrze, prosimy Pana o zareagowanie w tej jak ważnej dla nas Polaków sprawie. Nie ma Narodu bez historii a w tej chwili robi się wszystko aby zapomnieć o tych bolesnych dla nas wydarzeniach  i robi się wszystko aby oczyścić z win naszych oprawców.

 

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

Pomnik Ofiar rzezi na Kresach w Warszawie - już czas napisać czarno na białym kto był oprawcą a kto był Ofiarą!

Podpisz tę petycję teraz!

02.000
  1.332
 
1.332 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 2.000 podpisów.