Az EU ne küzdjön az abortuszért! Állítsuk meg Tarabellát!

Petíció az Európai Parlamentnek

 

Az EU ne küzdjön az abortuszért! Állítsuk meg Tarabellát!

Az EU ne küzdjön az abortuszért! Állítsuk meg Tarabellát!

0100.000
  60.895
 
60.895 haben unterzeichnet. Lassen Sie uns 100.000 erreichen!

A Tarabella-jelentés a hírhedt és már leszavazott Estrela-jelentés újramelegítése, melynek célja az „abortuszjog” előmozdítása egy európai parlamenti határozaton keresztül.
2013 december 10-én az Európai Parlament leszavazta az úgynevezett Estrela-jelentést a “szexuális és reproduktív egészségről és jogokról” (SRHR). Az európai parlamenti képviselők annak rendje és módja szerint elfogadtak egy határozatot, amelyben megerősítették a szubszidiaritás elvét és egyértelműen kimondták, hogy “a szexuális és reproduktív egészséggel és jogokkal és az iskolai szexuális oktatással foglalkozó szakpolitikák kialakítása és végrehajtása tagállami hatáskörbe tartozik”.*
Egyértelmű üzenet: az EU nem kompetens az olyan döntésekben, mint az abortusz vagy az iskolai szexuális nevelés, ezek tagállami hatáskörbe tartoznak és nem pedig a brüsszeli döntéshozókra.
Állampolgárok százezrei tiltakoztak az Estrela-jelentés ellen 2013-ban. Az emberi méltóság, a szubszidiaritás és a véleménynyilvánítás hatalmas győzelme volt ez!

Fontos hozadéka lett ennek a győzelemnek: az egész Európán átívelő állampolgári mozgósításnak köszönhetően az Európai Parlament nemet mondott az “abortuszjog” európai elterjesztésének megkísérlésére. 

Azonban Marc Tarabella belga szocialista képviselő újabban tagadja a szubszidiaritás elvét a szexuális és reproduktív egészség és jogok esetében és törekszik az Estrela-jelentés lényegét elérni, nevezetesen az „abortuszjogot” propagálni. Tarabella képviselő úr az előadója az Európai Parlament „A nők és férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban - 2013”** című éves jelentésének. Egy olyan éves jelentésnek, amelyet 2014-ben elutasítottak „Zuber-jelentés” név alatt. 

Tarabella úr kísérletet tesz arra, hogy az Európai Parlament elfogadja az alábbi rendelkezéseket:
“Az Európai Parlament (…) hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a nők maguk rendelkezhessenek szexuális és reproduktív jogaik felett, többek között a fogamzásgátláshoz és a terhességmegszakításhoz való könnyő hozzáférés révén; támogatja ezért azokat az intézkedéseket és fellépéseket, amelyek a nők szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítására, valamint a jogaikról és a rendelkezésükre álló szolgáltatásokról szóló jobb tájékoztatásukra irányulnak; felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy fogadjanak el olyan intézkedéseket és cselekvéseket, amelyek a férfiak körében felkeltik a tudatosságot a szexuális és reprodukcióval kapcsolatos kérdéseket érintő felelősségüket illetően”.
Tarabella képviselő úr szándéka nem érthető, mivel az Európai Parlament már kijelentette, hogy az abortusz kérdésben az EU nem kompetens. Ennek ellenére az Európai Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságának ülésein határozottan kiáll az “abortuszjog” előmozdítása mellett. Ezért szükséges megerősíteni az Európai Parlament 2013 december 10-i döntését.
Az EU polgárainak újra fel kell lépniük a szubszidiaritás elvének védelmében és meg kell akadályozniuk, hogy az újonnan választott Európai Parlament elfogadjon egy “abortuszjogot” tartalmazó jelentést.
Ne engedjük, hogy Tarabella visszahozza Estrela szellemét!
A FAFCE kéri Önt, hogy írja alá ezt a petíciót, hogy egy erőteljes és egységes jelzést küldjenek Európa polgárai az Európai Parlamentnek mielőtt 2015 január 20-án, a parlament plenáris ülését megelőzően a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság szavazna erről a jelentésről.

*Az Estrela jelentés szavazásán elfogadott dokumentum: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-T...

**A Tarabella jelentéstervezet: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONS...

 

0100.000
  60.895
 
60.895 haben unterzeichnet. Lassen Sie uns 100.000 erreichen!

Unterzeichnung abschließen

Unterzeichnen Sie jetzt die Petition

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
PLZ
Bitte wählen Sie eine Option:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Az EU ne támogassa az abortuszjogot!

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

2013-ban ezrek fejezték ki aggodalmukat az Estrela-jelentést illetően. A hangjuk meghallgatásra talált: 2013 december 10-én az Európai Parlament elfogadott egy határozatot, amely egyértelműen behatárolja a „szexuális és reproduktív egészséghez és jogokhoz” fűződő hatásköröket. A határozat kijelenti, hogy „a szexuális és reproduktív egészséggel és jogokkal és az iskolai szexuális oktatással foglalkozó szakpolitikák kialakítása és végrehajtása tagállami hatáskörbe tartozik”.

Azonban ezt az álláspontot Marc Tarabella szocialista képviselő úr megkérdőjelezi „A nők és férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban – 2013” című jelentéstervezetében. A jelentéstervezet 14. bekezdésében az „abortuszjog” előmozdítása a célja, jóllehet ez a kérdés nem tartozik az EU hatáskörébe.

Az EU állampolgáraként kérem, hogy ne engedje az Európai Parlamentnek, hogy túllépje hatáskörét, továbbá álljon ki a szubszidiaritás védelmében, ami az EU egyik alapelve.
Kérem, hogy utasítsa el a Tarabella-jelentés 14. bekezdését a FEMM Bizottságban január 20-án, és amennyiben mégis elfogadásra kerülne ez az „abortuszjog”-ot támogató jelentés vagy hasonló módosításai, kérem szavazzon nemmel a jelentésre a plenáris ülésen.

[Ihr Name]

Az EU ne támogassa az abortuszjogot!

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

2013-ban ezrek fejezték ki aggodalmukat az Estrela-jelentést illetően. A hangjuk meghallgatásra talált: 2013 december 10-én az Európai Parlament elfogadott egy határozatot, amely egyértelműen behatárolja a „szexuális és reproduktív egészséghez és jogokhoz” fűződő hatásköröket. A határozat kijelenti, hogy „a szexuális és reproduktív egészséggel és jogokkal és az iskolai szexuális oktatással foglalkozó szakpolitikák kialakítása és végrehajtása tagállami hatáskörbe tartozik”.

Azonban ezt az álláspontot Marc Tarabella szocialista képviselő úr megkérdőjelezi „A nők és férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban – 2013” című jelentéstervezetében. A jelentéstervezet 14. bekezdésében az „abortuszjog” előmozdítása a célja, jóllehet ez a kérdés nem tartozik az EU hatáskörébe.

Az EU állampolgáraként kérem, hogy ne engedje az Európai Parlamentnek, hogy túllépje hatáskörét, továbbá álljon ki a szubszidiaritás védelmében, ami az EU egyik alapelve.
Kérem, hogy utasítsa el a Tarabella-jelentés 14. bekezdését a FEMM Bizottságban január 20-án, és amennyiben mégis elfogadásra kerülne ez az „abortuszjog”-ot támogató jelentés vagy hasonló módosításai, kérem szavazzon nemmel a jelentésre a plenáris ülésen.

[Ihr Name]