List w sprawie kłamliwych relacji medialnych o Polsce

Adresat/Adresaci petycji: opnia światowa w postaci czytelników światowych mediów

 

List w sprawie kłamliwych relacji medialnych o Polsce

01.000
  871
 
871 Personen haben bereits unterzeichnet. Helfen Sie bitte mit, 1.000 Unterschriften zu erreichen.

List w sprawie kłamliwych relacji medialnych o Polsce

Media światowe przekazują fałszywy obraz Polski. Jeśli jesteś tego zdania i masz po temu rzetelne dane, np. mieszkasz w Polsce, poprzyj swoim podpisem list do opinii światowej, dostępny w oryginale tu: http://zbyszek.evot.org/lies_about_poland.php , aby media światowe zweryfikowały prawdziwość tych relacji.

 

Diese Petition wurde von einer Person oder Organisation erstellt, die nicht mit CitizenGO verbunden ist. CitizenGO ist für den Inhalt nicht verantwortlich.
+ E-Mail/Mitteilung an:

Unterzeichnen Sie jetzt die Petition

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
PLZ
Indem Sie unterzeichnen akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie von CitizenGO und stimmen zu, gelegentlich E-Mails zu unseren Kampagnen zu erhalten. Sie können sich jederzeit aus unserem Verteiler austragen.

Adresat/Adresaci petycji: opnia światowa w postaci czytelników światowych mediów


Kłamliwe relacje medialne o Polsce

25. grudzień 2016

 

       

Jako Polacy mieszkający w Polsce lub mający z Polską stały kontakt zwracamy się do opini światowej aby zaprzeczyć fałszywym doniesieniom medialnym przekazywanym na temat naszego kraju oraz oczernianiu naszych współobywateli.

Opinie o braku demokracji w Polsce są dramatycznie fałszywe. Władzę sprawuje w Polsce wybrany większością głosów rząd, a według ocen ośrodków badania opini poparcie dla wspierającego rząd ugrupowania jest co najmniej dwukrotnie większe niż dla następnego takiego ugrupowania. Dramatycznie fałszywe, bo nie poparte żadnymi faktami są rozpowszechniane na temat naszego kraju opinie o aresztowaniach kogokolwiek z powodów politycznych oraz o braku wolności prasy. Nasz rząd wprowadził cieszące się olbrzymim poparciem reformy, w tym przykładowo przeznaczył dodatkowe bezpośrednie wsparcie finansowe dla rodzin posiadających dzieci, przywrócił poprzedni system szkolnictwa, czego domagaliśmy się w referendach, obniżył wiek emerytalny i wprowadził wiele innych korzystnych dla nas ustaw.

Także sądy, choć obsadzone czasami ludźmi wspierającymi ciągłość z systemem komunistycznym działają w Polsce w niczym nieskrępowany sposób, sędziowie posiadają zapewniony konstytucją immunitet, a ich wyroki są wykonywane przez obywateli. Te spełnione w całej rozciągłości warunki w niczym nie zaprzeczają krzyczącej naszym zdaniem nieraz niesprawiedliwości polagającej np. na niesłusznym umarzaniu spraw, lub nie podejmowaniu ich przez prokuratury, co doprowadziło do prawie całkowitej bezkarności poprzednich elit, w tym elit odrzuconego przez nasz kraj komunizmu.

Polska przeżywa co prawda napięcia, które nie zostały rozwiązane po załamaniu się komunizmu, jednak nasze społeczeństwo jest przykładem cierpliwości społecznej, metod dialogu, a szczególnie braku agresji ze strony zwykłych obywateli. Nikt nie podkłada u nas bomb, nikt nie zamyka nikogo niesłusznie do więzienia, nikt nie ogranicza zwykłych możliwości działanie mediów. Nie ma w Polsce żadnego ugrupowania o faszystowskim obliczu, a doniesienie medialne o rzekomej dyktaturze są kompletnie pozbawione faktów, które miałyby taką oceną uzasadnić. Także pod względem przemocy między płciami statystyki umieszczają nasz kraj na ostatnim miejscu w Europie, co nie zaprzecza naszej wrażliwości na te sprawy. Podobnie pozbawione są faktów opinie oczerniające osoby sprawujące obecnie w Polsce władzę, choć zdajemy sobie sprawę ze szczerości uczuć sporej grupy obywateli dokonujących takich, naszym zdaniem fałszywych, bo kierowanych dezinformacją ocen. Obywateli tych prosimy o dogłębne przedstawienia poprzedzających takie oceny faktów. Nie ma w Polsce dyktatorów, a deprecjonujące używanie pojęcia autorytetu jest oczernianiem.

Głęboko nie zgadzamy się z przekazywaniem przez osoby związane z poprzednimi elitami władzy oczerniających nasz kraj i naszych obywateli ocen bez podawania szczegółowych faktów, które miałyby takie oceny uzasadniać oraz nie zostawiwszy oskarżonym możliwości obrony argumentami. Takie osoby związane po części z międzynarodowymi instytucjami lub ogólnie znane nie mają jednak mandatu do reprezentowania większości obywateli naszego kraju.

Tym apelem domagamy się także od władz Polski:

  1. podjęcia zdecydowanych kroków prawnych przeciwko osobom, organizacjom lub firmom medialnych przekazującym opini światowej nie poparte żadnymi faktami deprecjonujące nasz kraj, jego system polityczny, nasze starania oraz naszych współobywateli opinie.
  2. W szczególności domagamy się także nazwania publicznie i na arenie międzynarodowej państw, których instytucje zamieszane są w wojny medialne przeciwko Polsce w taki sposób, aby pogłębiona i nie wzbudzająca nienawiści debata mogła służyć także innym krajom.
  3. Domagamy się wyjaśnienia oraz upublicznienie wszystkich sprawców oraz mechanizmów wszelkich prowokacji, które miały miejsce w celu oczernienia Polski, oraz wprowadzania obywateli w kraju w błąd.
  4. Żądamy zapewnienia instytucjonalnej ochrony, aby takie sytuacje nie powtórzyły się w przyszłości, w tym jeśli to konieczne powołania nowych instytucji lub wsparcia organizacyjnego odpowiednich inicjatyw społecznych, które zapewnią Polsce medialną suwerenność i samosterowalność i oddalą niebezpieczeństwo obcych naszym interesom interwencji medialnych w nasz kraj i nasze życie.

Jesteśmy otwartym na innych, kochającym wolność i prawdę społeczeństwem dumnym także z naszej gościnności i zapraszamy innych do poznania Polski i wyrobienia sobie samemu prawidłowej opinii o Polsce i sytuacji w naszym kraju.

Mit freundlichen Grüßen,
[Ihr Name]

List w sprawie kłamliwych relacji medialnych o Polsce

Unterzeichnen Sie jetzt die Petition

01.000
  871
 
871 Personen haben bereits unterzeichnet. Helfen Sie bitte mit, 1.000 Unterschriften zu erreichen.