OSN: Uznajte, že zločiny proti kresťanom v Iraku a Sýrii sú genocídou #CallItGenocide

Adresát petície: Rada pre ľudské práva OSN

 

OSN: Uznajte, že zločiny proti kresťanom v Iraku a Sýrii sú genocídou #CallItGenocide

OSN: Uznajte, že zločiny proti kresťanom v Iraku a Sýrii sú genocídou #CallItGenocide

0500,000
  222,586
 
222,586 have signed. Let's get to 500,000!

Na územiach okupovaných Islamským štátom bolo zavraždených tisíce kresťanov a príslušníkov iných náboženstiev a státisíce ľudí bolo donútených opustiť svoje domovy, ba aj svoju vlasť.

Radikáli z "islamského štátu" sú rozhodnutí aj naďalej pokračovať v pachaní zločinov proti civilnému obyvateľstvu. Ničia kresťanské komunity a ich dedičstvo v samotnej kolíske kresťanstva! A neprenasledujú len kresťanov, ale aj iné komunity, najmä jezidov.

Pred dvadsiatimi rokmi tvorili kresťania 20% irackého obyvateľstva, dnes v Mosule, v druhom najväčšom meste Iraku, nenájdete ani jedného kresťana. V priebehu posledných rokov boli irackí kresťania početnými útokmi vyháňaný z krajiny, a tých pár, čo zostalo, bolo terčami vražedných útokov.

Nebuďme spoluvinníkmi týchto zločinov, tým, že budeme mlčať a neurobíme nič, aby sme im zabránili. Žiadajme OSN, aby oficiálne uznala, že Islamský štát sa dopúšťa genocídy a aby túto genocídu rázne odsúdila.
Podpisom tejto petície pomôžete k presadeniu tohto záujmu na pôde OSN.

"Zločin genocídy" má presnú definíciu v medzinárodnom práve. Ide o zločin "spáchaný s úmyslom úplne alebo čiastočne zničiť niektorú národnú, etnickú, rasovú alebo náboženskú skupinu". Zámer úplne alebo čiastočne zničiť konkrétnu skupinu odlišuje genocídu od "zločinov proti ľudskosti". Podľa medzinárodného práva trestným činnom nie je len účasť na samotnej genocíde, ale "spolčenie sa za účelom spáchania genocídy, priame a verejné podnecovanie ku genocíde a spoluúčasť na genocíde." Tak, každá osoba, organizácia alebo štát, ktorá bude verejne podporovať tento trestný čin, alebo bude mať na ňom účasť, bude trestne stíhaná za genocídu. (Dohovor z roku 1948 o zabránení a trestaní zločinu genocídy, a Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu).
Uznanie genocídy ukladá štátom a medzinárodnému spoločenstvu povinnosť konať - povinnosť zabrániť genocíde v čo najväčšej miere, brániť napadnuté komunity a súdiť a trestať zodpovedné osoby na národných i medzinárodných súdoch. Uznanie genocídy je preto zásadným krokom, ktoré zabezpečí, aby medzinárodné spoločenstvo v tejto veci konalo. EÚ - aj vďaka CitizenGO petícii - už pred mesiacom uznala túto genocídu, a nadišiel čas, aby OSN urobilo to isté.

Genocída sa deje pred zrakom celého sveta - nemôžeme mlčať!

Ďalšie informácie:

Európsky parlament: Dáiš pácha na kresťanoch genocídu

Zo Slovenska si môže brať príklad celý svet! (video a správa z cesty CitizenGO v Iraku)

0500,000
  222,586
 
222,586 have signed. Let's get to 500,000!

Complete your signature

Sign this petition now!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Please select an option:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Uznajte, že zločiny proti kresťanom v Iraku a Sýrii sú genocídou

Na vedomie Rade pre ľudské práva OSN

Na základe Dohovoru o zabránení a trestaní zločinu genocídy a Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu, žiadam, aby ste oficiálne uznali, že zločiny spáchané "Islamským štátom" proti etnickým a náboženským menšinám, najmä proti kresťanom, majú povahu zločinu genocídy, ako je definované medzinárodnom práve. 

Ďalej žiadam, aby ste podnikli opatrenia na predchádzanie takýmto zločinom, a potrestali ich páchateľov, nech sú kdekoľvek.

[Your Name]

Uznajte, že zločiny proti kresťanom v Iraku a Sýrii sú genocídou

Na vedomie Rade pre ľudské práva OSN

Na základe Dohovoru o zabránení a trestaní zločinu genocídy a Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu, žiadam, aby ste oficiálne uznali, že zločiny spáchané "Islamským štátom" proti etnickým a náboženským menšinám, najmä proti kresťanom, majú povahu zločinu genocídy, ako je definované medzinárodnom práve. 

Ďalej žiadam, aby ste podnikli opatrenia na predchádzanie takýmto zločinom, a potrestali ich páchateľov, nech sú kdekoľvek.

[Your Name]