O wykreślenie z kontraktów szpitali z NFZ obowiązku wykonywania aborcji

Petycja do Ministra Zdrowia

 

O wykreślenie z kontraktów szpitali z NFZ obowiązku wykonywania aborcji

O wykreślenie z kontraktów szpitali z NFZ obowiązku wykonywania aborcji

050,000
  33,679
 
33,679 have signed. Let's get to 50,000!

O ile wzrasta świadomość położnych, pielęgniarek i lekarzy w związku z możliwością korzystania z klauzuli sumienia, o tyle rzadko mówi się o tym, że polskie prawo pozwalające na zabijanie dzieci przed urodzeniem (statystyki mówią o ok. 1000 dzieci rocznie) godzi również w sumienie pracowników administracji i dyrekcję szpitali zmuszając ich do zawierania kontraktów z NFZ z obowiązkową aborcją.

Z tego względu zwracamy się do Ministra Zdrowia z prośbą o wykreślenie z kontraktów szpitali z Narodowym Funduszem Zdrowia obowiązku wykonywania aborcji.

Przypominamy również orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997 r. w związku z ochroną życia człowieka w każdym wieku:

"Życie, w demokratycznym państwie prawa musi pozostawać pod ochroną konstytucyjną w każdym stadium jego rozwoju. 

Wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana. Brak jest bowiem dostatecznie precyzyjnych i uzasadnionych kryteriów pozwalających na dokonanie takiego zróżnicowania w zależności od fazy rozwojowej ludzkiego życia. Od momentu powstania życie ludzkie staje się więc wartością chronioną konstytucyjnie. Dotyczy to także fazy prenatalnej."

----

Zachęcamy do podpisania petycji.

050,000
  33,679
 
33,679 have signed. Let's get to 50,000!

Complete your signature

Sign this petition now!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Please select an option:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Petycja do Ministra Zdrowia

Panie Ministrze,

powołując się na art. 53 Konstytucji RP mówiący o prawie do wolności sumienia, jak również mając na uwadze, że polskie prawo w kwestii obrony życia stoi w sprzeczności z sumieniem wielu dyrektorów i pracowników administracji polskich szpitali,

domagamy się wykreślenia z kontraktów szpitali z Narodowym Funduszem Zdrowia obowiązku wykonywania aborcji.

[Your Name]

Petycja do Ministra Zdrowia

Panie Ministrze,

powołując się na art. 53 Konstytucji RP mówiący o prawie do wolności sumienia, jak również mając na uwadze, że polskie prawo w kwestii obrony życia stoi w sprzeczności z sumieniem wielu dyrektorów i pracowników administracji polskich szpitali,

domagamy się wykreślenia z kontraktów szpitali z Narodowym Funduszem Zdrowia obowiązku wykonywania aborcji.

[Your Name]