Hollywood chce urobiť z Ježiša ženu. Zastavme to!

V Hollywoode nechápu, že Ježiš bol muž, nie žena.

 

Hollywood chce urobiť z Ježiša ženu. Zastavme to!

Hollywood chce urobiť z Ježiša ženu. Zastavme to!

01,000,000
  576,348
 
576,348 have signed. Let's get to 1,000,000!

Prosím, pomôžte nám bojovať proti urážlivému obsahu výzvou pre produkčnú spoločnosť Silver Heart Productions na zastavenie vydania filmu „Zvyk“.

Hollywood má v pláne predviesť ďalší neúctivý film s Ježišom. Film predstavuje Krista ako ženu zapletenú do mnohých pochybných praktík a ako objekt romantického záujmu ženskej postavy v hlavnej role.

Zdá sa, že podľa portálov EOnline a Deadline  vo filme Zvyk bude Bella Thorne hrať dievča z ulice, ktoré má slabosť pre veci súvisiace s Ježišom a ktoré sa prezlečie za rehoľnú sestru. Ak by toto ešte nebolo dosť zaujímavé, nasledujúca informácia Vás asi nepoteší. Vo filme sa totiž objavujú  „zjavenia Ježiša Krista“, ktorého hrá Paris Jacksonová, dcéra zosnulého Michaela Jacksona. Pravdaže, kontroverzný krok zobraziť Krista ako ženu je iba prvý z rady „odvážnych“ v tomto filme, s predpokladaným následkom pobúriť kresťanov na celom svete.

Tento urážlivý obsah nie je tolerovateľný. Pre veriacich z celého sveta, ktorí veria, že Ježiš Kristus je Boží Syn, je takéto zobrazenie jeho osoby hlboko urážlivé. Komisia pre kresťanský film a televíziu v Hollywoode pracuje už takmer 40 rokov, pričom sme zaznamenali veľké úspechy spoluprácou s rôznymi štúdiami nie len na vydávaní obsahu viac na vieru orientovaného obsahu, ale aj reprezentujúc milióny kresťanov z celého sveta, ktorí tvoria veľkú časť cieľového publika týchto štúdií. Žiaľ, s každým úspechom prichádzajú nové útoky na vieru. Preto chceme dať do pozornosti verejnosti tento hrozný film o Ježišovi. Potrebujme tvrdo pracovať, aby sme filmové štúdia odhovorili od propagácie tohto filmu.

Táto dezinterpretácia postavy Krista musí byť zastavená skôr, než stihne ovplyvniť mladých ľudí. Môžete pomôcť tým, že pridáte svoje meno k našej petícii!

Film sa práve nachádza v štádiu postprodukcie, pričom bol dokončený iba krátko pred začiatkom krízy koronavírusu v Amerike. Zatiaľ nebol oznámený dátum jeho uvedenia do kín či na obrazovky. To znamená, že ešte stále máme šancu ho zastaviť.  

Spoločnosť Silver Heart Productions film vyrába, spoločnosť Voltage Pictures dohliada na medzinárodné práva, a Elevated Films zabezpečuje práva na domácej pôde. Pomocou tejto petície môžeme na tieto spoločnosti zatlačiť a zastaviť uvedenie filmu, zatiaľ čo zároveň budujeme koalíciu, ktorá dáva Hollywoodu jasne najavo, že taký druh filmu je neakceptovateľný, nechcený a nevýhodný.

Za CitizenGO schválil Matúš Hagara

-------

Viac informácií nájdete tu ( v anglickom jazyku):

Paris Jackson hrá Ježiša v prichádzajúcom filme „Zvyk“, s Bellou Thorne v hlavnej úlohe (Angl.)

https://www.etonline.com/paris-jackson-to-play-jesus-in-upcoming-bella-thorne-movie-habit-see-the-pic-144801

Bella Thorne hrá vo filme „Zvyk“ z produkcie „Mudbound“ (Angl.)

https://deadline.com/2020/03/bella-thorne-janell-shirtcliff-habit-movie-1202873393/

Nenávisť z kresťanského tábora je očakávaná pre rolu Paris Jacksonovej zobrazujúcu „odpudzujúceho, pohlavne nevyhraneného“ Ježiša Krista

https://www.pinknews.co.uk/2020/05/06/christian-hate-group-one-million-moms-paris-jackson-jesus-christ-habit-backlash/


01,000,000
  576,348
 
576,348 have signed. Let's get to 1,000,000!

Complete your signature

Sign this petition now!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your postal code
Please select an option:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Petition to: Silver Heart Productions

Pre: Michael D. Jones, Silver Heart Productions, Voltage Pictures, a Elevated Films

Píšem Vám, pretože sa ku mne dostali znepokojivé správy, že Vaša spoločnosť produkuje film, ktorý sa z doterajších zdrojov zdá byť hlboko urážajúci moju vieru a presvedčenie miliárd kresťanov aj nekresťanov z celého sveta.

Váš film Zvyk, ktorý Ježiša Krista zobrazuje v rámci „umeleckej slobody“, nerešpektuje komunitu viac ako 2 miliárd kresťanov, ktorí si Ježiša ctia ako jednu z trochu božských osôb. Toto znázornenie Krista je groteskou, ktorá sa dotýka aj ľudí, ktorí hoci neveria v Kristovo božstvo, ctia si ho ako dôležitú historickú osobnosť – čo sa týka viac ako miliardy moslimov.

Zatiaľ čo rešpektujem Vašu slobodu vytvoriť taký film, je pre mňa veľkým sklamaním, že Vy takto otvorene nerešpektujete toľké množstvo ľudí z celého sveta, ktorí toto zobrazenie Krista považujú za neúctivé, zraňujúce a hlboko urážlivé.

Z kontextu Vášho filmu sa zdá byť jasné, že Vaším úmyslom je dotknúť sa kresťanov, no mojou úprimnou túžbou a nádejou je, že prehodnotíte produkciu a uvedenie tohto filmu z rešpektu voči druhým ľuďom a ich viere.

S pozdravom

-------------------------------------------------------

To: Michael D. Jones, Silver Heart Productions, Voltage Pictures, and Elevated Films

I’m writing to you because I just heard the disturbing news that your company is producing a film that from all reports I find deeply offensive to my faith and to the beliefs of billions of Christians and non-Christians around the globe.

Your movie Habit, which takes “artistic liberty” in its portrayal of Jesus Christ is profoundly disrespectful to the community of more than 2 billion Christians around the world who revere Jesus as part of their triune God. Your portrayal of Christ is such a grotesque representation that it is offensive even for those outside of the Christian faith who deny Christ’s deity but revere him as an important historical figure. This includes more than one billion Muslims around the world.

While I respect your freedom to create such a movie, I am deeply disappointed by your blatant disrespect to such a large portion of the global population who find your portrayal of Christ to be blasphemous, disrespectful, and deeply offensive.

From the context of your film, it seems clear that your intention is to offend and mock Christians, but it is my sincere hope that you will reconsider the production and release of this film out of a respect for your fellow humans and their deeply held religious beliefs.

[Your Name]

Petition to: Silver Heart Productions

Pre: Michael D. Jones, Silver Heart Productions, Voltage Pictures, a Elevated Films

Píšem Vám, pretože sa ku mne dostali znepokojivé správy, že Vaša spoločnosť produkuje film, ktorý sa z doterajších zdrojov zdá byť hlboko urážajúci moju vieru a presvedčenie miliárd kresťanov aj nekresťanov z celého sveta.

Váš film Zvyk, ktorý Ježiša Krista zobrazuje v rámci „umeleckej slobody“, nerešpektuje komunitu viac ako 2 miliárd kresťanov, ktorí si Ježiša ctia ako jednu z trochu božských osôb. Toto znázornenie Krista je groteskou, ktorá sa dotýka aj ľudí, ktorí hoci neveria v Kristovo božstvo, ctia si ho ako dôležitú historickú osobnosť – čo sa týka viac ako miliardy moslimov.

Zatiaľ čo rešpektujem Vašu slobodu vytvoriť taký film, je pre mňa veľkým sklamaním, že Vy takto otvorene nerešpektujete toľké množstvo ľudí z celého sveta, ktorí toto zobrazenie Krista považujú za neúctivé, zraňujúce a hlboko urážlivé.

Z kontextu Vášho filmu sa zdá byť jasné, že Vaším úmyslom je dotknúť sa kresťanov, no mojou úprimnou túžbou a nádejou je, že prehodnotíte produkciu a uvedenie tohto filmu z rešpektu voči druhým ľuďom a ich viere.

S pozdravom

-------------------------------------------------------

To: Michael D. Jones, Silver Heart Productions, Voltage Pictures, and Elevated Films

I’m writing to you because I just heard the disturbing news that your company is producing a film that from all reports I find deeply offensive to my faith and to the beliefs of billions of Christians and non-Christians around the globe.

Your movie Habit, which takes “artistic liberty” in its portrayal of Jesus Christ is profoundly disrespectful to the community of more than 2 billion Christians around the world who revere Jesus as part of their triune God. Your portrayal of Christ is such a grotesque representation that it is offensive even for those outside of the Christian faith who deny Christ’s deity but revere him as an important historical figure. This includes more than one billion Muslims around the world.

While I respect your freedom to create such a movie, I am deeply disappointed by your blatant disrespect to such a large portion of the global population who find your portrayal of Christ to be blasphemous, disrespectful, and deeply offensive.

From the context of your film, it seems clear that your intention is to offend and mock Christians, but it is my sincere hope that you will reconsider the production and release of this film out of a respect for your fellow humans and their deeply held religious beliefs.

[Your Name]