Bráňte v Európe právo kritizovať islam

Adresát petície: Európsky súd pre ľudské práva

 

Bráňte v Európe právo kritizovať islam

Bráňte v Európe právo kritizovať islam

050,000
  47,788
 
47,788 have signed. Let's get to 50,000!

V Rakúsku bola rečníčka na konferencii odsúdená za to, že verejne spochybnila morálku Mohameda. Rakúski sudcovia obetovali slobodu prejavu, aby chránili „náboženské cítenie“ moslimských veriacich a „náboženský mier“. Odsúdenie kritikov Mohameda za údajné "rúhanie sa" nemá ďaleko od uplatňovania islamského práva šaria.

Prípad je teraz pred Európskym súdom pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu, ktorý si bude musieť vybrať medzi slobodou prejavu a represiou rúhania.

Podpíšte, prosím, túto petíciu a pripojte sa k podaniu, ktoré ECLJ (Európske centrum pre právo a spravodlivosť) odovzdalo na ESĽP, aby ste tak podporili slobodu prejavu. 

Rečníčka, ktorá sa obrátila na Štrasburský súd, a ktorá si želá zostať v anonymite, bola odsúdená podľa čl. 188 Rakúskeho Trestného zákona za to, že pred tridsiatimi účastníkmi na konferencii s názvom „Základné znalosti o Islame“ verejne "znevažovala osobu, ktorá je predmetom úcty", teda Mohameda, a tak "pravdepodobne vzbudila spravodlivé rozhorčenie."

Bolo jej vyčítané, že kritizovala Mohameda za to, že sa oženil so šesťročným dievčaťom a toto manželstvo zavŕšil, keď malo dievčatko len deväť rokov. Rečníčka poznamenala, že je to problematické, lebo "najvyšším prikázaním pre moslimského muža je napodobňovať Mohameda".

Rečníčka bola odsúdená na zaplatenie 480 Eur alebo na odpykanie si šesťdesiatdenného trestu vo väzení, napriek tomu, že jej výroky sú založené na faktoch, ktoré sama moslimská tradícia pokladá za preukázané, a ktorých šírenie v politickom kontexte je súčasťou verejnej debaty.

ECLJ sa už viac ako desať rokov angažuje pri Spojených národoch a Rade Európy proti pokusu Organizácie islamskej konferencie presadiť do medzinárodného práva trestný čin rúhanie, tiež nazývanom ako trestný čin "hanobenia islamu". 

V krajinách ako je Pakistan si kresťania kvôli zákonom o rúhaní veľa vytrpia, mnohí sú - často kvôli vymyslenému - obvineniu z hanobenia Mohameda väznení, ba dokonca popravení. Kresťania z celého sveta sa snažia intervenovať za zrušenie takýchto neľudských zákonov. Je preto úplne poburujúce, že aj Rakúsko (s rastúcou moslimskou komunitou) trestá svojich občanov, ak vyjadria nelichotivú pravdu o zakladateľovi islamu.


Európske centrum pre právo a spravodlivosť (European Centre for Law and Justice) je medzinárodná mimovládna organizácia venujúca sa podpore a ochrane ľudských práv v Európe a na
celom svete. ECLJ má osobitné poradné postavenie pri OSN/ECOSOC od roku 2007.

ECLJ koná v právnej, legislatívnej a kultúrnej oblasti. ECLJ najmä obhajuje ochranu náboženskej slobody, života a dôstojnosti ľudskej osoby pri Európskom súde pre ľudské práva a prostredníctvom iných mechanizmov ponúkaných Organizáciou Spojených národov, Radou Európy, Európskym parlamentom a Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v
Európe (OBSE).

050,000
  47,788
 
47,788 have signed. Let's get to 50,000!

Complete your signature

Sign this petition now!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Please select an option:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Petícia adresovaná predsedovi Európskeho súdu pre ľudské práva

Do pozornosti predsedovi Európskeho súdu pre ľudské práva:

Vážený pán predseda,

dovoľte, aby som vyjadril svoju plnú podporu invervencii ECLJ za ochranu práva na slobodu prejavu a práva kritizovať islam v prípade E.S. verzus Rakúsko.

Sloboda vyznania a prejavu sa vzájomne dopĺňajú a neexistuje právo, pre veriacich i neveriacich, nebyť predmetom kritiky. 

Jedine urážky, ohováranie a oplzlosti, ktoré úražajú iných a slová podnecujúce k bezprostrednému násiliu môžu byť obmedzené. Všetky ostatné vyjadrenia - najmä ak sú založené na skutočných faktoch – musia mať možnosť byť slobodne vyjadrené.

To, čo má byť v prvom rade chránené je právo hľadať a poznať pravdu.

[Your Name]

Petícia adresovaná predsedovi Európskeho súdu pre ľudské práva

Do pozornosti predsedovi Európskeho súdu pre ľudské práva:

Vážený pán predseda,

dovoľte, aby som vyjadril svoju plnú podporu invervencii ECLJ za ochranu práva na slobodu prejavu a práva kritizovať islam v prípade E.S. verzus Rakúsko.

Sloboda vyznania a prejavu sa vzájomne dopĺňajú a neexistuje právo, pre veriacich i neveriacich, nebyť predmetom kritiky. 

Jedine urážky, ohováranie a oplzlosti, ktoré úražajú iných a slová podnecujúce k bezprostrednému násiliu môžu byť obmedzené. Všetky ostatné vyjadrenia - najmä ak sú založené na skutočných faktoch – musia mať možnosť byť slobodne vyjadrené.

To, čo má byť v prvom rade chránené je právo hľadať a poznať pravdu.

[Your Name]