Euthanasie voor kinderen dreigt een realiteit te worden in Nederland

Laten wij de verantwoordelijkheid om te beslissen over leven of dood op de schouders van kleine kinderen leggen, die al belast zijn door de stress en pijn van hun ziekte. Dit is het idee van...

 

Euthanasie voor kinderen dreigt een realiteit te worden in Nederland

Euthanasie voor kinderen dreigt een realiteit te worden in Nederland

0500
  77
 
77 have signed. Let's get to 500!

Laten wij de verantwoordelijkheid om te beslissen over leven of dood op de schouders van kleine kinderen leggen, die al belast zijn door de stress en pijn van hun ziekte. Dit is het idee van de professor in de kindergeneeskunde Eduard Verhagen. Volgens hem kan dit binnen een jaar mogelijk zijn!

Momenteel wordt in Nederland een kind, juridisch gezien, niet in staat geacht dergelijke keuze op een verantwoorde manier te kunnen maken. Hierdoor zijn baby's jonger dan 1 jaar en kinderen boven de leeftijd van 12 jaar, de enigen die in extreme gevallen, in aanmerking komen voor euthanasie. Echter, Professor Verhagen denkt daar anders over. Hij is van mening dat "sommige" kinderen in staat zijn om dit soort moeilijke beslissingen te nemen. In werkelijkheid is er, terwijl u dit artikel leest, wetenschappelijk onderzoek gaande naar de beslissing over levensbeëindiging voor kinderen. Dit wordt niet uit het duim gezogen.

Een slaperig kind is niet de meest betrouwbare bron voor een krachtige en goed doordachte beslissing, laat staan een kind dat aan het  vechten is tegen ziekte. Professor Verhagen gelooft dat de kinderen die "in staat zijn" deze beslissing te nemen, in staat zullen zijn om dat te doen met behulp van een kinderpsycholoog of -psychiater.

Er is geen twijfel dat we ons hevig verzetten tegen deze voorgestelde plannen om een Kliniek hiervoor op te zetten. Ja, we begrijpen dat het leven met een ziekte niet gemakkelijk is, maar we zijn van mening dat de keuze om te sterven niet eenvoudiger is. Kindereuthanasie zou een allerlaatste optie moeten zijn. Er zijn te veel factoren en risico's die een rol spelen bij iets zo definitief als een besluit om te sterven.

Deze situatie moet niet worden gezien als een slecht nieuws brief, maar eerder een herinnering dat de strijd voor het leven nooit voorbij is. We achten het niet verantwoordelijk en kunnen daardoor moeilijk accepteren dat een kind in staat zou zijn om te beslissen of het wil leven of sterven. Er zijn nog andere onderwerpen, onderwerpen met minder ingrijpende gevolgen, die een leeftijdsgrens van ten minste 16 jaar vereisen. Tijdens een ziekteproces is een kind extra kwetsbaar en de combinatie met de geestelijke druk die daarbij komt kijken, zijn niet bevorderlijk om een objectieve beslissing te kunnen nemen.  We moeten dan ook niet toestaan dat euthanasie voor kinderen onder deze leeftijd van 16 jaar een ‘gemakkelijke optie’ wordt. We moeten niet stilzittend, noch stilzwijgend toezien terwijl onze toekomstige generatie wordt bedreigd.    

0500
  77
 
77 have signed. Let's get to 500!

Complete your signature

Sign this petition now!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Add a personal message to the email
Please enter your country
Please enter your zip code
Please select an option:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

“Als gemeenschap kunnen wij het idee van een Centrum voor Euthanasie voor kinderen niet ondersteunen”

Aan de minister van Volksgezondheid, Edith Schippers,

Een recent rapport stelde dat een Centrum voor kindereuthanasie al snel een feit zou kunnen zijn. De waarheid is, dat we collectief geschokt zijn dat zoiets zelfs wordt genoemd en beschouwd. Wij geloven dat iedereen recht heeft op leven en dat we voortdurend alert moeten zijn voor de bedreigingen die ons van dit recht willen beroven.

Dit centrum zou niet tot stand komen als een oplossing voor een bedreiging voor het leven, maar het staat voor het blokkeren van alle mogelijkheid voor het leven om uit te blinken in een dergelijke situatie. Het is een idee dat veel te wensen overlaat. Dit centrum zal worden geleid door professor in de kindergeneeskunde Eduard Verhagen, die gelooft dat "sommige" kinderen in staat zijn om zelfs onder de dwang van het leven met een ziekte, de keus te maken voor het leven of de dood.

Nou als dit het geval is, dan vragen we ons af: hoe worden deze kinderen geïdentificeerd? Hoe weten we dat alle adviezen gegeven aan hen onbevooroordeeld zullen zijn? Er zijn zoveel vragen die nog moeten worden beantwoord en dus veel meer gaten in dit plan, waardoor de realisatie ervan in verder diskrediet wordt gebracht.

Wij als maatschappij kunnen dit voorstel niet aanvaarden. We kiezen voor het leven en niets minder. Wij danken u voor uw tijd en begrip.

[Your Name]

“Als gemeenschap kunnen wij het idee van een Centrum voor Euthanasie voor kinderen niet ondersteunen”

Aan de minister van Volksgezondheid, Edith Schippers,

Een recent rapport stelde dat een Centrum voor kindereuthanasie al snel een feit zou kunnen zijn. De waarheid is, dat we collectief geschokt zijn dat zoiets zelfs wordt genoemd en beschouwd. Wij geloven dat iedereen recht heeft op leven en dat we voortdurend alert moeten zijn voor de bedreigingen die ons van dit recht willen beroven.

Dit centrum zou niet tot stand komen als een oplossing voor een bedreiging voor het leven, maar het staat voor het blokkeren van alle mogelijkheid voor het leven om uit te blinken in een dergelijke situatie. Het is een idee dat veel te wensen overlaat. Dit centrum zal worden geleid door professor in de kindergeneeskunde Eduard Verhagen, die gelooft dat "sommige" kinderen in staat zijn om zelfs onder de dwang van het leven met een ziekte, de keus te maken voor het leven of de dood.

Nou als dit het geval is, dan vragen we ons af: hoe worden deze kinderen geïdentificeerd? Hoe weten we dat alle adviezen gegeven aan hen onbevooroordeeld zullen zijn? Er zijn zoveel vragen die nog moeten worden beantwoord en dus veel meer gaten in dit plan, waardoor de realisatie ervan in verder diskrediet wordt gebracht.

Wij als maatschappij kunnen dit voorstel niet aanvaarden. We kiezen voor het leven en niets minder. Wij danken u voor uw tijd en begrip.

[Your Name]