Zadržimo pravo na narodni referendum!

Saborskom Odboru za Ustav

 

Zadržimo pravo na narodni referendum!

Zadržimo pravo na narodni referendum!

010,000
  8,114
 
8,114 have signed. Let's get to 10,000!

Potpišite peticiju protiv totalitarnog prijedloga zakona o referendumu i podržite prijedloge koji će unaprijediti referendumsku praksu!

Novi prijedlog Zakona o referendumu predlaže mogućnost referendumskog izjašnjavanja građana u samo 300 za to predviđenih ureda državne uprave dok se npr. na izborima možemo izjasniti na oko 2000 mjesta za glasanje.

Potpisivanje bi bilo moguće samo za vrijeme radnog vremena tih ureda i to pred državnim službenicima.

Ova ideja jako podsjeća na totalitarističke režime, jer bi lokalne strukture vlasti imale uvid tko je potpisnik inicijative za referendum, te bi stoga svaki potpis zahtijevao iznimnu građansku hrabrost.  

Građanski referendum je najizravniji oblik demokratskog odlučivanja i jedno od temeljnih i Ustavom zagarantiranih prava građana. Zato je izuzetno važno da postupak za iniciranje referenduma bude što pristupačniji samim građanima, da uvjeti koje treba zadovoljiti ne budu previše rigorozni i da kod građana ne izazivaju nelagodu ili strah.

Novi Zakon o referendumu za kojeg se zalaže g. Peđa Grbin i ministar uprave g. Arsen Bauk u ime vladajuće Kukuriku koalicije će praktično onemogućiti pokretanje građanskih referenduma. Stoga Vas pozivamo da potpišite peticiju protiv ovog prijedloga koji značajno otežava pokretanje referendumskih inicijativa koje su nezamjenjiv korektiv svakoj vlasti.

Ovom peticijom možete također podržati prijedloge koji će unaprijediti i olakšati sudjelovanje građana u demokratskim procesima.

010,000
  8,114
 
8,114 have signed. Let's get to 10,000!

Complete your signature

Sign this petition now!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Please select an option:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Petition to: Saborskom Odboru za Ustav

Poštovani,

osjećam veliku zabrinutost zbog predloženih promjena zakona o referendumu kojima se žele ograničiti građanske slobode usmjerene na pokretanje referendumskih inicijativa.

Staviti mjesta prikupljanja potpisa za referendum pod kontrolu državne uprave znači namjerno obeshrabriti građane koji mnogo puta u nju nemaju povjerenja. Uskratiti mogućnost prikupljanja potpisa na javnim mjestima znači oduzeti slobodu građanima za pokretanje referendumskih inicijativa. Radno vrijeme tijela državne uprave se preklapa s radnim vremenom većine građana, a i udaljenost državnih institucija od mjesta prebivanja građana koji žive u manjim mjestima stvara značajnu prepreku u ostvarivanju građanskog prava na sudjelovanje u prikupljanju potpisa. 

Usvojiti predložene izmjene zakona o referendumu značilo bi onemogućiti korištenje alata građanskog referenduma, koji je najviši oblik demokracije, i ugušiti buđenje svijesti građana Republike Hrvatske o sudjelovanju u procesima donošenja odluka i zakona.

Zbog toga Vas tražim da kao izabrani politički predstavnik kojem su građani Hrvatske dali svoje povjerenje, ne prihvatite ovakav prijedlog zakona o referendumu i napravite sve što je u Vašoj nadležnosti da se olakša i učini dostupnijim pokretanje referenduma kao najvažnijeg oblika demokratskog izjašnjavanja građana tako da se iznađu ustavna i zakonska rješenja koja će:

1. Produljiti rok za izjašnjavanje građana o potrebi raspisivanja referenduma s dosadašnjih 15 dana na minimalno 30 dana.

2. Smanjiti broj minimalno potrebnih potpisa za raspisivanje državnog referenduma s dosadašnjih 10% od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj na jedinstveni broj od 200.000 potpisa.

3. Omogućiti prikupljanje potpisa na bilo kojem mjestu (kod kuće, u uredima, itd.), a da se za javne površine primjeni standard Kodeksa dobre prakse o referendumima Venecijanske komisije.

4. Propisati točan izgled obrasca za prikupljanje potpisa koji će svima biti lako dostupan i prikladan za ispis bez dodatnih zahtjeva za uvezivanjem.

5. Definirati točne rokove i procedure u kojem su nadležna tijela dužna utvrditi jesu li zadovoljeni svi kriteriji za raspisivanje referenduma tako da prema dobroj demokratskoj praksi i preporukama Venecijanske komisije od predaje zahtjeva za raspisivanje referenduma do njegovog raspisivanja ne prođe više od 6 mjeseci.

6. U skladu s demokratskim standardima EU, odrediti minimalno potrebni broj birača koji su pristupili referendumu da bi referendum bio pravovaljan.

[Your Name]

Petition to: Saborskom Odboru za Ustav

Poštovani,

osjećam veliku zabrinutost zbog predloženih promjena zakona o referendumu kojima se žele ograničiti građanske slobode usmjerene na pokretanje referendumskih inicijativa.

Staviti mjesta prikupljanja potpisa za referendum pod kontrolu državne uprave znači namjerno obeshrabriti građane koji mnogo puta u nju nemaju povjerenja. Uskratiti mogućnost prikupljanja potpisa na javnim mjestima znači oduzeti slobodu građanima za pokretanje referendumskih inicijativa. Radno vrijeme tijela državne uprave se preklapa s radnim vremenom većine građana, a i udaljenost državnih institucija od mjesta prebivanja građana koji žive u manjim mjestima stvara značajnu prepreku u ostvarivanju građanskog prava na sudjelovanje u prikupljanju potpisa. 

Usvojiti predložene izmjene zakona o referendumu značilo bi onemogućiti korištenje alata građanskog referenduma, koji je najviši oblik demokracije, i ugušiti buđenje svijesti građana Republike Hrvatske o sudjelovanju u procesima donošenja odluka i zakona.

Zbog toga Vas tražim da kao izabrani politički predstavnik kojem su građani Hrvatske dali svoje povjerenje, ne prihvatite ovakav prijedlog zakona o referendumu i napravite sve što je u Vašoj nadležnosti da se olakša i učini dostupnijim pokretanje referenduma kao najvažnijeg oblika demokratskog izjašnjavanja građana tako da se iznađu ustavna i zakonska rješenja koja će:

1. Produljiti rok za izjašnjavanje građana o potrebi raspisivanja referenduma s dosadašnjih 15 dana na minimalno 30 dana.

2. Smanjiti broj minimalno potrebnih potpisa za raspisivanje državnog referenduma s dosadašnjih 10% od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj na jedinstveni broj od 200.000 potpisa.

3. Omogućiti prikupljanje potpisa na bilo kojem mjestu (kod kuće, u uredima, itd.), a da se za javne površine primjeni standard Kodeksa dobre prakse o referendumima Venecijanske komisije.

4. Propisati točan izgled obrasca za prikupljanje potpisa koji će svima biti lako dostupan i prikladan za ispis bez dodatnih zahtjeva za uvezivanjem.

5. Definirati točne rokove i procedure u kojem su nadležna tijela dužna utvrditi jesu li zadovoljeni svi kriteriji za raspisivanje referenduma tako da prema dobroj demokratskoj praksi i preporukama Venecijanske komisije od predaje zahtjeva za raspisivanje referenduma do njegovog raspisivanja ne prođe više od 6 mjeseci.

6. U skladu s demokratskim standardima EU, odrediti minimalno potrebni broj birača koji su pristupili referendumu da bi referendum bio pravovaljan.

[Your Name]