Žiadame ospravedlnenie za OTO 2020 plné výsmechu z kresťanskej viery

Petícia pre riaditeľa a Radu RTVS

 

Žiadame ospravedlnenie za OTO 2020 plné výsmechu z kresťanskej viery

050,000
  20,598
 
20,598 people have signed. Help us reach 50,000 signatures.

Žiadame ospravedlnenie za OTO 2020 plné výsmechu z kresťanskej viery

Na obrazovkách RTVS ste mohli v sobotu sledovať priamy prenos slávnostného galavečera zo Slovenského národného divadla v Bratislave s vyhlásením výsledkov 20.ročníka diváckej ankety o najpopulárnejšie osobnosti a programy televíznej obrazovky za rok 2019.

Tento prenos bol svedectvom o hlbokom úpadku slovenskej kultúry a šoubiznisu. 

Najväčší problém však je, že obsah galavečera bol plný prízemného humoru a urážok voči kresťanskej viere.

Parodovať knihu Genezis, Adama a Evu prirovnať k anténam, vymyslieť si panovačného a márnivého „boha šoubiznisu“ sídliaceho na Račianskom mýte, sparodovať Desatoro, spovednicu nahradiť kabínkovým záchodom, sudičky stvárniť ako rehoľné sestry v mužskej podobe, a ako kulisu použiť kostol.

To všetko ste mohli zhliadnuť počas galavečera vysielaného verejno-právnou televíziou!

Rozhlas a televízia Slovenska je ako verejno-právna inštitúcia platená z veľkej časti zo štátnych peňazí. Tieto peniaze pochádzajú najmä z daní všetkých občanov. Približne 70% občanov Slovenska sa hlási ku kresťanstvu. To znamená, že RTVS je platená najmä z daní kresťanov. Z toho vyplýva, že kresťania financujú RTVS a ona si na oplátku robí srandu z ich viery a uráža ich.

Každý asi uzná, že toto je neakceptovateľné. Verejno-právne médiá majú zastupovať názory rôznych spoločenských skupín. Istá pluralita a diverzita je potrebná, dokonca aj keď tieto skupiny medzi sebou zásadne nesúhlasia. Nemôže sa však stať, že verejno-právna inštitúcia dehonestuje vieru časti obyvateľstva. 

Toto sa však stalo na galavečeri OTO 2020 a nikto sa zatiaľ kresťanom neospravedlnil. 

Na tomto mieste však musím spomenúť dvoch účastníkov galavečera, ktorí si zaslúžia hlbokú úctu, pretože sa dokázali vymedziť voči primitívnemu humoru a výsmechu z kresťanov.

Prvou je víťazka kategória speváčka roka Sima Martausová, ktorá povedala: „A nechcem zabudnúť poďakovať tomu najdôležitejšiemu pre mňa – Pánu Bohu, ktorý je teda pre mňa trochu iný ako ten z tých dokrútok. Teda dosť iný, vlastne úplne iný. Takže Pánu Bohu ďakujem hlavne, pretože on mi dal ten dar, že sa o svoje piesne môžem s ľuďmi deliť. A preto sa nikdy nebudem zaňho hanbiť, ani si z neho robiť srandu. Pekný večer ešte.“

Druhým je filmový a televízny producent Ján Mojto, ktorý sa stal členom Siene slávy a poďakoval „naozajstnému Bohu.“ 

Sme radi, že aspoň oni dvaja majú svedomie na tom správnom mieste. Kiežby takých umelcov bolo viac.

Žiadajte od RTVS, aby sa verejne ospravedlnila všetkým kresťanom. 

---------

Viac informácií:

OTO 2020 - Sima Martausova - spevacka roka

https://www.youtube.com/watch?v=L-WaxNGWcJg

Postoj: OTO 2020/Prízemný humor, spovednica na toaletách i ocenenie za rúško

https://www.postoj.sk/60839/prizemny-humor-spovedelnica-na-toaletach-i-ocenenie-za-rusko

OTO 2020 parodoval kresťanstvo. Martausová: Môj Boh je iný, srandu si z neho robiť nebudem

https://dennikslovensko.sk/56526/oto-2020-parodoval-krestanstvo-martausova-moj-boh-je-iny-srandu-si-z-neho-robit-nebudem/

Archív RTVS: OTO 2020

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15629/239923#3783

NÁVRH ROZPOČTU A PROGRAMOVÉHO KONCEPTU ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA NA ROK 2019

http://cdn.srv.rtvs.sk/a542/file/item/sk/0002/rozpocet_a_programovy_koncept_rtvs_na_rok_2019.kULm.pdf

ZÁKON z 15. decembra 2010 o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov

http://cdn.srv.rtvs.sk/a542/file/item/sk/0000/zakon-o-rtvs.56.pdf

----

Schválil Matúš Hagara

 
+ Letter to:

Sign this petition now!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
Please enter your zip code
Please select an option:
We process your information in according with our Privacy policy and Terms of use.By signing, you accept CitizenGO's Terms of Use and Privacy Policy and you agree to receive occasional emails about our campaigns. You can unsubscribe at any time.

Žiadame verejné ospravedlnenie za OTO 2020

Vážený pán riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska,

Vážení členovia Rady RTVS,

s hlbokým pobúrením a znepokojením som sledoval priamy prenos slávnostného galavečera zo Slovenského národného divadla v Bratislave s vyhlásením výsledkov 20.ročníka diváckej ankety o najpopulárnejšie osobnosti a programy televíznej obrazovky za rok 2019.

Je neprípustné a urážlivé voči občanom SR, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu, aby sa niekto vysmieval z ich viery a tváril sa, že ide o kultúrne podujatie a slobodné vyjadrenie umelcov.

Parodovať knihu Genezis, Adama a Evu prirovnať k anténam, vymyslieť si panovačného a márnivého „boha šoubiznisu“ sídliaceho na Račianskom mýte, sparodovať Desatoro, spovednicu nahradiť kabínkovým záchodom, sudičky stvárniť ako rehoľné sestry, a ako kulisu použiť kostol.

Toto všetko je vyjadrením primitívnej, trápnej a urážlivej kultúry, ktorá dehonestuje kresťanskú vieru.

Na obrazovkách verejno-právnej televízie je takýto obsah neakceptovateľný a ďaleko za čiarou.

Preto Vás žiadam o verejné ospravedlnenie sa všetkým občanom Slovenskej republiky hlásiacim sa ku kresťanstvu. Tiež Vás žiadam, aby ste v budúcnosti nefinancovali a nepropagovali obsah, ktorý bude urážať kresťanskú vieru.

S pozdravom


[Your Name]

Žiadame ospravedlnenie za OTO 2020 plné výsmechu z kresťanskej viery

Sign this petition now!

050,000
  20,598
 
20,598 people have signed. Help us reach 50,000 signatures.