Zet het goede werk voort

Blijk van waardering voor CitizenGO-campagnevoerders

 

Zet het goede werk voort

0100,000
  73,066
 
73,066 people have signed. Help us reach 100,000 signatures.

Zet het goede werk voort

Zoals je weet, worden CitizenGO-campagnevoerders (de dappere mannen en vrouwen die in de afzonderlijke landen het voortouw nemen) bedreigd en aangevallen, omdat zij zich verzetten tegen radicaal-links en opkomen voor het leven en gezinswaarden.

Zij zijn voor de rechter gesleept, hebben hoge boetes gekregen, hun reputatie is besmeurd in de media en zij zijn gestalkt en bedreigd met bruut geweld.

En de bedreigingen houden niet op bij onze campagnevoerders…

...ook hun kinderen en families worden bedreigd door zieke links-radicalen!

CitizenGO geeft burgers een mogelijkheid om zich te verenigen tegen hun radicale abortus- en LHBTQ-beleid. CitizenGO heeft een impact! En radicaal-links weet dat.

Daarom zal radicaal-links alles in het werk stellen om CitizenGO en iedereen die het leven, het gezin en christelijke waarden overal ter wereld steunt, te bedreigen, te intimideren en het zwijgen op te leggen.

Deze aanvallen kunnen op de meest vastberaden activisten een ontmoedigende uitwerking hebben: daarom vraag ik je om samen met mij een speciaal Blijk van Waardering voor onze CitizenGO-campagnevoerders te ondertekenen.

+ Letter to:

Sign this petition now!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Add a personal message to the email
Please enter your country
Please enter your zip code
Please select an option:

Beste CitizenGO-campagnevoerders,

Bedankt voor het fantastische werk dat jullie doen. Jullie inspanning en toewijding bevordert onze beweging en helpt velen om een vuist te maken tegen radicale abortus en schadelijk LHBTQ-beleid.

Ondanks de constante bedreigingen en aanvallen, blijven jullie sterk in jullie rol als verdediger van de ongeborenen, beschermer van gezinswaarden, en strijder voor de christelijke waarden. Ik wilde even de tijd nemen om jullie te laten weten hoezeer jullie gewaardeerd worden.

Ga door met het goede werk, dat jullie verrichten!

[Your Name]

Zet het goede werk voort

Sign this petition now!

0100,000
  73,066
 
73,066 people have signed. Help us reach 100,000 signatures.