NIE promowaniu perwersji w komunikacji miejskiej

Apelujemy do Prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka

 

NIE promowaniu perwersji w komunikacji miejskiej

NIE promowaniu perwersji w komunikacji miejskiej

020,000
  12,802
 
12,802 have signed. Let's get to 20,000!

W tramwajach miejskiej spółki MPK Poznań Sp. z o.o. zainstalowane są ekrany wyświetlające informacje pogodowe, aktualności miejskie i inne nie budzące zastrzeżeń informacje.

Niestety w ostatnim czasie pojawiła się na nich reklama portalu codziennypoznan.pl, a dokładnie zamieszczonego tam sponsorowanego artykułu o pewnej perwersyjnej praktyce seksualnej.

Jako że treść ta nie powinna być w żadnym wypadku wyświetlana w miejscu publicznym, gdzie na kontakt z nią mogą być narażone dzieci, zwracamy się z petycją do prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, by wyjaśnił sprawę i wyciągnął konsekwencje wobec wszystkich winnych, w tym wobec nadzorującego transport publiczny w mieście wiceprezydenta Mariusza Wiśniewskiego.

Ochrona najmłodszych przed treściami nieadekwatnymi do ich wieku powinna być troską wszystkich.
Jednak szczególna odpowiedzialność spoczywa na władzach miasta, które w pierwszej kolejności decydują, o tym co w miejskiej przestrzeni może się pojawić, a co powinno być tam absolutnie zabronione.

Dla braku nadzoru, czy też zwykłego braku zainteresowania tą sferą nie może być żadnego usprawiedliwienia.

Milczenie w tej sprawie władz miasta i odpowiedzialnych za całe zajście urzędników miejskich jest czymś bardzo niepokojącym.

Do kontrowersyjnych reklam w środkach komunikacji miejskiej niestety zdążyliśmy się już przyzwyczaić, ale to co zdarzyło się w Poznaniu przekroczyło granice nawet najbardziej liberalnych obyczajowo odbiorców.

Zgoda na przenikanie do przestrzeni publicznej coraz bardziej perwersyjnych treści jest jej niszczeniem, jako bezpiecznego miejsca dla wszystkich jej użytkowników, w tym szczególnie tych najbardziej wrażliwych, czyli dzieci i młodzieży.

To i inne, wcześniejsze, działania i wypowiedzi władz Poznania pokazują, że miasto staje się przestrzenią coraz mniej bezpieczną dla najmłodszych.

Chcemy wierzyć, że nie jest to intencją władz miejskich dlatego nasza petycja ma być dla nich szansą przekonania opinii publicznej, że ważniejsza jest w Poznaniu obrona dobra dzieci i młodzieży, a nie interesów branży erotycznej.

020,000
  12,802
 
12,802 have signed. Let's get to 20,000!

Complete your signature

Sign this petition now!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Please select an option:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

NIE promowaniu perwersji w komunikacji miejskiej

Szanowny Pan Prezydent Jacek Jaśkowiak,

jesteśmy zbulwersowani informacją o tym, jakie treści reklamowe można było zobaczyć w środkach komunikacji miejskiej, nadzorowanej przez miasto, spółki MPK Poznań Sp. z o.o.

Jest dla nas oczywiste, że reklama perwersyjnych technik seksualnych w miejscach, gdzie z takim przekazem mogą zetknąć się najmłodsi ma charakter czynu wypełniającego znamiona opisane w art. 203 § 3 Kodeksu karnego:

„Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Wierzymy, że dobro dzieci i młodzieży jest dla Pana priorytetem i że nie będzie się Pan kierował w tym wypadku podejściem ideologicznym, ale merytorycznym.

Dlatego oczekujemy, że przeprowadzi Pan niezbędne czynności wyjaśniające, ustali sprawców, a osoby odpowiedzialne za nadzór w tym obszarze, m.in. wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski, poniosą, przewidzianą prawem i praktyką dobrego rządzenia, odpowiedzialność.

[Your Name]

NIE promowaniu perwersji w komunikacji miejskiej

Szanowny Pan Prezydent Jacek Jaśkowiak,

jesteśmy zbulwersowani informacją o tym, jakie treści reklamowe można było zobaczyć w środkach komunikacji miejskiej, nadzorowanej przez miasto, spółki MPK Poznań Sp. z o.o.

Jest dla nas oczywiste, że reklama perwersyjnych technik seksualnych w miejscach, gdzie z takim przekazem mogą zetknąć się najmłodsi ma charakter czynu wypełniającego znamiona opisane w art. 203 § 3 Kodeksu karnego:

„Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Wierzymy, że dobro dzieci i młodzieży jest dla Pana priorytetem i że nie będzie się Pan kierował w tym wypadku podejściem ideologicznym, ale merytorycznym.

Dlatego oczekujemy, że przeprowadzi Pan niezbędne czynności wyjaśniające, ustali sprawców, a osoby odpowiedzialne za nadzór w tym obszarze, m.in. wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski, poniosą, przewidzianą prawem i praktyką dobrego rządzenia, odpowiedzialność.

[Your Name]