Za voľnú nedeľu

Výzva pre poslancov NR SR

 

Za voľnú nedeľu

Za voľnú nedeľu

010,000
  6,502
 
6,502 have signed. Let's get to 10,000!

V parlamente sa bude v najbližších týždňoch hlasovať o voľnej nedeli. 

Na tému voľnej nedele sa viedli v roku 2020 mnohé diskusie. Dôvodom bolo rozhodnutie vlády SR zaviesť nedeľu ako sanitárny deň, čo znamenalo, že väčšina obchodov bola zavretá.

Na Slovensku sme získali dôležitú skúsenosť, že zavrieť obchody v nedeľu neznamená kolaps obchodov, ekonomiky a ani celonárodný hladomor. Ľudia si dokázali nakúpiť o deň skôr alebo s niektorými položkami počkali do pondelka. Dokonca veľká väčšina ľudí vtedy nemala problém s tým, aby zostali obchody v nedeľu zavreté aj naďalej. Avšak vláda Igora Matoviča zaváhala a vrátili sme sa do starých koľají.

Teraz máme príležitosť znovuotvoriť tému voľnej nedele. V Národnej rade sa nachádzajú momentálne až tri návrhy zákona o voľnej nedeli. Veľkým pozitívom je, že poslanci z (bývalej) koalície a opozície sa dohodli na spoločnom návrhu návrh zákona, ktorý reguluje nedeľný predaj podľa sviatkov s výnimkou nedieľ pred Vianocami a nedele pred začiatkom školského roka.

Poslanci NR SR majú teraz skvelú príležitosť ukázať ľuďom, či im záleží na tom, aby rodiny mohli byť v nedeľu spolu. A mali by si dobre premyslieť ako budú hlasovať, pretože sa prakticky nachádzame v predvolebnom období. 

Podpíšte sa a vyzvite poslancov parlamentu, aby podporili návrh zákona o voľnej nedeli.

Dôvodov na podporu voľnej nedele je mnoho. Samotný zákon by pomohol rodinám byť aspoň jeden deň spolu, čo by malo pozitívny vplyv na stabilitu manželstiev a výchovu detí.

Voľná nedeľa by pomohla aj rodičom – samoživiteľom, pre ktorých je obrovskou výzvou zosúladiť rodinný život  s pracovnou nedeľou.

Viaceré malé obchody už majú teraz v nedeľu zatvorené, pretože im nechodí veľa zákazníkov a príplatky pre zamestnancov za prácu v nedeľu sú vysoké, čím sa stáva nedeľný predaj ekonomicky nevýhodným.

V dôvodovej správe návrhu zákona je aj odkaz na štúdiu Spolkového úradu pre ochranu práce a pracovnú medicínu v Nemecku. Tento úrad zistil, že predlžovanie pracovnej doby a práca v nedeľu u všetkých kategórií zamestnancov ukazuje zvýšené riziko spoločenského a zdravotného znevýhodnenia (poškodenia). Medzi zdravotné riziká patria nasledovné riziká: 

  • ak je pracovný čas dlhší ako 60 hodín týždenne, stúpa riziko infarktu myokardu dvojnásobne a zvýšený výskyt porúch rytmu srdca,
  • práca nadčas 10 hodín týždenne spôsobuje zvýšenú potrebu užívať lieky na gastro choroby o 23%,
  • skrátenie a nepravidelnosť spánku zvyšuje riziko obezity a oslabenia imunity,
  • zamestnanec siaha v zvýšenej miere po alkohole a cigaretách a k nezdravému stravovaniu,
  • pri práci v noci a v nedeľu je preukázaný aj zvýšený výskyt pracovných úrazov.

Nemecký úrad poukazuje aj na závery celoeurópskeho prieskumu medzi zamestnancami, z ktorých vyplynuli tieto psycho-vegetatívne následky: všeobecné vyčerpanie (40 %), bolesti hlavy (30 až 38 %), nervozita (28 %) a poruchy spánku (20 %).

Voľná nedeľa je tiež dôležitým signálom, že človek nie je iba otrokom konzumu a ekonomického zisku, ale má zmysel vyššie duchovné a kultúrne hodnoty. Navštíviť v nedeľu bohoslužbu ako rodina, ísť do divadla, či zašportovať si v prírode zvyšuje kvalitu života. 

Podpíšte sa pod našu výzvu a vyzvite poslancov NR SR, aby hlasovali za voľnú nedeľu.

 Konzervatívci a sociálni demokrati voľnú nedeľu viac-menej podporujú, pretože ide o podporu rodín a sociálne slabších.

Pravdou je, že bohatí ľudia nepotrebujú pracovať cez víkend, aby uživili svoje rodiny. Do práce skôr pôjdu chudobnejší ľudia, čím však trpia ich rodiny a nepomáha to ani ich kvalite života.

Keď bohatší ľudia podporujú voľnú nedeľu, prejavujú tým určitú solidaritu s menej majetnými.

Príkladom neochoty prejaviť solidaritu je napr. predseda strany Sloboda a solidarita, Richard Sulík, ktorý pri debate o voľnej nedeli trvá na tom, že chce v nedeľu ráno teplý rožok. Jeho túžba po teplom rožku je viac ako odpočinok či spoločný rodinný čas iných ľudí.  

Aj keby sme sa chceli dohodnúť s liberálmi, že pekárne budú v nedeľu ráno na štyri hodiny otvorené, aby si všetci Slováci mohli kúpiť teplé pečivo, nebude to fungovať. Liberáli si vždy nájdu ďalšie a ďalšie dôvody, prečo musia byť obchody v nedeľu otvorené. Dôvodom je ich konzumné videnie sveta, v ktorom niektoré hodnoty absentujú.

Postavme sa spoločne za rodiny a sociálne slabších. Postavme sa za voľnú nedeľu!

Vyzvite poslancov NR SR, aby sa postavili za voľnú nedeľu spolu s nami.

Viac informácií:
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=1349 

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina ČEPČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=1341

Voľná nedeľa: So zákazom nedeľného predaja súhlasia takmer tri štvrtiny ľudí
https://www.postoj.sk/55378/focus-so-zakazom-nedelneho-predaja-suhlasia-takmer-tri-stvrtiny-ludi

--

Splnomocnenie pre zástupcu verejnosti: Podporou petície súčasne udeľujem splnomocnenie zástupcovi verejnosti na zastupovanie verejnosti, ktorým je: Matúš Hagara, 54, 9722 25 Diviaky nad Nitricou.

 

010,000
  6,502
 
6,502 have signed. Let's get to 10,000!

Complete your signature

Sign this petition now!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please select your preferred means of contact
Please enter your street address
Please enter your zip code
Please enter your city
Please enter your country
Please select an option:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Žiadame voľnú nedeľu

Vážené poslankyne NR SR, 
Vážení poslanci NR SR, 

žiadame Vás, aby ste podporili návrh zákona o voľnej nedeli (parlamentná tlač 1349).  

Na tému voľnej nedele sa viedli v roku 2020 mnohé diskusie. Dôvodom bolo rozhodnutie vlády SR zaviesť nedeľu ako sanitárny deň, čo znamenalo, že väčšina obchodov bola zavretá.

Na Slovensku sme vtedy získali dôležitú skúsenosť, že zavrieť obchody v nedeľu neznamená kolaps obchodov, ekonomiky a ani celonárodný hladomor. Ľudia si dokázali nakúpiť o deň skôr alebo s niektorými položkami počkali do pondelka. Dokonca podľa prieskumov veľká väčšina ľudí vtedy nemala problém s tým, aby zostali obchody v nedeľu zavreté aj naďalej.

Ako zákonodarcovia máte teraz máte príležitosť voľnú nedeľu podporiť a postaviť sa za rodiny a sociálne slabších spoluobčanov.

Dôvodov na podporu voľnej nedele je mnoho. Samotný zákon by pomohol rodinám byť aspoň jeden deň spolu, čo by malo pozitívny vplyv na stabilitu manželstiev a výchovu detí.

Voľná nedeľa by pomohla aj rodičom – samoživiteľom, pre ktorých je obrovskou výzvou zosúladiť rodinný život  s pracovnou nedeľou.

Viaceré malé obchody už majú teraz v nedeľu zatvorené, pretože im nechodí veľa zákazníkov a príplatky pre zamestnancov za prácu nedeľu sú vysoké, čím sa stáva nedeľný predaj ekonomicky nevýhodným.

Je tiež dokázané, že prepracovaní ľudia majú viac zdravotných problémov, upadajú do závislostí a častejšie sa im stane pracovný úraz.

Voľná nedeľa je tiež prejavom solidarity voči menej majetným, ktorí sú nútení ísť v nedeľu do práce, čím však trpia ich rodiny a nepomáha to ani ich kvalite života. Bohatí ľudia nepotrebujú v nedeľu pracovať.

Voľná nedeľa je tiež dôležitým signálom, že človek nie je iba otrokom konzumu a ekonomického zisku, ale má zmysel vyššie duchovné a kultúrne hodnoty. Navštíviť v nedeľu bohoslužbu ako rodina, ísť do divadla, či zašportovať si v prírode zvyšuje kvalitu života a prispieva k osobnému šťastiu. 

Veríme, že sa postavíte za rodiny a sociálne slabších, a podporíte návrh zákona o voľnej nedeli. 

S pozdravom

[Your Name]

Žiadame voľnú nedeľu

Vážené poslankyne NR SR, 
Vážení poslanci NR SR, 

žiadame Vás, aby ste podporili návrh zákona o voľnej nedeli (parlamentná tlač 1349).  

Na tému voľnej nedele sa viedli v roku 2020 mnohé diskusie. Dôvodom bolo rozhodnutie vlády SR zaviesť nedeľu ako sanitárny deň, čo znamenalo, že väčšina obchodov bola zavretá.

Na Slovensku sme vtedy získali dôležitú skúsenosť, že zavrieť obchody v nedeľu neznamená kolaps obchodov, ekonomiky a ani celonárodný hladomor. Ľudia si dokázali nakúpiť o deň skôr alebo s niektorými položkami počkali do pondelka. Dokonca podľa prieskumov veľká väčšina ľudí vtedy nemala problém s tým, aby zostali obchody v nedeľu zavreté aj naďalej.

Ako zákonodarcovia máte teraz máte príležitosť voľnú nedeľu podporiť a postaviť sa za rodiny a sociálne slabších spoluobčanov.

Dôvodov na podporu voľnej nedele je mnoho. Samotný zákon by pomohol rodinám byť aspoň jeden deň spolu, čo by malo pozitívny vplyv na stabilitu manželstiev a výchovu detí.

Voľná nedeľa by pomohla aj rodičom – samoživiteľom, pre ktorých je obrovskou výzvou zosúladiť rodinný život  s pracovnou nedeľou.

Viaceré malé obchody už majú teraz v nedeľu zatvorené, pretože im nechodí veľa zákazníkov a príplatky pre zamestnancov za prácu nedeľu sú vysoké, čím sa stáva nedeľný predaj ekonomicky nevýhodným.

Je tiež dokázané, že prepracovaní ľudia majú viac zdravotných problémov, upadajú do závislostí a častejšie sa im stane pracovný úraz.

Voľná nedeľa je tiež prejavom solidarity voči menej majetným, ktorí sú nútení ísť v nedeľu do práce, čím však trpia ich rodiny a nepomáha to ani ich kvalite života. Bohatí ľudia nepotrebujú v nedeľu pracovať.

Voľná nedeľa je tiež dôležitým signálom, že človek nie je iba otrokom konzumu a ekonomického zisku, ale má zmysel vyššie duchovné a kultúrne hodnoty. Navštíviť v nedeľu bohoslužbu ako rodina, ísť do divadla, či zašportovať si v prírode zvyšuje kvalitu života a prispieva k osobnému šťastiu. 

Veríme, že sa postavíte za rodiny a sociálne slabších, a podporíte návrh zákona o voľnej nedeli. 

S pozdravom

[Your Name]