Mary Wagner prosi Polaków o pomoc. Napisz do Sędziego!

Odpowiedz na apel Mary Wagner

 

Mary Wagner prosi Polaków o pomoc. Napisz do Sędziego!

victory

Mary Wagner prosi Polaków o pomoc. Napisz do Sędziego!

0100,000
  54,260
 
54,260 have signed.

Polacy pomogli Mary Wagner i Mary za to dziękuję.

Mary nie została, niestety, uniewinniona, ale dotyczasowy pobyt w areszcie został zaliczony na poczet kary. To nie jest rezultat, którego oczekiwaliśmy, ale cieszymy się, że Mary jest wolna.

Po tym, jak Polacy zaczęli masowo podpisywać petycję w obronie Mary Wagner, członkowie CitizenGO z innych krajów również dołączyli do tej akcji.

Niżej wiadomość od Mary:

"Drodzy Przyjaciele Życia,

Chciałabym wyrazić moje gorące podziękowania dla wielu, wielu osób, które ofiarowały swoją modlitwę w związku z ostatnią rozprawą w moim procesie – modlitwę nie tylko za mnie, ale przede wszystkim o sprawiedliwość. 

Dziękuję także ogromnej liczbie osób, które poświęciły czas na pisanie listów wsparcia dla mnie oraz w imieniu naszych najmniejszych braci i sióstr. Było niesamowite zobaczyć tak wiele wiadomości i e-maili, wyrażających chęć dania głosu nienarodzonym dzieciom, które nie mają prawa głosu. 

Nie byłoby możliwe przyjęcie i uporządkowanie całej korespondencji bez pomocy uczestników "Campaign Life Coalition" (to prężna kanadyjska organizacji pro-life, której przekazaliśmy Państwa listy - przyp. CitizenGO), którzy udostępnili adres e-mail i adres pocztowy oraz troszczyli się o przesyłki; a także bez  pomocy wolontariuszy i innych osób, które ściśle z nimi współpracowały. Wielkie dzięki!

Chciałabym również podziękować tym osobom, które przyszły do sądu i tym, które pozostały tam tak długo, jak musiałam tam pozostać. Wasza obecność podczas niejednokrotnie żmudnych postępowań to mocne, milczące świadectwo w imię sprawiedliwości dla najmniejszych.

Dziękuję tym, którzy podejmowali ofiary oraz pełnili wolę Pana Boga w inny sposób... Zwłaszcza tym, którzy modlili się i wychodzili do matek chcących dokonać aborcji w miejscach, gdzie dochodzi do zabijania i pocieszali odrzucone, zapomniane Serce Pana Jezusa.

Dobrze jest nie wracać do więzienia (choć prawdą jest, że nasza wiara zachęca nas do radowania się nawet w obliczu wszelkich trudności, ze względu na mądrość Krzyża). Jesteśmy jednak wezwani do tego, aby dziękować w każdym położeniu, zatem w tym przypadku również.

Dla tych, którzy znają zwyczajowe traktowanie osób oskarżonych o „zbrodnie” związane z obroną najmniejszych, podejście sędziego Libmana wyróżnia się stosunkowo pozytywnie. Przewodniczący Campaign Life Coalition, Jim Hughes uznał je za krok naprzód.

Chciałabym dodać, iż modlę się, byśmy byli bardziej gorliwi w wierze i pamiętali, że niezależnie od tego, jaki może zapaść wyrok, stwierdzenie „winny” przypomina nam, iż nasi najmniejsi bracia i siostry nie liczą się w oczach sądów.

Niech Bóg obdarzy nas swoim światłem i miłością, abyśmy byli Jego radosnymi świadkami!

Mary"

-----------

Niżej apel pana Zbigniewa Piłata:

"Przekazuję gorącą prośbę o pilne przesłanie listu do sędziego w Toronto, który w dniu 12 września br. ma ogłosić wyrok w sprawie Mary. 

Mama Mary przesyła prośbę o  nasze świadectwa dotyczące Mary, które zostaną przekazane sędziemu przed rozprawą w dniu 12 września br. Być może przyczynimy się do tego, że  kanadyjskiej obrończyni życia zostanie zasądzona niższa kara pozbawienia wolności.

„Na rozprawie w dniu 15 sierpnia Sędzia poprosił Mary aby przedłożyła listy od jej przyjaciół wyrażające opinie o jej osobie oraz przekonaniu o niesprawiedliwości  wobec nienarodzonych, które inspirują ją do działania” - napisała w swoim apelu do Polaków Jane Wagner, mama Mary - „Jest to wyjątkowa okoliczność aby przedstawić Sądowi rzeczywistość zbrodni aborcji. Proszę każdego, kto zna i kocha Mary aby napisał krótki list do Sędziego, jak najszybciej, aby dotarł przed 12 września. Proszę też o podzielenie się tą wiadomością  z każdym, kto według Was mógłby swoimi przemyśleniami wpłynąć na postawę sędziego (spróbować przekonać go).”

15 sierpnia br. sąd w Toronto uznał Mary winną m.in. naruszenia przez nią działalności legalnego w Kanadzie biznesu aborcyjnego. Jednocześnie sędzia oznajmił, że zasądzoną Mary Wagner karę ogłosi 12 września. Jednak zaznaczył również, że chciałby zapoznać się z listami od Jej znajomych wraz z ich opiniami. Stąd wielki apel abyśmy wszyscy, którym na sercu leży wolność Mary wsparli Ją naszymi świadectwami. Wielu z nas spotkało Ją osobiście i ma niezatarte wspomnienie tej  niezwykłej Osoby, która pragnie ratować każde poczęte dziecko. Nie zawiedźmy Jej!"

Inicjatywę podjęło już wielu Polaków: pisał o niej "Nasz Dziennik", "Gość Niedzielny", Fundacja Pro-prawo do życia i wiele innych mediów oraz orgnizacji. Potrzeba jeszcze więcej pomocy i zaangażowania. 

Prosimy o podpisywanie petycji oraz - w miarę możliwości - o dopisanie dodatkowej wiadomości dotyczącej Mary Wagner. Listy te Mary Wagner będzie przekazywać Sędziemu w dniu rozprawy. Prosimy o podpisywanie petycji do 11 września do godz. 12.00.

0100,000
  54,260
 
54,260 have signed.

Complete your signature

This petition is...

Victory!
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Sprzeciwiamy się nękaniu Mary Wagner

P.T. Sędzia Justice Eric (Rick) N Libman

Wysoki Sądzie,

zwracam się do Sądu z głębokim apelem o uniewinnienie pani Mary Wagner od absurdalnego zarzutu utrudniania działania przedsiębiorstw aborcyjnych, w których zabijane są dzieci. Prawo do życia stanowi najbardziej podstawowe z wszystkich praw podstawowych. Mary Wagner stanowczo staje po stronie życia dzieci.

[Your Name]

Sprzeciwiamy się nękaniu Mary Wagner

P.T. Sędzia Justice Eric (Rick) N Libman

Wysoki Sądzie,

zwracam się do Sądu z głębokim apelem o uniewinnienie pani Mary Wagner od absurdalnego zarzutu utrudniania działania przedsiębiorstw aborcyjnych, w których zabijane są dzieci. Prawo do życia stanowi najbardziej podstawowe z wszystkich praw podstawowych. Mary Wagner stanowczo staje po stronie życia dzieci.

[Your Name]