Położne i Lekarze - odmawiajcie udziału w aborcji! Petycja do Szpitala im. Świętej Rodziny

Petycja do Położnych, Pielęgniarek i Lekarzy

 

Położne i Lekarze - odmawiajcie udziału w aborcji! Petycja do Szpitala im. Świętej Rodziny

Położne i Lekarze - odmawiajcie udziału w aborcji! Petycja do Szpitala im. Świętej Rodziny

050.000
  34.635
 
34.635 firmado. Vamos a lograr 50.000!

Portal Prawy.pl poinformował o tym, że w Szpitalu Świętej Rodziny w Warszawie dziecko ponad godzinę umierało w męczarniach po "nieudanej" aborcji.

"O sprawie poinformowali Fundację SOS Obrony Poczętego Życia pragnący zachować anonimowość pracownicy placówki. – Tego krzyku nie zapomnimy do końca życia – mówili.

Do zbrodni doszło z niedzieli na poniedziałek w szpitalu przy ul. Madalińskiego w Warszawie. Matka dziecka wraz z teściową przyjechały do Szpitala Świętej Rodziny ze szpitala Bielańskiego, aby dokonać aborcji.

Z informacji, do których dotarł portal Prawy.pl wynika, że tylko jedna położna zgodziła się uczestniczyć w procedurze i nie powołała się na klauzulę sumienia. Aborcja nie powiodła się i dziecko urodziło się żywe – około szcześciomiesięczny noworodek, ważący 700 gram umierał przez ponad godzinę w potwornych męczarniach. Z naszych informacji wynika, że żaden z lekarzy ani pracowników placówki nie udzielił dziecku pomocy, ani nie próbował złagodzić bólu.

Jak poinformował ks. Ryszard Halwa (SAC) Fundacja SOS Obrony Poczętego Życia złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa."

Niniejszą petycję wysyłamy bezpośrednio do Szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie. Zabijanie dzieci w tym szpitalu (jak i w innych miejscach) budzi naturalny sprzeciw i ogromne rozczarowanie. Zwłaszcza, że aborcje w tym szpitalu zaczęto przeprowadzać po tym, gdy z funkcji jego dyrektora został wyrzucony prof. Bogdan Chazan.

Jednocześnie kierujemy tę petycję do wszystkich lekarzy, położnych i innych pracowników służby medycznej. Przypominamy im, że sprzeciw wobec zabijania dzieci to naturalna postawa każdego człowieka. Przypominamy słowa prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, który mówił: "Jako człowiek - odmawiam".

Sprzeciw wobec zabijania dzieci wyrażony przez lekarzy i położne (w tym powoływanie się przez nich na klauzulę sumienia) to świadectwo, dodawanie odwagi innym i prawdziwie ludzka postawa.

050.000
  34.635
 
34.635 firmado. Vamos a lograr 50.000!

Completa tu firma

¡Firma esta petición ahora!

 
Introduce tu e-mail
Introduce tu nombre
Introduce tus apellidos
Introduce tu país
Introduce tu código postal
Por favor seleccione una opción:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

"Jako człowiek - odmawiam" - podziękowanie i prośba do Położnych i Lekarzy

Niniejszą petycję kierujemy do Położnych, Pielęgniarek i Lekarzy Szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie, jak również do Wszystkich wykonujących te Zawody w innych miejscach.

Pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim przedstawicielom wymienionych zawodów, którzy sprzeciwiają się zabijaniu dzieci, co określa się jako "uczestniczenie w procedurze aborcji".

Przypominamy, że polskie prawo daje Wam możliwość powołania się na klauzulę sumienia w takiej sytuacji.

Niezależnie od tej możliwości, sprzeciw wobec zabijania dzieci jest wyrazem prawdziwie ludzkiej postawy. Prof. Włodzimierz Fijałkowski mówił: "Jako człowiek - odmawiam". Prosimy Was, abyście odważnie bronili dzieci w każdej fazie ich rozwoju, nawet, jeśli oznacza to narażenie się na bolesne konsekwencje w miejscu Waszej pracy. Z pewnością jest wielu Waszych współpracowników, którzy potrzebują przykładu odważnej postawy ze strony swoich koleżanek i kolegów.

Odmawiajcie "jako ludzie" i ratujcie każde dziecko. W ten sposób możemy nie dopuścić do sytuacji, jaka miała miejsce z 6 na 7 marca w Szpitalu im. Świętej Rodziny w Warszawie, gdy żywe dziecko przez godzinę po "nieudanej" aborcji umierało w męczarniach. Potrzebujemy dzisiaj odważnej postawy z Waszej strony, aby dzieci w łonie matki, jak również te już urodzone (np. w wyniku tzw. "nieudanej" aborcji) nie były już zabijane.

[Tu nombre]

"Jako człowiek - odmawiam" - podziękowanie i prośba do Położnych i Lekarzy

Niniejszą petycję kierujemy do Położnych, Pielęgniarek i Lekarzy Szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie, jak również do Wszystkich wykonujących te Zawody w innych miejscach.

Pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim przedstawicielom wymienionych zawodów, którzy sprzeciwiają się zabijaniu dzieci, co określa się jako "uczestniczenie w procedurze aborcji".

Przypominamy, że polskie prawo daje Wam możliwość powołania się na klauzulę sumienia w takiej sytuacji.

Niezależnie od tej możliwości, sprzeciw wobec zabijania dzieci jest wyrazem prawdziwie ludzkiej postawy. Prof. Włodzimierz Fijałkowski mówił: "Jako człowiek - odmawiam". Prosimy Was, abyście odważnie bronili dzieci w każdej fazie ich rozwoju, nawet, jeśli oznacza to narażenie się na bolesne konsekwencje w miejscu Waszej pracy. Z pewnością jest wielu Waszych współpracowników, którzy potrzebują przykładu odważnej postawy ze strony swoich koleżanek i kolegów.

Odmawiajcie "jako ludzie" i ratujcie każde dziecko. W ten sposób możemy nie dopuścić do sytuacji, jaka miała miejsce z 6 na 7 marca w Szpitalu im. Świętej Rodziny w Warszawie, gdy żywe dziecko przez godzinę po "nieudanej" aborcji umierało w męczarniach. Potrzebujemy dzisiaj odważnej postawy z Waszej strony, aby dzieci w łonie matki, jak również te już urodzone (np. w wyniku tzw. "nieudanej" aborcji) nie były już zabijane.

[Tu nombre]