Djeca trebaju oca i majku!

Recite UNICEF-u

 

Djeca trebaju oca i majku!

Djeca trebaju oca i majku!

0200.000
  113.040
 
113.040 potpisa. Prikupimo 200.000!

Nedavno je Fond Ujedinjenih naroda za djecu (UNICEF) objavio službeno stajalište o "seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu."

U njemu podržava zakonsko priznavanje istospolnih parova, poziva na ukidanje ograničenja u promicanju homoseksualnosti među djecom te promovira "promjene društvenih uvjeta" u odnosu na homoseksualno ponašanje - sve to kako bi "zaštitio" dječja prava i interese djece. Navedeno predstavlja zloupotrebu sredstava i statusa međunarodne organizacije.

Molimo Vas potpišite peticiju i zaustavite prijedlog!

Novi službeni programski dokument UNICEF-a: "Ukidanje diskriminacije nad djecom i roditeljima na temelju spolnog i/ili rodnog identiteta" predlaže promjene koje nemaju stvarne temelje u međunarodnim ugovorima i daleko su od bilo kakvih etičkih načela i utvrđenih međunarodnih standarda. Prijedlog ide i dalje od toga. UNICEF-ove akcije mogle bi dovesti do velike povrede prava i stvarnih interesa djece! Iako u dokumentu stoji: "UNICEF se vodi konvencijom o pravima djeteta i nastoji uspostaviti prava djece kao trajna etička načela i međunarodne standarde ponašanja prema djeci", sadržaj je protivan ovim ciljevima. 

Dokument uvodi definicije "seksualne orijentacije", "rodnog identiteta" i "LGBT" te proglašava potrebu ukidanja zakona za ograničavanje promicanja homoseksualnosti među djecom. Ti pojmovi nisu definirani, nisu čak niti prisutni u međunarodnim pravnim dokumentima s područja ljudskih prava i prava djece. Mnoge zemlje članice UN-a su odbacile upotrebu tih pojmova u međunarodnom zakonodavstvu. U službenom mandatu UNICEF-a koji mu je povjerio UN, ne postoje ovlasti za uvođenje takvih novih pojmova u globalnu praksu, njihovo definiranje i promicanje. Unatoč tome, u dokumentu se UNICEF služi izrazom "LGBT roditelji" - jasno ukazujući na roditeljstvo istospolnih parova. Međunarodnog pravnog utemeljenja za legalno priznavanje istospolnih parova nema, a osobito za istospolno roditeljstvo.

Djeca imaju pravo na majku i oca. UNICEF-ova uloga je osigurati pravilnu prehranu, medicinsku njegu i osnovno obrazovanje za djecu, a ne promovirati istospolno "roditeljstvo". On nije neovisno osnovana neprofitna organizacija. To je službena UN-ova agencija većim djelom financirana sredstvima poreznih obveznika država članica - tj. našim novcem.
60% UNICEF-ovih primanja u 2013. došlo je od država, tj. poreznih obveznika.

Prema godišnjem izvještaju UNICEF je primio od

 • Europske komisije 431,365,000 dolara
 • Hrvatske 3 001 425 dolara tj. oko 18 912 557 kuna

Drugi izvor financiranja su donacije i proizvodi za prikupljanje donacija, kao što su UNICEF-ove Božićne čestitke.
Želite li svojim novcem promovirati pravo na "istospolno roditeljstvo"? Ako ne želite, pozivamo Vas da se pridružite našoj kampanji za prekid iskorištavanja međunarodne snage UNICEF-a.

Potpisivanjem ove peticije:

1. tražite od UNICEF-a prestanak iskorištavanja međunarodnog utjecaja i opozivanje programskog dokumenta koji je suprotan pravima i interesima djece
2. tražite od vlada članica UN-a opoziv UNICEF-ovog stava i obustavu financijske potpore UNICEF-u dok dokument ne bude opozvan
3. obećavate kako nećete donirati UNICEF-u sredstva dok dokument ne bude povučen.

Zaustavimo zlouporabu međunarodnih sredstava UNICEF-a!

Djeca trebaju oba roditelja - majku i oca kad god je to moguće. Ne trebaju istospolne "roditelje" zamjenjivih uloga.

0200.000
  113.040
 
113.040 potpisa. Prikupimo 200.000!

Complete your signature

Sada potpišite peticiju!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Molimo vas, izaberite jednu od ponuđenih opcija:
Vaše podatke obrađujemo sukladno našim pravilima o zaštiti privatnosti

Bojkot UNICEF-a!

Nedavno je Fond Ujedinjenih naroda za djecu (UNICEF) objavio službeni dokument pod naslovom: "Ukidanje diskriminacije nad djecom i roditeljima na temelju spolnog i/ili rodnog identiteta." Umjesto promoviranja stvarnih prava i interesa djece, UNICEF prekoračuje prava svog međunarodnog mandata:

 • promičući sporne pojmove poput "seksualne orijentacije" koji se ne nalaze u govoru obvezujućih međunarodnih ugovora. 
 • službeno podržavajući zakonsko priznavanje istospolnih parova (također i kao roditelja) iako za to nema nikakve osnove u obvezujućim međunarodnim aktima. 
 • zahtijevajući od naroda država članica promjenu "društvenih normi" koja se odnosi na moralno osjetljivo područje seksualnog ponašanja.

Prema međunarodno priznatim ljudskim vrijednostima, djeca imaju pravo na obitelj utemeljenu na braku muškarca i žene. Ona je "prirodna i temeljna društvena jedinica, i ima pravo na zaštitu društva i države" (čl.16.3. Deklaracija o ljudskim pravima). Ona osigurava najbolje moguće okruženje za osobni razvoj djeteta. Promicanje legalnog priznavanja "istospolnih parova" osobito njihova "roditeljstva", krši prava i proturječi najboljem interesu djece. To je zloupotreba UNICEF-ova međunarodnog statusa i njegovih sredstava. UNICEF se uglavnom financira novcem poreznih obveznika država članica. Sukladno svojem mandatu, UNICEF bi trebao brinuti za prehranjivanje, medicinsku skrb i osnovno obrazovanje, a ne za promicanje istospolnog "roditeljstva".

Zbog toga tražim:

 1. UNICEF: prestanite iskorištavati svoj međunarodni status i odmah opozovite gore spomenuti dokument
 2. od vlada država članica UN-a, uključujući i moju: opozovite ovaj programski dokument i financijsku potporu dok se to ne učini
 3. obećajem kako neću davati nikakve donacije UNICEF-u, kupovati njihove proizvode, dok dokument ne bude povučen.
[Ime i prezime]

Bojkot UNICEF-a!

Nedavno je Fond Ujedinjenih naroda za djecu (UNICEF) objavio službeni dokument pod naslovom: "Ukidanje diskriminacije nad djecom i roditeljima na temelju spolnog i/ili rodnog identiteta." Umjesto promoviranja stvarnih prava i interesa djece, UNICEF prekoračuje prava svog međunarodnog mandata:

 • promičući sporne pojmove poput "seksualne orijentacije" koji se ne nalaze u govoru obvezujućih međunarodnih ugovora. 
 • službeno podržavajući zakonsko priznavanje istospolnih parova (također i kao roditelja) iako za to nema nikakve osnove u obvezujućim međunarodnim aktima. 
 • zahtijevajući od naroda država članica promjenu "društvenih normi" koja se odnosi na moralno osjetljivo područje seksualnog ponašanja.

Prema međunarodno priznatim ljudskim vrijednostima, djeca imaju pravo na obitelj utemeljenu na braku muškarca i žene. Ona je "prirodna i temeljna društvena jedinica, i ima pravo na zaštitu društva i države" (čl.16.3. Deklaracija o ljudskim pravima). Ona osigurava najbolje moguće okruženje za osobni razvoj djeteta. Promicanje legalnog priznavanja "istospolnih parova" osobito njihova "roditeljstva", krši prava i proturječi najboljem interesu djece. To je zloupotreba UNICEF-ova međunarodnog statusa i njegovih sredstava. UNICEF se uglavnom financira novcem poreznih obveznika država članica. Sukladno svojem mandatu, UNICEF bi trebao brinuti za prehranjivanje, medicinsku skrb i osnovno obrazovanje, a ne za promicanje istospolnog "roditeljstva".

Zbog toga tražim:

 1. UNICEF: prestanite iskorištavati svoj međunarodni status i odmah opozovite gore spomenuti dokument
 2. od vlada država članica UN-a, uključujući i moju: opozovite ovaj programski dokument i financijsku potporu dok se to ne učini
 3. obećajem kako neću davati nikakve donacije UNICEF-u, kupovati njihove proizvode, dok dokument ne bude povučen.
[Ime i prezime]