Zaustavite novi pokušaj Estrele!

Peticija za: EU Parlament

 

Zaustavite novi pokušaj Estrele!

Zaustavite novi pokušaj Estrele!

0100.000
  60.895
 
60.895 potpisa. Prikupimo 100.000!

Izvješće Tarabella je dio Estrelinog izvješća koji promiče "pravo na pobačaj."

Europski parlament je 10. prosinca 2013. odbacio tzv. izvješće Estrela koje govori o "seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima." Umjesto njega članovi Europskog parlamenta su usvojili rezoluciju kojom je potvrđeno načelo supsidijarnosti. Europski parlament je tad jasno dalo do znanja da je "formuliranje i provedba politike o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima kao i spolni odgoj u školama u nadležnosti država članica".

Poruka je jasna: EU nije nadležana u pitanjima kao što su pobačaj ili spolni odgoj u školama. To je u nacionalnoj nadležnosti i nije tema o kojoj bi se odlučivalo u Bruxellesu.

Stotine tisuća građana usprotivilo se izvješću Estrela!

Bila je to važna pobjeda u korist ljudskog dostojanstva, supsidijarnosti i zagovaranja!

Zahvaljujući mobilizaciji građana diljem europskog kontinenta Europski parlament je odbacio  ozbiljan pokušaj promicanja "prava na pobačaj" na razini Europske unije.

Međutim, belgijski zastupnik Marc Tarabella iz Socijalističke stranke još jednom napada načelo supsidijarnosti promičući jednu od glavnih točaka izvješća Estrela - pravo na pobačaj.

G. Tarabella je Europskom parlamentu predstavio izvještaj o ravnopravnosti žena i muškaraca u Europskoj uniji 2013. Taj izvještaj je odbijen, kao i onaj koji je predstavio 2014 g. poznatiji kao "Zuber izvješće."

Tarabella ustrajno pokušava uvjeriti Europski parlament da prihvati sljedeću odredbu:

"Europski parlament (...) tvrdi kako žene moraju imati kontrolu nad svojim seksualnim i reproduktivnim pravima i to ne samo neometanim pristupom kontracepciji i pobačaju. Sukladno tome Parlament podržava mjere i aktivnosti za poboljšanje pristupa žena seksualnoj i reproduktivnoj zdravstvenoj skrbi. Žene je potrebno detaljnije obavijestiti o njihovim pravima i reporduktivnoj skrbi. Stoga poziva zemlje članice i Komisiju na provedbu mjera i kako bi ljudi postali svjesni svoje odgovornosti na području seksualnih i reproduktivnih prava ".

Iako je EU parlament već izjavio kako ne postoji nadležnost EU po pitanju pobačaja, tijekom sastanka za ženska prava i ravnopravnost spolova Odbor je izrazio odlučnost u promicanju prava na pobačaj. Zbog toga je potrebno potvrditi odluku koju je Europski parlament donio 10. prosinca 2013.

Još jednom građani EU-a trebaju podići svoj glas za zaštitu načela supsidijarnosti i spriječiti novoizabrani Europski parlament da usvoji izvješće koje će uključivati "pravo na pobačaj".

Ne dopustite da Marc Tarabella i njegovo izvješće ponovo pokrenu Estrelu!

FAFCE (Federacija katoličkih obitelji Europe) Vas poziva: potpišete ovu peticiju koja će poslati snažnu zajedničku poruku  Europskom parlamentu uoči sjednice o ženskim pravima Odbora za ravnopravnost spolova 20. siječnja 2015. a zatim i plenarnoj sjednici Europskog parlamenta!

0100.000
  60.895
 
60.895 potpisa. Prikupimo 100.000!

Complete your signature

Sada potpišite peticiju!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Molimo vas, izaberite jednu od ponuđenih opcija:
Vaše podatke obrađujemo sukladno našim pravilima o zaštiti privatnosti

Peticija upućena: Zastupnicama i zastupnicima EU parlamenta

Poštovane zastupnice i zastupnici,

stotine tisuća građana izrazilo je zabrinutost zbog Estrela izvješća 2013.godine. Njihovi glasovi su se čuli!

10. prosinca 2013. Europski parlament je usvojio rezoluciju kojom su jasno postavljene granice nadležnosti u vezi "seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava".

Rezolucija naznačava kako je "formuliranje i provedba politike seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava kao i spolni odgoj u školama u nadležnosti država članica".

Zastupnik Marc Tarabella (S & D) svojim nacrtom izaziva odluku donesenu izvješćem o ravnopravnosti žena i muškaraca u Europskoj uniji - 2013.

Stavak 14 nacrta izvješća cilja na promicanje "prava na pobačaj", iako to pitanje nije u nadležnosti EU-a.

Kao građanin EU-a molim vas ne dopustite da Europski parlament prekorači svoje ovlasti i stanite u obranu načela supsidijarnosti koje je temeljno načelo EU.

Molim Vas, odbacite stavak 14. izvješća Tarabella na Odboru za ženska prava i ravnopravnost spolova, 20. siječnja.

Ako nacrt ovog izvještaja bude usvojen ili izmjenjen tako da promiče "pravo na pobačaj", molim Vas odbacite Izvješće u plenarnom glasovanju.

[Ime i prezime]

Peticija upućena: Zastupnicama i zastupnicima EU parlamenta

Poštovane zastupnice i zastupnici,

stotine tisuća građana izrazilo je zabrinutost zbog Estrela izvješća 2013.godine. Njihovi glasovi su se čuli!

10. prosinca 2013. Europski parlament je usvojio rezoluciju kojom su jasno postavljene granice nadležnosti u vezi "seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava".

Rezolucija naznačava kako je "formuliranje i provedba politike seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava kao i spolni odgoj u školama u nadležnosti država članica".

Zastupnik Marc Tarabella (S & D) svojim nacrtom izaziva odluku donesenu izvješćem o ravnopravnosti žena i muškaraca u Europskoj uniji - 2013.

Stavak 14 nacrta izvješća cilja na promicanje "prava na pobačaj", iako to pitanje nije u nadležnosti EU-a.

Kao građanin EU-a molim vas ne dopustite da Europski parlament prekorači svoje ovlasti i stanite u obranu načela supsidijarnosti koje je temeljno načelo EU.

Molim Vas, odbacite stavak 14. izvješća Tarabella na Odboru za ženska prava i ravnopravnost spolova, 20. siječnja.

Ako nacrt ovog izvještaja bude usvojen ili izmjenjen tako da promiče "pravo na pobačaj", molim Vas odbacite Izvješće u plenarnom glasovanju.

[Ime i prezime]