Tražimo hitno pronalaženje trajnih rješenja za sprječavanje daljnjeg zagađenja kanjona Zrmanje

Peticija upućena: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - ministar Tomislav Ćorić

 

Tražimo hitno pronalaženje trajnih rješenja za sprječavanje daljnjeg zagađenja kanjona Zrmanje

Tražimo hitno pronalaženje trajnih rješenja za sprječavanje daljnjeg zagađenja kanjona Zrmanje

020.000
  12.725
 
12.725 potpisa. Prikupimo 20.000!

Potpisivanjem ove peticije građani mogu iskazati svoju zabrinutost i nezadovoljstvo do sada provedenim mjerama sanacije na području bivše tvornice glinice u Obrovcu te tražiti od nadležnih institucija hitno pronalaženje rješenja koja će spriječiti daljnja zagađenja u budućnosti i trajno zaštititi i očuvati značajni krajobraz kanjona Zrmanje. Pojava mazuta u rijeci posljedica je nestručne sanacije na prostoru bivše tvornice glinice tijekom kojeg su velike količine mazuta ispuštene u tlo, odakle sada izviru za vrijeme obilnih oborina. Nestručno su sanirani i bazeni s lužinom koji će u slučaju popuštanja uništiti živi svijet u kanjonu Zrmanje zauvijek.  Probleme treba rješavati hitno!

Ovu peticiju kreirao je građanin ili organizacija koja nije povezana s organizacijom CitizenGO. CitizenGO ne odgovara za sadržaj peticije.
020.000
  12.725
 
12.725 potpisa. Prikupimo 20.000!

Complete your signature

Sada potpišite peticiju!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Molimo vas, izaberite jednu od ponuđenih opcija:
Vaše podatke obrađujemo sukladno našim pravilima o zaštiti privatnosti

Peticija upućena: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - ministar Tomislav Ćorić

Ovom peticijom traži se od Ministarstva zaštite okoliša i energetike da ozbiljno pristupi problemu učestale pojave mazuta u rijeci Zrmanji i spriječi daljnja zagađenja kanjona i Novigradskog mora. Konkretno, tražimo da se utvrdi točno mjesto izviranja mazuta i hitno pronađu rješenja i poduzmu svi potrebni koraci kako bi se postojeći problem trajno riješio u što kraćem vremenskom roku. Također tražimo da se utvrde propusti u sanaciji bazena s lužinom i da se provođenjem dodatnih mjera spriječi izgledno prodiranje lužine u Zrmanju.

Podsjećamo ministarstvo zaštite okoliša i energetike da je kanjon Zrmanje  od Obrovca do ušća u Novigradsko more zaštićen kao značajni krajobraz u dužini cca 10 km i širinom do ruba kanjonskih strana, dok gornji tok rijeke pripada parku prirode Velebit. Također, cijeli tok rijeke je zaštićen kao područje ekološke mreže Natura 2000 HR2000641 Zrmanja, a sam estuarij je dio područja HR4000030 Novigradsko i Karinsko more. Nedopustivo je da Ministarstvo zaštite okoliša i energetike ne poduzima ništa po ovom pitanju

 

 

 

[Ime i prezime]

Peticija upućena: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - ministar Tomislav Ćorić

Ovom peticijom traži se od Ministarstva zaštite okoliša i energetike da ozbiljno pristupi problemu učestale pojave mazuta u rijeci Zrmanji i spriječi daljnja zagađenja kanjona i Novigradskog mora. Konkretno, tražimo da se utvrdi točno mjesto izviranja mazuta i hitno pronađu rješenja i poduzmu svi potrebni koraci kako bi se postojeći problem trajno riješio u što kraćem vremenskom roku. Također tražimo da se utvrde propusti u sanaciji bazena s lužinom i da se provođenjem dodatnih mjera spriječi izgledno prodiranje lužine u Zrmanju.

Podsjećamo ministarstvo zaštite okoliša i energetike da je kanjon Zrmanje  od Obrovca do ušća u Novigradsko more zaštićen kao značajni krajobraz u dužini cca 10 km i širinom do ruba kanjonskih strana, dok gornji tok rijeke pripada parku prirode Velebit. Također, cijeli tok rijeke je zaštićen kao područje ekološke mreže Natura 2000 HR2000641 Zrmanja, a sam estuarij je dio područja HR4000030 Novigradsko i Karinsko more. Nedopustivo je da Ministarstvo zaštite okoliša i energetike ne poduzima ništa po ovom pitanju

 

 

 

[Ime i prezime]