Potpisi protiv ukidanja invalidnine djeci s Down-ovim sindromom

Vlada Republike Hrvatske

 

Potpisi protiv ukidanja invalidnine djeci s Down-ovim sindromom

uspješno
0100.000
  67.575
 
67.575 potpisa do sad. Pomozite nam prikupiti 100.000 potpisa.

Potpisi protiv ukidanja invalidnine djeci s Down-ovim sindromom

U hrvatskom zakonodavstvu ne postoji pravilnik po kojem bi dijete s Downovim sindromom dobilo invalidninu. Djeca s Downom sindromom invalidninu dobivaju prema uredbi koja je jednaka za svu djecu s poteškoćama. Zbog toga za invalidninu nije odlučujuće postojanje dijagnoze, već posljedice oštećenja na funkcioniranje djeteta.

Za utvrđivanje tih posljedica, odlukom prethodne Vlade, zadužen je Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Zavod je počeo raditi 1.1.2015. unatoč protivljenju stručne javnosti. Njegovo područje rada se u godinu i pol od prava iz mirovinskog sustava, proširilo na područje prava socijalne skrbi, branitelje i posebne oblike školskog programa ... Nažalost, stručnjaci koji su prije formiranja Zavoda vještačili djecu (npr. pedijatri) nisu uključeni u nove komisije.

Stoga ovom peticijom tražimo od ministarstva rada i mirovinskog sustava:

  • žurno saniranje štete nanesene najranjivijima među nama zbog nestručnog djelovanja Zavoda za vještačenje
  • educiranje stručnog osoblja i podizanje kvalitete sustava vještačenja
  • usmjerenje dijela iznosa za zapošljavanje mladih iz Europskog socijalnog fonda za razdoblje 2014.-2020. u zapošljavanje stručnog osoblja koje će smanjiti liste čekanja i u sklopu javnog zdravstvenog sustava osigurati terapije djece s Downovim sindrom

Osobno bih bila sretnija da te invalidnine uopće nema, a da postoje radni terapeuti, logopedi i rehabilitatori u sustavu koji bi omogućili djetetu  pravu ranu intervenciju i potporu prije škole te paralelno sa školom - poručila je jedna mama djeteta s Downovim sindromom

Njima je potrebna svakodnevna fizikalna terapija te pravovremena rekacija defektologa, logopeda i drugog stručnog osoblja. Nažalost, u Hrvatskoj su preko javnog zdravstvenog sustava liste čekanja preduge. Ponekad i godinu dana, a niti onda terapija nije osigurana svakodnevno. Stoga se roditelji odlučuju za edukacije i terapije u privatnim klinikama i stručnim ustanovama jer su vrijeme i redovitost u radu s djecom s Downom ključni, te upravo na pokrivanje dijela troškova tih aktivnosti najčešće troše invalidninu. Roditelji djece s Downovim sindromom jedan su dio troškova terapija financirali kroz ove skrome naknade, ali jedan dio njih nikad nije ostvario pravo na invalidninu, stoga još jednom podsjećamo i tražimo usmjerenje dijela iznosa za zapošljavanje mladih iz Europskog socijalnog fonda za razdoblje 2014.-2020. u zapošljavanje stručnog osoblja koje će smanjiti liste čekanja i u sklopu javnog zdravstvenog sustava osigurati terapiju djeci s Downovim sindrom.

Novčana naknada, koju mnoga djeca s Downovim sindromom ne dobivaju, jedan je od načina na koji društvo može poboljšati život osobama s Downovim sindromom. Ali ovom peticijom u mogućnosti smo napraviti mnogo više - kroz zahtjev za promjenama u dosadašnjem neučinkovitom sustavu za brigu o osobama s Downovim sindromom i zapošljavanjem stručnjaka možemo im omogućiti postizanje njihovog punog potencijala u postajanju aktivnim i punopravnim članovima našeg društva.

DOWNOV SINDROM

ZAKON O SOCIJALNOJ SKRBI

AKO I ZARADE ZA KRUH, TKO ĆE IM GA REZATI? Država oduzela status invalida djeci s Downovim sindromom

Roditelji ogorčeni: U minutu i pol ukinuli invalidninu za Down

Most protiv ukidanja invalidnine djeci s Downovim sindromom

PRAVOBRANITELJICA ZA OSOBE S INVALIDITETOM: Svaki propust u vještačenju može dovesti do nepovoljnih posljedica u ostvarivanju prava djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Photo: salud180.com

Kreator peticije: Dušanka Tomić Luk

Ovu peticiju kreirao je građanin ili organizacija koja nije povezana s organizacijom CitizenGO. CitizenGO ne odgovara za sadržaj peticije.
+ Letter to:

Sada potpišite peticiju!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Molimo vas, izaberite jednu od ponuđenih opcija:

Peticija upućena: Vlada Republike Hrvatske

Poštovani,

u hrvatskom zakonodavstvu ni danas ne postoji pravilnik po kojem bi dijete s Downovim sindromom dobilo invalidninu. Djeca s Downom sindromom invalidninu dobivaju prema uredbi koja je jednaka za svu djecu s poteškoćama. Zbog toga za invalidninu nije odlučujuće postojanje dijagnoze, već posljedice oštećenja na funkcioniranje djeteta.

Za utvrđivanje tih posljedica zadužen je Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Zavod je počeo raditi 1.1.2015. unatoč protivljenju stručne javnosti. Njegovo područje rada se u godinu i pol od prava iz mirovinskog sustava, proširilo na područje prava socijalne skrbi, branitelje i posebne oblike školskog programa ... Nažalost, stručnjaci koji su prije formiranja Zavoda vještačili djecu (npr. pedijatri) nisu uključeni u nove komisije. Ovakve neučinkovite izmjene nanijele su ogromnu štetu najranjivijima u našem društvu. Stoga od Vas tražim:

  • žurno saniranje štete nanesene najranjivijima među nama zbog nestručnog djelovanja Zavoda za vještačenje
  • educiranje stručnog osoblja i podizanje kvalitete sustava vještačenja
  • usmjerenje dijela iznosa za zapošljavanje mladih iz Europskog socijalnog fonda za razdoblje 2014.-2020. u zapošljavanje stručnog osoblja koje će smanjiti liste čekanja i u sklopu javnog zdravstvenog sustava osigurati terapije djece s Downovim sindrom

Osobno bih bila sretnija da te invalidnine uopće nema, a da postoje radni terapeuti, logopedi i rehabilitatori u sustavu koji bi omogućili djetetu  pravu ranu intervenciju i potporu prije škole te paralelno sa školom – poručila je jedna mama djeteta s Downovim sindromom

Njima je potrebna svakodnevna fizikalna terapija te pravovremena rekacija defektologa, logopeda i drugog stručnog osoblja. Nažalost, u Hrvatskoj su preko javnog zdravstvenog sustava liste čekanja preduge. Ponekad i godinu dana, a niti onda terapija nije osigurana svakodnevno. Stoga se roditelji odlučuju za edukacije i terapije u privatnim klinikama i stručnim ustanovama jer su vrijeme i redovitost u radu s djecom s Downom ključni, te upravo na pokrivanje dijela troškova tih aktivnosti najčešće troše invalidninu. Roditelji djece s Downovim sindromom jedan su dio troškova terapija financirali kroz ove skrome naknade, ali jedan dio njih nikad nije ostvario pravo na invalidninu, stoga još jednom podsjećamo i tražimo usmjerenje dijela iznosa za zapošljavanje mladih iz Europskog socijalnog fonda za razdoblje 2014.-2020. u zapošljavanje stručnog osoblja koje će smanjiti liste čekanja i u sklopu javnog zdravstvenog sustava osigurati terapiju djeci s Downovim sindrom

Novčana naknada, koju mnoga djeca s Downovim sindromom ne dobivaju, jedan je od načina na koji društvo može poboljšati život osobama s Downovim sindromom. Kroz promjene u dosadašnjem neučinkovitom sustavu za brigu o osobama s Downovim sindromom i zapošljavanjem stručnjaka možete im omogućiti postizanje njihovog punog potencijala u postajanju aktivnim i punopravnim članovima našeg društva.

[Ime i prezime]

Potpisi protiv ukidanja invalidnine djeci s Down-ovim sindromom

Sada potpišite peticiju!

0100.000
  67.575
 
67.575 potpisa do sad. Pomozite nam prikupiti 100.000 potpisa.