Stanovnici Cetinske krajine i Hrvatske: Recite DA razvoju!

Peticija upućena: Odgovor na peticiju upućenu javnosti i predsjedniku vlade Republike Hrvatske gospodinu Andreju Plenkoviću

 

Stanovnici Cetinske krajine i Hrvatske: Recite DA razvoju!

Stanovnici Cetinske krajine i Hrvatske: Recite DA razvoju!

0200
  162
 
162 potpisa. Prikupimo 200!

Projekt Vis Viva sadrži četiri energetska objekta: reverzibilnu hidroelektranu Vrdovo (RHE), visokonaponski dalekovod, spojni plinovod i kombi kogeneracijsku plinsku elektranu Peruća (KKPE) – sukladno najboljoj raspoloživoj tehnologiji.

Svrha projekta je omogućiti energetsku stabilnost Dalmacije i Hrvatske.

Oko KKPE Peruća je g. Cvitković uzbunio javnost izjavama. „Termoelektrana na Perući geostrateški je samoubojstvo, ekonomski gledano je pljačka hrvatskih građana, ekološki gledano – ekocid nad rijekom Cetinom, Perućkim jezerom i Cetinskim krajem, a kulturološki gledano, kulturocid i memoricid.“

Jesu li gornje tvrdnje istinite ili su samo zgodna tema za uzbunu stanovnika Cetinske krajine protivno njihovim interesima?

Pogledajmo redom:

Radi li se o geostrateškom samoubojstvu?

Sigurna opskrba električnom energijom je geostrateški imperativ, a ne samoubojstvo! Doprinoseći ciljevima Europske unije na području energetike, Vis Viva omogućuje sigurnu opskrbu energijom za sve njezine građane. Ako pogledamo izvan granica Hrvatske, u Europi se i dalje grade nove plinske elektrane. Neke su i zatvorene zbog duge recesije, niske cijene ugljena i zastarjele tehnologije. Zanimljiv je primjer Njemačke, koja osim što puno ulaže u obnovljive izvore energije, potiče korištenje ugljena u proizvodnji električne energije, bez čega ne može osigurati sigurnu opskrbu. Udio ugljena 2013. godine u proizvodnji električne energije u Njemačkoj bio je 44 %.

Za razliku od Njemačke, Austrije i Češke - Hrvatska, Mađarska i Slovenija nemaju dovoljne kapacitete za proizvodnju i uvoze više od 14 TWh električne energije. Značajan dio električne energije u regiji proizvodi se u zastarjelim termoelektranama koje ne udovoljavaju novim zahtjevima zaštite okoliša. Niz termoelektrana u Hrvatskoj tako mora prestati s radom 1. 1. 2018. što znači da ćemo proizvoditi snagom od 1 200 MW manje.

U zadnjih nekoliko godina u Splitsko-dalmatinskoj županiji grade se brojne vjetroelektrane, a planiraju se graditi i solarne elektrane. Vjetar i sijanje sunca nisu stalni izvori energije. Da bi osigurali sigurnu isporuku električne energije, trebaju nam visokoučinkovite plinske elektrane i reverzibilne hidroelektrane koje mogu pokriti razliku između potrebne i proizvodnje iz obnovljivih izvora. Vis Viva to omogućuje i uklapa se u sve energetske i klimatske politike EU koje su usmjerene na dekarbonizaciju proizvodnje električne energije.

Što Vis Viva donosi hrvatskim građanima?

Nije istina da će hrvatski građani plaćati razliku između dogovorene otkupne i tržišne cijene električne energije. KKPE Peruća neće koristiti poticaje! Izračuni u studiji predizvodljivosti za KKPE Peruća temelje se na spot cijenama na burzama u Sloveniji i Mađarskoj, a ne na poticajima. Njena isplativost temelji se na prodaji u satima s višim cijenama, pružanja usluga rezervacije i uravnoteženja električne energije.

Predstavlja li KKPE Peruća prijetnju ekocidom nad rijekom Cetinom?

Ekocid bi značio razaranje ekosustava rijeke Cetine, što je jednostavno nemoguće!
KKPE Peruća će u zrak emitirati 98 % zraka. Onog istog zraka kojega svaki dan udišemo. Emitirat će putem dimnjaka koji je visok 110 metara tako da stanovnici neće osjetiti nikakve promjene u kvaliteti zraka. Naime, iz dimnjaka ne izlaze nikakve čestice koje se mogu taložiti i, naravno, nema sumpora, ni metana. Konačno, stanovnici Zagreba svaki dan kuhaju na tom istom prirodnom plinu a nemaju promjenu mirisa u stanu.

KKPE Peruća će uzimati vodu za hlađenje iz akumulacije Peruća i vraćati je u akumulaciju zagrijanu na 20 oC – bez ikakvih dodatnih kemikalija. Prirodna temperatura na površini akumulacije varira od 0 oC zimi do 26 oC ljeti. Jedino kad voda na površini bude manja od 20 oC, ta će voda zagrijati površinu u okolici ispusta – no neće zagrijati Cetinu nizvodno od brane jer je ispust iz brane u Cetinu na dnu gdje je temperatura 12 oC.

Pitka voda Cetine će ostati jednako kvalitetna za piće kao i danas jer KKPE Peruća neće izbacivati otpadnu vodu u vodno tijelo. Svaka litra vode će se pročišćavati i prethodno kontrolirati za razliku od otpadnih voda glavnine kućanstava Cetinske krajine danas.

Kulturocid i memoricid?

Navodno će „izgradnja termoelektrane izazvati novi egzodus stanovnika Cetinskog kraja“. Prvo, iseljavanje mladih iz Cetinskog kraja je motivirano nedostatkom radnih mjesta. Drugo, stanovnici Cetinskog kraja se sjećaju da je izgradnja HE Peruća, brane i akumulacijskog jezera Peruća dovela do iseljavanja određenog broja stanovnika. Pri tome se zaboravlja da je njihovom izgradnjom riješeno nekoliko problema: stalni tadašnji deficit u proizvodnji električne energije u srednjoj Dalmaciji, i što je još važnije, riješen je problem poplava u Hrvatačkom i Sinjskom polju. A opet, nitko od stanovnika koji su se iselili nije ostao bez smještaja ili naknade za zemljište, već im je isplaćeno oko milijardu tadašnjih dinara.

Hoće li stanovništvo Cetinske krajine profitirati?

Sve gospodarske aktivnosti koje danas provode stanovnici Cetinske krajine, moći će jednako tako provoditi u budućnosti: ekoproizvodnja, proizvodnja mlijeka i sira, pčelarstvo i ruralni turizam. Ni na jednu od spomenutih, a ni drugih aktivnosti, KKPE Peruća neće utjecati negativno.

Međutim, projekt Vis Viva će otvoriti nova radna mjesta i značajno puniti kasu Općine Hrvace (ovisno o proizvodnji, oko 40 milijuna kuna godišnje!) pa će se taj novac moći upotrijebiti za poboljšanje infrastrukture i pomoć lokalnom stanovništvu da pokrene nove profitabilne poslove. Prema tome, projekt će doprinijeti kvalitetnijem životu u Cetinskoj krajini.

Potpisivanjem ove peticije pomažete razvoju Cetinske krajine i njenom prosperitetu te svim građanima Hrvatske prema sigurnoj opskrbi električnom energijom.

Prof. dr. sc. Tarzan Legović
Generalni sekretar Međunarodnog društva za ekološko modeliranje
Član povjerenstva za sukladnost Barcelonske konvencije
Predsjednik znanstveno-nastavnog vijeća doktorskog studija Zaštita prirode i okoliša
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Suradnik Studije utjecaja na okoliš KKPE Peruća.

Ovu peticiju kreirao je građanin ili organizacija koja nije povezana s organizacijom CitizenGO. CitizenGO ne odgovara za sadržaj peticije.
0200
  162
 
162 potpisa. Prikupimo 200!

Complete your signature

Sada potpišite peticiju!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Molimo vas, izaberite jednu od ponuđenih opcija:
Vaše podatke obrađujemo sukladno našim pravilima o zaštiti privatnosti

Peticija upućena: Odgovor na peticiju upućenu javnosti i predsjedniku vlade Republike Hrvatske gospodinu Andreju Plenkoviću

Stanovnici Cetinske krajine i Hrvatske: Recite DA razvoju!

[Ime i prezime]

Peticija upućena: Odgovor na peticiju upućenu javnosti i predsjedniku vlade Republike Hrvatske gospodinu Andreju Plenkoviću

Stanovnici Cetinske krajine i Hrvatske: Recite DA razvoju!

[Ime i prezime]