Definirate rod kao "biološki spol dobiven rođenjem”

Predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću

 

Definirate rod kao "biološki spol dobiven rođenjem”

Definirate rod kao "biološki spol dobiven rođenjem”

010.000
  5.835
 
5.835 potpisa. Prikupimo 10.000!

23. srpnja pojavila se vijest kako je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) uputio mišljenje MUP-u kako bi na novim osobnim iskaznicama koje se uvode 2. kolovoza uz muški i ženski spol trebalo dodati i oznaku neodređenog spola.

Stručne službe MVEP-a očito smatraju kako imaju pravo pripremati teren za kulturološku revoluciju u Hrvatskoj. Jedino se trebaju pozvati na Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća.

Iako je Grlić Radman potvrdio kako hrvatski pravni poredak ne poznaje neutralni spol, nije rekao (ili ne zna!) da hrvatski pravni sustav više ne prepoznaje samo biološke muškarce i žene već i osobe koje se osjećaju drukčijeg roda od vlastitog spola pa žive u “drugom rodnom identitetu”. 

Podsjećam, mađarska Vlada je u svoj pravni sustav uvela pojam “spol pri rođenju” s definicijom da je “biološki spol određen primarnim spolnim karakteristikama i kromosomima”.

“Spol pri rođenju” tako je zamijenio “rod” u građanskom registru, a zakonom je također zabranjeno mijenjanje ovog unosa.

Ova zakonska odredba izazvala je snažne napade na Mađarsku od strane EU birokrata koji kroz svoje dokumente uvode rodnu ideologiju čim se u pojedinoj zemlji za to otvori prostor.

Uz EU dokumente vrijedi se prisjetiti i Istanbulske konvencije koju je Hrvatska ratificirala 2018. godine, protivno volji naroda, za vrijeme prethodne Vlade Andreja Plenkovića.

I krajem prošle godine pred UN-ovim Vijećem za ljudska prava Hrvatska je nastavila u istom smjeru. Nakon što je predstavila svoje izvješće o ljudskim pravima tzv. Univerzalni periodični pregled (UPR) dobila je preporuke država članica.

Od 224 dobivene preporuke Hrvatska ih je prihvatila 194 uključujući gotovo sve koje se odnose na normalizaciju i popularizaciju LGBTIQ agende.

To je bila politička odluka za koju Grlić-Radman snosi odgovornost. Kao što je rekao o incidentu s osobnim iskaznicama: “ne donose o tome odluku stručne službe, nego je odluka politička.”

Tako je političkom odlukom Hrvatska, na račun svojih poreznih obveznika, započela ili planira uskoro započeti s potpunom provedbom Istanbulske konvencije, provesti obrazovne kampanje i kampanje podizanja svijesti javnosti te obuku o LGBTIQ stilovima života i sveobuhvatno spolno obrazovanje za djecu tijekom cijelog školovanje.

Unatoč pritiscima međunarodnih tijela i svemu što su hrvatske Vlade do sad učinile u svrhu uvođenja rodne ideologije one nemaju mandat niti ovlast uvoditi niti aktivno promicati rodnu ideologiju!

Podsjećamo upravo je HDZ u hrvatski pravni poredak uveo pojam rodnog identiteta. Uveli su ga još 2008. godine Zakonom o suzbijanju diskriminacije a niz razornih učinaka za hrvatski pravni sustav započeo je njegovim  protupravnim ubacivanjem u Zakon o državnim maticama, 2013. godine.

Cijeli "rodni projekt" je politički prihvaćen od vodećih političkih stranaka u Hrvatskoj - HDZ-a i SDP-a - i zato tako sustavno napreduje.

Protegnuo se i na odluku Ustavnog suda donesenu 13. srpnja 2021. 

Odlukom je Ustavni su zaključio kako je čl. 9.a Zakona o državnim maticama i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim maticama u cjelini ustavan iako omogućuje ‘promjenu spola’ izjavom osobe da ‘živi u drugom rodnom identitetu’! 

Ovom je odlukom Ustavni sud je svima nama zanijekao biološki spolni identitet i ustavna prava koja iz njega proizlaze - kao što je ravnopravnost spolova, prava koja proizlaze iz majčinstva te brak kao zajednicu dvije osobe suprotnog spola - žene i muškarca.  Izbrisao je objektivnu važnost evidentiranja biološke stvarnosti osobe s evidentiranjem subjektivnih želja pojedinca u službenim dokumentima.

Ta nevjerojatna odluka Ustavnog suda posljedica je ne stručnog, već političkog imenovanja njegovih sudaca. 

Naime, da bi se imenovanje suca potvrdilo potreban je konsenzus dvije velike stranke i zato ne treba čuditi da su gotova sva njihova izjašnjavanja gotovo uvijek išla u korist vlasti, koja god je tada bila, makar i protiv Ustava, pravne sigurnosti, ustavotvornim referendumom demokratski izražene volje naroda a sada i bioloških činjenica.

U svjetlu svega rečenog zabrinjavajuće je što novi prijedlog Zakona o elektroničkim medijima (ZEM) prijeti drakonskim kaznama svima koji na internetu kažu bilo što protivno nečijem rodnom identitetu, rodnoj ideologiji ili iznose svoje ‘nepodobno’ mišljenje o drugim gorućim društvenim temama!

Međutim, unatoč pritiscima međunarodnih tijela i svemu što su hrvatske Vlade do sad učinile u svrhu uvođenja rodne ideologije one nemaju mandat niti ovlast uvoditi cenzuru niti aktivno promicati rodnu ideologiju! 

Vlast u Hrvatskoj proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana i zato je naša dužnost kod Andreja Plenkovića, Gordana Grlića-Radmana te članova Vlade i saborskih zastupnika buditi svijest kako su oni tu gdje jesu kako bi služili onima koji su im dali mandat da ih zastupaju. Građani su ti od kojih oni primaju autoritet i legitimitet vlasti a on ne uključuje provođenje rodne revolucije u političkom i kulturološkom smislu!

Zato, molim vas, potpišite ovu peticiju i tražite od Andreja Plenkovića i Gordana Grlića Radmana da:

  • vrati svim građanima RH pravnu sigurnost biološkog spola (utvrđenog pri rođenju) i prava i obaveze koja iz njega proizlaze

  • počnu štiti nacionalne interese RH i prestane sa širenjem rodne ideologije kroz državne institucije i zakonodavstvo samo zato što dolazi iz EU


010.000
  5.835
 
5.835 potpisa. Prikupimo 10.000!

Complete your signature

Sada potpišite peticiju!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Molimo vas, izaberite jednu od ponuđenih opcija:
Vaše podatke obrađujemo sukladno našim pravilima o zaštiti privatnosti

ZAHTJEV: Definirate rod kao "biološki spol dobiven rođenjem i utemeljen na primarnim karakteristika spola i kromosoma"

Poštovani g. Plenković,

Prije nekoliko dana preko medija hrvatski građani su saznali kako je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputilo je ‘stručno’ mišljenje Ministarstvu unutarnjih poslova, a tiče se dodavanja oznake neodređenog “spola” na osobnu iskaznicu, uz muški i ženski spol.

Iako je ministar vanjskih i europskih poslova g. Grlić Radman potvrdio kako hrvatski pravni poredak ne poznaje neutralni spol istaknuo je kako bi jedna takva odluka bila političke naravi!

G. Plenkoviću hrvatski narod niti vama niti bilo kojem članu hrvatske Vlade uključujući i g. Grlića Radmana nije dao mandat za uvođenje zakonodavnih promjena koje omogućuju širenje rodne ideologije.

Ipak, kad je Hrvatska povodom UN-ovim Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR) primila 224 preporuke od država članica prihvatila je njih 194 uključujući gotovo sve koje se odnose na normalizaciju i popularizaciju LGBTIQ agende. 

To je bila politička odluka za koju Grlić-Radman snosi odgovornost. Kao što je rekao o incidentu s osobnim iskaznicama: “ne donose o tome odluku stručne službe, nego je odluka politička.”

Tako je političkom odlukom Hrvatska, na račun svojih poreznih obveznika, započela ili planira uskoro započeti s potpunom provedbom Istanbulske konvencije, provesti obrazovne kampanje i kampanje podizanja svijesti javnosti te obuku o LGBTIQ stilovima života i sveobuhvatno spolno obrazovanje za djecu tijekom cijelog školovanje.

Vlast u Hrvatskoj proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana i zato inzistiram da unatoč pritiscima međunarodnih tijela i svemu što su hrvatske Vlade do sad učinile u svrhu uvođenja rodnih normi prestanete s njihovim vođenjem i promicanjem! 

Odluka o promicanju LGBTIQ programa i zakonodavnih odredbi koje bi nasuprot evidentiranja biološke stvarnosti osobe s evidentiranjem subjektivnih osjećaja pojedinca u službenim dokumentima nije i ne može biti politička odluka budući da se kosi s biološkim istinama te moralom i vrijednostima koje dijeli velika većina hrvatskih građana.

I zato od vas tražimo da zakonski definirate rod kao "biološki spol dobiven rođenjem i utemeljen na primarnim karakteristika spola i kromosoma".

Tako ćete učinkovito, jednostavno i brzo zaustaviti moguće zabune u tumačenjima odredbi i direktiva EU i UN-a te djelovati sukladno volji većine građana RH.

[Ime i prezime]

ZAHTJEV: Definirate rod kao "biološki spol dobiven rođenjem i utemeljen na primarnim karakteristika spola i kromosoma"

Poštovani g. Plenković,

Prije nekoliko dana preko medija hrvatski građani su saznali kako je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputilo je ‘stručno’ mišljenje Ministarstvu unutarnjih poslova, a tiče se dodavanja oznake neodređenog “spola” na osobnu iskaznicu, uz muški i ženski spol.

Iako je ministar vanjskih i europskih poslova g. Grlić Radman potvrdio kako hrvatski pravni poredak ne poznaje neutralni spol istaknuo je kako bi jedna takva odluka bila političke naravi!

G. Plenkoviću hrvatski narod niti vama niti bilo kojem članu hrvatske Vlade uključujući i g. Grlića Radmana nije dao mandat za uvođenje zakonodavnih promjena koje omogućuju širenje rodne ideologije.

Ipak, kad je Hrvatska povodom UN-ovim Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR) primila 224 preporuke od država članica prihvatila je njih 194 uključujući gotovo sve koje se odnose na normalizaciju i popularizaciju LGBTIQ agende. 

To je bila politička odluka za koju Grlić-Radman snosi odgovornost. Kao što je rekao o incidentu s osobnim iskaznicama: “ne donose o tome odluku stručne službe, nego je odluka politička.”

Tako je političkom odlukom Hrvatska, na račun svojih poreznih obveznika, započela ili planira uskoro započeti s potpunom provedbom Istanbulske konvencije, provesti obrazovne kampanje i kampanje podizanja svijesti javnosti te obuku o LGBTIQ stilovima života i sveobuhvatno spolno obrazovanje za djecu tijekom cijelog školovanje.

Vlast u Hrvatskoj proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana i zato inzistiram da unatoč pritiscima međunarodnih tijela i svemu što su hrvatske Vlade do sad učinile u svrhu uvođenja rodnih normi prestanete s njihovim vođenjem i promicanjem! 

Odluka o promicanju LGBTIQ programa i zakonodavnih odredbi koje bi nasuprot evidentiranja biološke stvarnosti osobe s evidentiranjem subjektivnih osjećaja pojedinca u službenim dokumentima nije i ne može biti politička odluka budući da se kosi s biološkim istinama te moralom i vrijednostima koje dijeli velika većina hrvatskih građana.

I zato od vas tražimo da zakonski definirate rod kao "biološki spol dobiven rođenjem i utemeljen na primarnim karakteristika spola i kromosoma".

Tako ćete učinkovito, jednostavno i brzo zaustaviti moguće zabune u tumačenjima odredbi i direktiva EU i UN-a te djelovati sukladno volji većine građana RH.

[Ime i prezime]