Podrška švicarskom referendumu o braku

Peticija za: Christophea Darbellay, predsjednika Demokršćanske narodne stranke

 

Podrška švicarskom referendumu o braku

020.000
  13.777
 
13.777 potpisa do sad. Pomozite nam prikupiti 20.000 potpisa.

Podrška švicarskom referendumu o braku

28. veljače u Švicarskoj će biti održan referendum o braku. Referendumsku inicijativu „Za brak i obitelj - protiv nepravde prema bračnim parovima“ pokrenula je Demokršćanska narodna stranka (CVP).

Inicijativa je pokrenuta zbog nepravednog položaja bračnih partnera u odnosu na nevjenčane parove po pitanju poreza i socijalnog osiguranja (veći porez plaća bračni par istih primanja u odnosu na nevjenčani par). Osim toga, u tekstu referendumske inicijative stoji kako je brak zajednica žene i muškarca što je izazvalo veliko protivljenje ultra-liberalnog i gay lobija. Također, niti CVP koji je pokretač inicijative nije stao složno iza predložene definicije. Naime, dio CVP-a, koji je pokrenuo referendumsku inicijativu, smatra kako pojam braka i dalje nije potrebno zakonski regulirati, iako gay lobi uz aktivnu potporu EU i UN-a sustavno nameće redefiniranje braka što se jasno pokazalo i u Švicarskoj tijekom referendumske inicijative: "Za brak i obitelj - protiv nepravde prema bračnim parovima“.

Koliko je Švicarcima i danas važan brak pokazuje činjenica kako se gotovo 80% djece rađa u braku, koji na taj način osigurava budućnost društva i države. Također, sukladno švicarskom zakonu o posvajanju, istospolnim partnerima je dozvoljeno jedino udomljavanje pastorka (biološkog potomka) jednog od partnera.

Referendumska inicijativa „Za brak i obitelj-protiv nepravde preda bračnim parovima“u pokrenula je žestoku medijsku raspravu jer vrijeme za raspravu nije moguće "preseliti" za kasnije, stoga traže da ju grupe koje se zalažu za redfiniciju braka ospore sada, prije održavanja referenduma.

Prisjetimo se ozračja prije referenduma o braku u Hrvatskoj. Medijske manipulacije, izrugivanja, prijetnje i pritisci na zagovornike tradicionalnog braka, pa čak i fizički napadi na aktiviste građanske inicijative „U ime obitelji“ ... U Švicarskoj možda nema fizičkih napada na aktiviste CVP-a, ali je medijska rasprava žestoka, a odjek ovog referenduma će biti dalekosežan ne samo za Švicarsku već i za cijelu Europu i svijet. Stoga vas pozivamo, ohrabrite pripadnike CVP-a kako bi javno stali u obranu vlastitih vrijednosti i vlastitog referendumskog pitanja te dali sigurnost švicarskim biračima.

Ova peticija upućena je na adresu predsjednika CVP-a Christophea Darbellay-, tajnice CVP-a i Danielea Piazza, admiistrativnog direktora CVP-a. 

+ Letter to:

Sada potpišite peticiju!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
Please enter your zip code
Molimo vas, izaberite jednu od ponuđenih opcija:
Vaše podatke obrađujemo u skladu s našim Pravilima o privatnosti i Uvjetima korištenja.CitizenGO će štititi vašu privatnost i slati vam obavijesti o ovoj i drugim kampanjama. Potpisivanjem prihvaćate uvjete korištenja kao i pravila o zaštiti privatnosti CitizenGO-a te pristajete povremeno primati e-mailove o našim kampanjama. Možete se odjaviti u svakom trenutku.

Brak = žena + muškarac

Poštovani g. Darbellay,

Referendum „Za brak i obitelj - protiv nepravde prema bračnim parovima“, koji će se održati 28. Veljače 2016., jedinstvena je prilika za CVP kako bi bio prepoznat kao stranka koja se zalaže za brak i obitelj. Iako je vaša referendumska inicijativa prvenstveno bila usmjerena na eliminaciju diskriminacije po pitanju poreza i socijalnih u odnosu vjenčanih na nevjenčane parove, CVP je napadnut jer svojim referendumskim prijedlogom definira brak kao zajednicu žene i muškarca. Zbog toga je ovaj referedum i toliko važan. Protivnici braka kao zajednice žene i muškarca nemaju vremena „raspravu“ preseliti za kasnije. Stoga ga moraju osporiti sad i to svim raspoloživim sredstvima. Molim Vas, zauzmete se za vrijednosti braka i obitelji. Brak je veza između žene i muškarca. Iskoristite priliku i stanite u obranu vrijednosti braka – temeljne stanice društva.

----------

Dear Mr. Darbellay,

Referendum "For marriage and family - against injustice to married couples", which will be held on 28 February 2016, is a unique opportunity for CVP to be recognized as a party that stands for marriage and family. Although your referendum initiative primarily focused on the elimination of discrimination regarding different taxation and social security between married and unmarried couples, CVP was attacked because referendum proposal defines marriage as a union of man and woman. That is why this referendum is so important. Opponents of marriage as a union between a woman and a man have no time to postpone discussion for later time. Therefore, they must challenge it now and by all available means. Please, stand for the values of marriage and family. Marriage is a relationship between man and woman. Take the opportunity and time to stand in defence of the values of marriage - the fundamental cell of society.

[Ime i prezime]

Podrška švicarskom referendumu o braku

Sada potpišite peticiju!

020.000
  13.777
 
13.777 potpisa do sad. Pomozite nam prikupiti 20.000 potpisa.