Odmietame tzv. úradnú zmenu pohlavia

Petícia pre povereného ministra zdravotníctva SR

 

Odmietame tzv. úradnú zmenu pohlavia

Odmietame tzv. úradnú zmenu pohlavia

020.000
  18.021
 
18.021 potpisa. Prikupimo 20.000!

Aktuálne: Vyzývame nového povereného ministra zdravotníctva a predsedu vlády SR, Eduarda Hegera, aby okamžite zastavil tzv. úradnú zmenu pohlavia. Takúto zmenu umožnil exminister zdravotníctva Lengvarský, keď vo štvrtok 2.3 podpísal odborné štandardy umožňujúcu zjednodušenú matrikovú tzv. zmenu pohlavia.
----
Jeden podpis ministra zdravotníctva nás delí od toho, že na Slovensku bude možná úradná zmena pohlavia.

Situácia je veľmi vážna. 

V piatok 3. februára odsúhlasila komisia pre schvaľovanie štandardov liečebných postupov na ministerstve zdravotníctva štandardný postup pri diagnostike a komplexnom manažmente zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom.

Z 20 odborníkov komisie hlasovalo 12 za, sedem sa zdržalo a jeden člen bol proti.

V praxi to znamená, že ak minister Lengvarský štandardy podpíše, automaticky sa aktivuje platnosť odborného uznesenia zo 6. apríla 2022, ktoré dovoľujú úradnú zmenu pohlavia.

Musíme konať rýchlo. 

Podpíšte sa a vyzvite ministra zdravotníctva, aby odborné štandardy nepodpísal. 

Minister zdravotníctva zatiaľ odborné štandardy nepodpísal, pretože ho znepokojilo, že hlasovanie dopadlo tak tesne, a vraj by bol nerád, keby štandard spôsoboval „zvadu“ v odbornej obci a napriek jeho schváleniu by podľa neho všetci odborníci nepostupovali.

Realita je taká, že transgender lobisti vyvíjajú obrovský tlak na ministerstvo zdravotníctva, aby úradná zmena pohlavia bola možná. 

Zároveň minister Lengvarský čelí tlaku konzervatívnych politikov a členov vlády, aby úradná zmena pohlavia možná nebola.  

V našom záujme je, aby odborné štandardy v súčasnom ideologickom znení v žiadnom prípade neboli podpísané.

V stávke je skutočne veľa.

Ak na Slovensku bude dovolená úradná zmena pohlavia, bude dochádzať k absurdným situáciám ako napr. úradne vedení muži budú môcť menštruovať, otehotnieť a rodiť deti (keďže biologicky budú ženy). 

Sociálne zariadenia, sauny, šatne, sprchy, toalety, či väznice prestanú byť bezpečným miestom pre ženy. Riziko znásilnenia a obťažovania sa dramaticky zvýši, keďže biologickí muži úradne vedení ako ženy budú mať prístup všade tam, kam môžu vstúpiť momentálne iba ženy.

Predstavte si, že idete s manželkou alebo dcérou na plaváreň, a v ženskej šatni narazia na nejakého exhibicionistu alebo násiliníka, ktorý sa vyhlasuje za ženu…

V Škótsku riešili prípad, do akej väznice poslať muža, ktorý znásilnil dve ženy a následne sa prehlásil za ženu. Zvíťazil zdravý rozum a poslali ho do mužskej väznice, hoci je úradné vedený ako žena.

Ďalšou problematickou oblasťou bude šport. Predstavte si, ako nejaký muž vyhlásený za ženu súťaži v nejakej kontaktnej športovej disciplíne so ženami napr. box. 

Mužská anatómia je iná ako ženská a muži majú svalnatejšiu postavu ako ženy, čo mužov fyzicky zvýhodňuje. Hormonálna “terapia” v podobe estrogénu mužské výhody neodstráni. Je preto nespravodlivé, aby biologickí muži vyhlásení za ženy súťažili s biologickými ženami. Ak sa náhodou diskriminované športovkyne ozvú, sú hneď obvinené z transfóbie.

Uvedené dôvody sú tak vážne, že v žiadnom prípade by sme na Slovensku nemali dovoliť schvaľovanie transgenderizmu, pretože to spôsobí katastrofu v mnohých oblastiach (spoločenských, právnych, medicínskych a pod.). 

Preto Vás prosíme, aby ste čím skôr podpísali našu výzvu adresovanú ministrovi zdravotníctva, aby odborné štandardy nepodpísal.

Je paradoxné, že ministerstvo zdravotníctva má čas a ľudí na to, aby riešili kontroverznú ideologickú transgender agendu v čase, keď nám hrozí prepadnutie obrovských finančných prostriedkov z Plánu obnovy pre meškajúcu reformu zdravotníctva. Navyše na jeseň sme sa len tak tak vyhli kolapsu zdravotného systému pre štrajk lekárov.  

Minister Lengvarský a jeho tím nesú priamo zodpovednosť za tieto problémy. 

A namiesto toho, aby teraz urgentne venovali všetky personálne, odborné a časové kapacity do riešenia meškajúcej reformy, ktorá môže zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti ľuďom na Slovensku, tak oni riešia transgenderizmus.  

Ak sa pýtate, ako je to možné, že niekto ma takto nastavené priority, tak sa pýtate správne. Tiež tomu nerozumiem. 

A túto otázku by sme mali adresovať priamo ministrovi zdravotníctva.

Podpíšte sa a vyzvite ministra Lengvarského, aby riešil skutočné problémy v zdravotníctve a nepretláčal kontroverznú ideologickú agendu.

Viac informácií:

Vyjadrenie psychiatrov, psychológov a iných odborníkov k transsexualizmu
https://transsexualizmus.sk

Medicínsky štandard pre transsexualitu: Komisia ho schválila, no Lengvarský nie je spokojný, lebo prešiel len tesne
https://www.postoj.sk/124004/komisia-ho-schvalila-no-lengvarsky-nie-je-spokojny-lebo-presiel-len-tesne

Transsexuálnu revolúciu môže spustiť jediný podpis. Opisujeme príbeh, ako sa táto radikálna agenda presadila v zákulisí a kto za to nesie zodpovednosť
https://standard.sk/317574/transsexualnu-revoluciu-moze-spustit-jediny-podpis-opisujeme-pribeh-ako-sa-tato-radikalna-agenda-presadila-v-zakulisi-a-kto-za-to-nesie-zodpovednost/

Lengvarského rezort v problémoch: Peniaze z plánu obnovy sú ohrozené, z Rázsoch možno nebude stáť ani skelet
https://www.postoj.sk/123033/z-razsoch-mozno-nebude-stat-ani-skelet

Transgender práva sú hrozbou pre väzenkyne
https://www.spectator.co.uk/article/female-prisoners-are-being-endangered-by-trans-rights/

Zneužívanie žien v športe pod zámienkou transgenderh práv si zaslúži moment #MeToo
https://www.heritage.org/gender/commentary/abuse-women-sports-under-the-guise-trans-rights-deserves-metoo-moment

Transsexuálna žena uznaná vinnou zo znásilnenia presunutá do mužskej väznice
https://www.theguardian.com/uk-news/2023/jan/26/trans-woman-isla-bryson-found-guilty-rape-not-be-held-in-womens-prison-sturgeon

Foto: Tasr

020.000
  18.021
 
18.021 potpisa. Prikupimo 20.000!

Complete your signature

Sada potpišite peticiju!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Molimo vas, izaberite jednu od ponuđenih opcija:
Vaše podatke obrađujemo sukladno našim pravilima o zaštiti privatnosti

Odmietame úradnú zmenu pohlavia

Vážený pán poverený minister zdravotníctva SR a predseda vlády SR, Eduard Heger,

bývalý poverený minister zdravotníctva, Vladimír Lengvarský, podpísal vo štvrtok 2.3. štandardný postup pri diagnostike a komplexnom manažmente zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom.

V praxi to znamená, že na Slovensku je možná úradná zmena pohlavia, s čím principiálne nesúhlasíme.

Žiadame Vás, aby ste urýchlene konali a zastavili úradnú zmenu pohlavia na Slovensku, ktorú presadil Vás predchodca.

S pozdravom

---

Pôvodná výzva:


Vážený pán poverený minister zdravotníctva, Vladimír Lengvarský, 

so znepokojením sme sa dozvedeli, že Komisia pre schvaľovanie štandardov liečebných postupov na ministerstve zdravotníctva v piatok 3. februára odsúhlasila štandardný postup pri diagnostike a komplexnom manažmente zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom.

Schválenie odborných štandardov je podmienkou pre znovuobnovenie účinnosti Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zjednotenie postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti ku zmene pohlavia pred vydaním lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby administratívne evidovaného v matrike (6. apríl 2022).

To v praxi znamená, že po Vašom prípadnom podpísaní odborných štandardov si osoba s diagnózou transsexualizmu môže úradne zmeniť pohlavie na matrike, s čím zásadne nesúhlasíme. 

Súčasné rozhodnutie Komisie ignoruje vyjadrenie 80 psychiatrov, psychológov a psychoterapeutov z decembra 2022, ktorí upozorňovali na fakt, že odborné usmernenie neberie do úvahy závery najnovších štúdií, ktoré boli realizované v krajinách, kde bola tranzícia schválená a kde nepriniesla očakávané výsledky.

Aj z tohto dôvodu považujeme konanie ministerstva zdravotníctva za ideologické, nátlakové a nevedecké. Navyše je celý proces veľmi netransparentný a odborníci z iných oblastí, ktorí by sa k tak závažnej veci ako je úradná zmena pohlavia mali vyjadriť, nie sú do diskusie vôbec prizvaní.

Je veľmi znepokojivé, že ministerstvo zdravotníctva ignoruje závažné riziká zo zahraničia, ktoré prišli s úradnou zmenou pohlavia. Sociálne zariadenia, sauny, šatne, sprchy, toalety, či väznice prestali byť bezpečným miestom pre ženy. Riziko znásilnenia a obťažovania sa zvýšilo. V športových disciplínach sú ženy súťažiace s biologickými mužmi prehlásenými za ženy diskriminované, a ak protestujú voči tejto diskriminácii, sú falošne obvinené z transfóbie. 

P. minister, ak schválite úradnú zmenu pohlavia, budete niesť zodpovednosť za všetky znásilnenia, obťažovania a diskrimináciu, ktoré vzniknú následkom Vášho rozhodnutia. 

Okrem toho je prekvapivé, že ministerstvo zdravotníctva má personálne, odborné a časové kapacity, aby sa venovalo kontroverznej téme transsexualizmu, keď na jeseň minulého roka nám skoro skolaboval celý zdravotný systém pre štrajk lekárov a v súčasnosti nám hrozí prepadnutie veľkého množstva finančných prostriedkov z Plánu obnovy pre meškajúcu reformu zdravotníctva. 

Priority a nasadenie ministerstva zdravotníctva by mali byť úplne inde.

Preto Vás vyzývame, p. minister, aby ste odborné štandardy nepodpísali a vrátili ich komisii na opätovné prepracovanie. 

A na záver na Vás apelujeme, aby ministerstvo nepretláčalo ideologicky kontroverznú agendu, ale prioritne riešilo skutočné problémy obyvateľov Slovenskej republiky a reformu zdravotného systému.

S pozdravom

[Ime i prezime]

Odmietame úradnú zmenu pohlavia

Vážený pán poverený minister zdravotníctva SR a predseda vlády SR, Eduard Heger,

bývalý poverený minister zdravotníctva, Vladimír Lengvarský, podpísal vo štvrtok 2.3. štandardný postup pri diagnostike a komplexnom manažmente zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom.

V praxi to znamená, že na Slovensku je možná úradná zmena pohlavia, s čím principiálne nesúhlasíme.

Žiadame Vás, aby ste urýchlene konali a zastavili úradnú zmenu pohlavia na Slovensku, ktorú presadil Vás predchodca.

S pozdravom

---

Pôvodná výzva:


Vážený pán poverený minister zdravotníctva, Vladimír Lengvarský, 

so znepokojením sme sa dozvedeli, že Komisia pre schvaľovanie štandardov liečebných postupov na ministerstve zdravotníctva v piatok 3. februára odsúhlasila štandardný postup pri diagnostike a komplexnom manažmente zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom.

Schválenie odborných štandardov je podmienkou pre znovuobnovenie účinnosti Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zjednotenie postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti ku zmene pohlavia pred vydaním lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby administratívne evidovaného v matrike (6. apríl 2022).

To v praxi znamená, že po Vašom prípadnom podpísaní odborných štandardov si osoba s diagnózou transsexualizmu môže úradne zmeniť pohlavie na matrike, s čím zásadne nesúhlasíme. 

Súčasné rozhodnutie Komisie ignoruje vyjadrenie 80 psychiatrov, psychológov a psychoterapeutov z decembra 2022, ktorí upozorňovali na fakt, že odborné usmernenie neberie do úvahy závery najnovších štúdií, ktoré boli realizované v krajinách, kde bola tranzícia schválená a kde nepriniesla očakávané výsledky.

Aj z tohto dôvodu považujeme konanie ministerstva zdravotníctva za ideologické, nátlakové a nevedecké. Navyše je celý proces veľmi netransparentný a odborníci z iných oblastí, ktorí by sa k tak závažnej veci ako je úradná zmena pohlavia mali vyjadriť, nie sú do diskusie vôbec prizvaní.

Je veľmi znepokojivé, že ministerstvo zdravotníctva ignoruje závažné riziká zo zahraničia, ktoré prišli s úradnou zmenou pohlavia. Sociálne zariadenia, sauny, šatne, sprchy, toalety, či väznice prestali byť bezpečným miestom pre ženy. Riziko znásilnenia a obťažovania sa zvýšilo. V športových disciplínach sú ženy súťažiace s biologickými mužmi prehlásenými za ženy diskriminované, a ak protestujú voči tejto diskriminácii, sú falošne obvinené z transfóbie. 

P. minister, ak schválite úradnú zmenu pohlavia, budete niesť zodpovednosť za všetky znásilnenia, obťažovania a diskrimináciu, ktoré vzniknú následkom Vášho rozhodnutia. 

Okrem toho je prekvapivé, že ministerstvo zdravotníctva má personálne, odborné a časové kapacity, aby sa venovalo kontroverznej téme transsexualizmu, keď na jeseň minulého roka nám skoro skolaboval celý zdravotný systém pre štrajk lekárov a v súčasnosti nám hrozí prepadnutie veľkého množstva finančných prostriedkov z Plánu obnovy pre meškajúcu reformu zdravotníctva. 

Priority a nasadenie ministerstva zdravotníctva by mali byť úplne inde.

Preto Vás vyzývame, p. minister, aby ste odborné štandardy nepodpísali a vrátili ich komisii na opätovné prepracovanie. 

A na záver na Vás apelujeme, aby ministerstvo nepretláčalo ideologicky kontroverznú agendu, ale prioritne riešilo skutočné problémy obyvateľov Slovenskej republiky a reformu zdravotného systému.

S pozdravom

[Ime i prezime]