Zatrzymajmy ataki na św. Jana Pawła II

Koniec ataków na św. Jana Pawła II

 

Zatrzymajmy ataki na św. Jana Pawła II

Zatrzymajmy ataki na św. Jana Pawła II

020.000
  18.319
 
18.319 potpisa. Prikupimo 20.000!

Jesteśmy oburzeni tym, że w ostatnim czasie miało miejsce wiele prób podważenia autorytetu św. Jana Pawła II w Polsce, co można określić jako próbę jego dyskredytacji i usunięcia tego wielkiego autorytetu z przestrzeni publicznej. 


Czy domagacie się Państwo razem z nami obrony dorobku św. Jana Pawła II i dobrej pamięci o nim?

W reportażu TVN24 pt. „Franciszkańska 3”, który został wyemitowanym 6 marca, zarzuca się św. Janowi Pawłowi II ukrywanie zjawiska pedofilii w archidiecezji krakowskiej. 

Zarzuca się mu, że niewiele zrobił w kwestii przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich w Kościele i starał się otoczyć ten problem zmową milczenia. 

Jednakże, niezaprzeczalnym faktem jest to, że właśnie św. Jan Paweł II był papieżem, który stanowczo walczył z przypadkami pedofilii i wprowadził w Kościele surowe normy dotyczące rozliczania przestępstw tego rodzaju. Papież nauczał wprost, że "w stanie kapłańskim i życiu zakonnym nie ma miejsca dla tych, którzy krzywdzą młodych". To on rozpoczął ważny proces oczyszczania Kościoła, który trwa do dziś.


Czy akceptujemy zło?

Oczywiście, że nie! W CitizenGO jesteśmy stanowczo przeciwni pedofilii. Jesteśmy także stanowczo przeciwni ukrywaniu pedofilii czy też innych przestępstw. Równocześnie jednak jesteśmy przeciwni oskarżaniu pośmiertnie tych, którzy nie mogą się bronić przed fałszywymi oskarżeniami, którzy nie mogą przedstawić prawdy.


Czy to atak tylko na św. Jana Pawła II?

Ataki na św. Jana Pawła II są skierowane przeciwko Kościołowi i katolikom w Polsce i mają na celu podważenie istotności i wielkości jego nauki. Są one również próbą wywołania nieufności i wrogości wobec chrześcijańskiej wiary i Kościoła katolickiego, szczególnie wśród młodych ludzi, którzy nie posiadają solidnej wiedzy na temat historii oraz nauczania papieskiego. W związku z tym mogą oni łatwo stać się przedmiotem manipulacji ze strony lewicowych i liberalnych środowisk, których celem jest zastąpienie światopoglądu opartego na wierze i moralności chrześcijańskiej ich antywartościami.


Sprzeciwiamy się wykorzystaniu ataków na św. Jana Pawła II do realizacji lewicowo-liberalnej agendy!


Uważamy, że atak na św. Jana Pawła II to element walki politycznej. W roku wyborczym w Polsce próbuje się chwytliwym tematem rzekomego skandalu i upadku papieskiego autorytetu zastąpić potrzebną debatę o istotnych sprawach politycznych i społecznych.


Mówimy NIE dla wykorzystania św. Jana Pawła II do bieżącej walki politycznej! 


Prosimy o podpisanie petycji do p. Macieja Świrskiego, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w celu wyrażenia swojego sprzeciwu wobec tej sytuacji.

 

Więcej informacji

https://www.ekai.pl/jan-pawel-ii-wobec-pedofilii/ 

https://jp2online.pl/publikacja/jan-pawel-ii-a-pedofilia;UHVibGljYXRpb246OTA=

https://jp2odkrywamyprawde.pl/

020.000
  18.319
 
18.319 potpisa. Prikupimo 20.000!

Complete your signature

Sada potpišite peticiju!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Molimo vas, izaberite jednu od ponuđenih opcija:
Vaše podatke obrađujemo sukladno našim pravilima o zaštiti privatnosti

Zatrzymajmy ataki na św. Jana Pawła II

Szanowny Panie Przewodniczący,

W ostatnim czasie zauważamy coraz więcej prób szargania reputacji i autorytetu św. Jana Pawła II w stacji TVN. Jest to próba jego dyskredytacji i usunięcia tego autorytetu z historycznej przestrzeni publicznej. Przykładem tego typu strategii jest emisja na antenie telewizji TVN24 filmu pt.  „Franciszkańska 3”, który próbuje pozbawić dobrego imienia Papieża Jana Pawła II. 

Reportaż ten, na podstawie dokumentów komunistycznych służb bezpieczeństwa oraz ich tajnych współpracowników, szarga pamięć o Papieżu Polaku. Wykorzystanie przez dziennikarzy tworzonych przez komunistów akt służących im do walki z Kościołem katolickim oraz Narodem Polskim zasługuje na jednoznaczne potępienie.

Zarzuca się św. Janowi Pawłowi II, że niewiele zrobił w kwestii przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich w Kościele i starał się otoczyć ten problem zmową milczenia. Jednakże, niezaprzeczalnym faktem jest to, że właśnie św. Jan Paweł II był papieżem, który stanowczo walczył z przypadkami pedofilii i wprowadził w Kościele surowe normy dotyczące rozliczania przestępstw tego rodzaju

Papież nauczał wprost, że "w stanie kapłańskim i życiu zakonnym nie ma miejsca dla tych, którzy krzywdzą młodych". To on rozpoczął ważny proces oczyszczania Kościoła, który trwa do dziś.

Dlatego apeluję do Pana

- o zażądanie od telewizji TVN przeprosin za niszczenie dobrego imienia Papieża Polaka na podstawie poszlak i niewiarygodnych źródeł.

- zwrócenie uwagi telewizji TVN na konieczność przestrzegania najwyższych dziennikarskich standardów dotyczących śledztw dziennikarskich tak, by byłe one oparte nie na domysłach, ale na rzetelnych źródłach potwierdzonych przez badaczy historyków.


Ja niżej podpisany wyrażam swoją dezaprobatę i sprzeciw dla prób dyskredytacji wielkiego autorytetu, którym jest św. Jan Paweł II.

Z poważaniem,


[Ime i prezime]

Zatrzymajmy ataki na św. Jana Pawła II

Szanowny Panie Przewodniczący,

W ostatnim czasie zauważamy coraz więcej prób szargania reputacji i autorytetu św. Jana Pawła II w stacji TVN. Jest to próba jego dyskredytacji i usunięcia tego autorytetu z historycznej przestrzeni publicznej. Przykładem tego typu strategii jest emisja na antenie telewizji TVN24 filmu pt.  „Franciszkańska 3”, który próbuje pozbawić dobrego imienia Papieża Jana Pawła II. 

Reportaż ten, na podstawie dokumentów komunistycznych służb bezpieczeństwa oraz ich tajnych współpracowników, szarga pamięć o Papieżu Polaku. Wykorzystanie przez dziennikarzy tworzonych przez komunistów akt służących im do walki z Kościołem katolickim oraz Narodem Polskim zasługuje na jednoznaczne potępienie.

Zarzuca się św. Janowi Pawłowi II, że niewiele zrobił w kwestii przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich w Kościele i starał się otoczyć ten problem zmową milczenia. Jednakże, niezaprzeczalnym faktem jest to, że właśnie św. Jan Paweł II był papieżem, który stanowczo walczył z przypadkami pedofilii i wprowadził w Kościele surowe normy dotyczące rozliczania przestępstw tego rodzaju

Papież nauczał wprost, że "w stanie kapłańskim i życiu zakonnym nie ma miejsca dla tych, którzy krzywdzą młodych". To on rozpoczął ważny proces oczyszczania Kościoła, który trwa do dziś.

Dlatego apeluję do Pana

- o zażądanie od telewizji TVN przeprosin za niszczenie dobrego imienia Papieża Polaka na podstawie poszlak i niewiarygodnych źródeł.

- zwrócenie uwagi telewizji TVN na konieczność przestrzegania najwyższych dziennikarskich standardów dotyczących śledztw dziennikarskich tak, by byłe one oparte nie na domysłach, ale na rzetelnych źródłach potwierdzonych przez badaczy historyków.


Ja niżej podpisany wyrażam swoją dezaprobatę i sprzeciw dla prób dyskredytacji wielkiego autorytetu, którym jest św. Jan Paweł II.

Z poważaniem,


[Ime i prezime]