Tehnološkim divovima: Stop cenzuri na internetu!

SLOBODA GOVORA POD NEVIĐENIM NAPADOM

 

Tehnološkim divovima: Stop cenzuri na internetu!

Tehnološkim divovima: Stop cenzuri na internetu!

0500.000
  201.518
 
201.518 potpisa. Prikupimo 500.000!

Veliki tehnološki konglomerati kao što su Facebook, Twitter, YouTube, Google, Apple, Amazon i Pinterest krenuli su širom svijeta u ofenzivu protiv slobode govora onih koji se zalažu za život, obitelj i slobodu i koji se ne klanjaju pred diktatom politički korektnih ideologija.

Ove velike tehnološke kompanije su ujedno i najpopularnije društvene mreže na svijetu gdje se okupljamo i susrećemo.

No nisu nepobjedive.

Ako se vi i ja suprotstavimo nasilnicima ovih velikih kompanija i pokažemo im kako neće izgubiti samo popularnost, nego i milijarde kuna profita te se suočiti s visokim sudskim odštetama....

Počet će slušati.

Zato, molim vas, potpišite ovu CitizenGO peticiju i pomozite nam napraviti pritisak na velike tehnološke kompanije kako bi zaustavile cenzuru.

---

Prijevod teksta peticije:

Prima: Jack Dorsey - CEO of Twitter, Mark Zuckerberg - Facebook Founder, Jeff Bezos - CEO of Amazon, Tim Cook – CEO of Apple, Susan Wojcicki - CEO of YouTube, Sundar Pichai - CEO of Google, and Ben Silbermann – CEO of Pinterest

Kao što znate vaša je kompanija pridonijela širenju cenzure govora koji ne odgovara planovina radikalne ljevice po pitanju odnosa prema ljudskom životu, obitelji i kršćanskim vrijednostima.

Cenzura govora nije samo moralno upitna, već je suprotna svemu što tvrdite da nudite svojim korisnicima.

Sloboda govora je temeljno pravo; sloboda koja mora biti univerzalna i jednaka za sve.

Svaki korisnik vaše platforme ima pravo voljeti svoju domovinu, imati kršćanska uvjerenja, ili se ne slagati s politikama koje provode njihove vlade i pop kultura, bez da zato bude cenzuriran s vaše strane.

Molim vas, poštujte ljudska prava svojih korisnika i prestanite cenzurirati slobodu govora!

S poštovanjem,

0500.000
  201.518
 
201.518 potpisa. Prikupimo 500.000!

Complete your signature

Sada potpišite peticiju!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Molimo vas, izaberite jednu od ponuđenih opcija:
Vaše podatke obrađujemo sukladno našim pravilima o zaštiti privatnosti

Stop censoring free speech

Petition to: Jack Dorsey - CEO of Twitter, Mark Zuckerberg - Facebook Founder, Jeff Bezos - CEO of Amazon, Tim Cook – CEO of Apple, Susan Wojcicki - CEO of YouTube, Sundar Pichai - CEO of Google, and Ben Silbermann – CEO of Pinterest

As you well know, your company has contributed to the rise of censoring speech that does not align with the radical Left’s agenda on life, the family, and Christian values.

Censoring speech is not only morally questionable but goes against everything your platform claims to provide.

Free speech is an inherent right; liberty that must be universal for all.

Every user of your platform deserves the right to be patriotic, have Christian views, or disagree with policies made by their government and popular culture without being censored by the platform.

Please respect the rights of your users and stop censoring free speech!

Sincerely,

[Ime i prezime]

Stop censoring free speech

Petition to: Jack Dorsey - CEO of Twitter, Mark Zuckerberg - Facebook Founder, Jeff Bezos - CEO of Amazon, Tim Cook – CEO of Apple, Susan Wojcicki - CEO of YouTube, Sundar Pichai - CEO of Google, and Ben Silbermann – CEO of Pinterest

As you well know, your company has contributed to the rise of censoring speech that does not align with the radical Left’s agenda on life, the family, and Christian values.

Censoring speech is not only morally questionable but goes against everything your platform claims to provide.

Free speech is an inherent right; liberty that must be universal for all.

Every user of your platform deserves the right to be patriotic, have Christian views, or disagree with policies made by their government and popular culture without being censored by the platform.

Please respect the rights of your users and stop censoring free speech!

Sincerely,

[Ime i prezime]