Svaki čovjek ima pravo ispovijedati svoju vjeru gdje god živio!

EUROPSKOM PARLAMENTU

 

Svaki čovjek ima pravo ispovijedati svoju vjeru gdje god živio!

pobjeda

Svaki čovjek ima pravo ispovijedati svoju vjeru gdje god živio!

0100.000
  55.985
 
55.985 have signed.

16/01/2019.

Jučer su Europarlamentarni zastupnici izglasali izvješće o smjernicama i mandatu posebnog izaslanika EU za promicanje slobode vjeroispovijesti i uvjerenja.

ZA je glasovalo 576 zastupnika 

PROTIV je glasovalo 46 zastupnika

SUZDRAŽANA su bila 73 zastupnika

Od 11 hrvatskih zastupnika u EU parlamentu njih 9 je podržalo pravo na slobodu vjeroispovjesti i uvjerenja dok ih je dvoje bilo odsutno:

Europarlamentarci pozvali Vijeće i Komisiju da institucionaliziraju mandat posebnog povjerenika za promicanje slobode vjeroispovijesti ili uvjerenja izvan EU


Miriam Kuzárová i Michiel Hemminga s Jánom Figeľem (dosadašnjim posebnim savjetnikom povjerenika za međunarodnu suradnju i razvoj) i 50.000 ljudi koji su se izjasnili za zaštitu osoba progonjenih zbog vjere.

 

14/01/2019.

14. siječnja 2019. poslali smo pismo svim hrvatskim zastupnicima u EU parlamentu u kojem tražimo od njih da podrže pravo na slobodu vjeroispovijesti glasujući za izvješće o smjernicama i mandatu posebnog izaslanika EU za promicanje slobode vjerosipovijesti i uvjerenja. Pismo pročitajte OVDJE.

---

Prema najnovijem izvješću zaklade papinskog prava “Pomoć Crkvi u nevolji” 200 milijuna kršćana trenutno trpi nasilne i brutalne oblike progona, a čak 350 milijuna ih je podvrgnuto različitim oblicima društvene, građanske i ekonomske diskriminacije.

Kad je u veljači 2016. Europski parlament prepoznao genocid nad kršćanima, Jazidima i drugim vjerskim manjinama koji je počinila tzv. Islamska država predložio je osnivanje stalnog “posebnog predstavnika za slobodu vjeroispovijesti i uvjerenja” kako bi se u budućnosti spriječila slična kršenja slobode.

Nažalost, ovaj prijedlog zaživio je samo djelomično imenovanjem posebnog savjetnika povjerenika za međunarodnu suradnju i razvoj. Ovaj savjetnik nema financijske, ni ljudske resurse koji bi mu pomogli u ostvarenju njegovih zadaća niti je njegovo djelovanje integrirano u širu strategiju i vanjsku politiku EU.

350 milijuna kršćana podvrgnuo je različitim oblicima diskriminacije, a čak i u medijski istaknutim slučajevima, kao što je onaj Asije Bibi, EU nema ni alat, ni ozbiljnu želju zaštiti najranjivije i stati u obranu temeljnog ljudskog prava, prava na slobodu vjeroispovijesti.

Zatražite od EU parlamenta da prestane ignorirati progonjene kršćane i druge vjerske manjine te da u izvještaju o smjernicama i mandatu posebnog izaslanika EU za promicanje slobode vjerosipovijesti i uvjerenja, o kojem će glasovati 15. siječnja, zatraži osnivanje posebnog predstavnika EU koji bi promicao slobodu vjeroispovijesti u svijetu.

Ovaj mandat u potpunosti treba biti integriran u vanjsku politiku EU te uključivati prikladne financijske i ljudske resurse koji bi omogućili učinkovito promicanje i zaštitu prava na slobodu vjeroispovijesti širom svijeta.

Sad je pravi trenutak da članovi EU parlamenta učine konkretan korak za promicanje i zaštitu temeljnog ljudskog prava, prava na slobodu vjeroispovijesti za kojeg se veliki dio njih načelno zalaže.

0100.000
  55.985
 
55.985 have signed.

Complete your signature

Ova peticija je...

Pobjeda!
Vaše podatke obrađujemo sukladno našim pravilima o zaštiti privatnosti

Osigurajte poštivanje prava na slobodu vjeroispovijesti

We, the undersigned citizens of EU, urge Members of the European Parliament to call for the strengthening and the institutionalization of the mandate of the Special Envoy for the promotion of freedom of religion or belief (FoRB) outside the EU.

When the European Parliament recognized ISIS’ genocide of Christians, Yazidis and other religious minorities in February 2016., it also called for the creation of a permanent Special Representative for FoRB to prevent similar violations. This call was only half heard. A Special Adviser to the Commissioner for International Cooperation and Development was appointed, but his mandate is only temporary, deprived of human and financial resources and is not fully integrated in the wider EU foreign strategy and policy.

Today, almost three years later the persecution of religious minorities is worsening worldwide.  Grave and growing violations of freedom of thought, conscience and religion are reported. Therefore, we ask you - our representatives - to urge the EU institutions, namely the European Commission and the Council of the European Union, to pay adequate attention to the issues of the persecuted Christians and other religious minorities, as well as non-believers, through a more active and more responsible foreign policy of the EU.

In particular, we request that the report on the EU Guidelines and the mandate of the EU Special Envoy on the promotion of freedom of religion or belief outside the EU 2018/2155 (INI), which you will vote in January 2019, firmly calls for the creation of an EU Special Representative for the promotion of FoRB in the world. It is essential that this multi-year mandate, fully integrated in the EU foreign policy, includes adequate human and financial resources to enable the effective promotion and protection of FoRB worldwide.

Thank you for your time,

--- 

Mi dolje potpisani građani Europske unije, potičemo vas da pozovete na jačanje institucionalizacije mandata za Specijalnog izaslanika za promicanje slobode vjerovanja izvan EU.

Kad je Europski parlament prepoznao genocid nad kršćanima, Jaizidima i drugim vjerskim manjinama u veljači 2016. pozvao je na stvaranje stalnog “posebnog predstavnika za slobodu vjeroispovijesti i uvjerenja” kako bi se spriječila slična nasilja.

Ovaj prijedlog je zaživio samo djelomično imenovanjem posebnog savjetnika povjerenika za međunarodnu suradnju i razvoj. Ovaj savjetnik nema financijske niti ljudske resurse koji bi mu pomogli u ostvarenju njegovih zadaća niti je njegovo djelovanje integrirano u širu strategiju i vanjsku politiku EU.

Danas tri godine kasnije progoni vjerskih manjina širom svijeta su sve snažniji. Zabilježeno je porast ozbiljnog nasilja nad slobodom misli, savjesti i vjeroispovijesti. Zbog toga tražim od vas da potaknete EU institucije, Europsku komisiju i Vijeće Europe da obrati pozornost na pitanje progonjenih kršćana, drugih vjerskih manjina, kao i nevjernika, kroz aktivniju i odgovorniju vanjsku politiku EU.

Točnije, tražim da u izvještaju o smjernicama i mandatu posebnog izaslanika EU za promicanje slobode vjeroispovijesti i uvjerenja, o kojem ćete glasati u 15. siječnja 2019. snažno pozovete na institucionalizaciju posebnog izaslanika koji bi promicao pravo na slobodu vjerovanja i uvjerenja. Od ključne je važnosti da ovaj višegodišnji mandat bude potpuno integriran u vanjsku politiku EU te da uključuje prikladne financijske i ljudske resurse kako bi se učinkovito promicala i branila sloboda vjeroispovijesti i uvjerenja širom svijeta.

Hvala vam na vašem vremenu,

[Ime i prezime]

Osigurajte poštivanje prava na slobodu vjeroispovijesti

We, the undersigned citizens of EU, urge Members of the European Parliament to call for the strengthening and the institutionalization of the mandate of the Special Envoy for the promotion of freedom of religion or belief (FoRB) outside the EU.

When the European Parliament recognized ISIS’ genocide of Christians, Yazidis and other religious minorities in February 2016., it also called for the creation of a permanent Special Representative for FoRB to prevent similar violations. This call was only half heard. A Special Adviser to the Commissioner for International Cooperation and Development was appointed, but his mandate is only temporary, deprived of human and financial resources and is not fully integrated in the wider EU foreign strategy and policy.

Today, almost three years later the persecution of religious minorities is worsening worldwide.  Grave and growing violations of freedom of thought, conscience and religion are reported. Therefore, we ask you - our representatives - to urge the EU institutions, namely the European Commission and the Council of the European Union, to pay adequate attention to the issues of the persecuted Christians and other religious minorities, as well as non-believers, through a more active and more responsible foreign policy of the EU.

In particular, we request that the report on the EU Guidelines and the mandate of the EU Special Envoy on the promotion of freedom of religion or belief outside the EU 2018/2155 (INI), which you will vote in January 2019, firmly calls for the creation of an EU Special Representative for the promotion of FoRB in the world. It is essential that this multi-year mandate, fully integrated in the EU foreign policy, includes adequate human and financial resources to enable the effective promotion and protection of FoRB worldwide.

Thank you for your time,

--- 

Mi dolje potpisani građani Europske unije, potičemo vas da pozovete na jačanje institucionalizacije mandata za Specijalnog izaslanika za promicanje slobode vjerovanja izvan EU.

Kad je Europski parlament prepoznao genocid nad kršćanima, Jaizidima i drugim vjerskim manjinama u veljači 2016. pozvao je na stvaranje stalnog “posebnog predstavnika za slobodu vjeroispovijesti i uvjerenja” kako bi se spriječila slična nasilja.

Ovaj prijedlog je zaživio samo djelomično imenovanjem posebnog savjetnika povjerenika za međunarodnu suradnju i razvoj. Ovaj savjetnik nema financijske niti ljudske resurse koji bi mu pomogli u ostvarenju njegovih zadaća niti je njegovo djelovanje integrirano u širu strategiju i vanjsku politiku EU.

Danas tri godine kasnije progoni vjerskih manjina širom svijeta su sve snažniji. Zabilježeno je porast ozbiljnog nasilja nad slobodom misli, savjesti i vjeroispovijesti. Zbog toga tražim od vas da potaknete EU institucije, Europsku komisiju i Vijeće Europe da obrati pozornost na pitanje progonjenih kršćana, drugih vjerskih manjina, kao i nevjernika, kroz aktivniju i odgovorniju vanjsku politiku EU.

Točnije, tražim da u izvještaju o smjernicama i mandatu posebnog izaslanika EU za promicanje slobode vjeroispovijesti i uvjerenja, o kojem ćete glasati u 15. siječnja 2019. snažno pozovete na institucionalizaciju posebnog izaslanika koji bi promicao pravo na slobodu vjerovanja i uvjerenja. Od ključne je važnosti da ovaj višegodišnji mandat bude potpuno integriran u vanjsku politiku EU te da uključuje prikladne financijske i ljudske resurse kako bi se učinkovito promicala i branila sloboda vjeroispovijesti i uvjerenja širom svijeta.

Hvala vam na vašem vremenu,

[Ime i prezime]