Zaštitite žrtve, a ne svodnike #NoAmnestyForPimps

Peticija za Amnesty International

 

Zaštitite žrtve, a ne svodnike #NoAmnestyForPimps

Zaštitite žrtve, a ne svodnike #NoAmnestyForPimps

050.000
  45.819
 
45.819 potpisa. Prikupimo 50.000!

6. lipnja Amnesty International je odobrio i objavio dokument kojim zagovara legalizaciju prostitucije. Ovom peticijom tražimo od Amnestya da promijeni stav i ispriča se svima koji su izrabljivani kao seksualno roblje.

Legalizacija prostitucije bila bi poklon svodnicima i kupcima spolnog odnosa te bi normalizirala seksualno nasilje i iskorištavanje svojstveno prostituciji kao oblik „posla“, a ne bi spriječila nejednakost, zlostavljanje i nasilje koje prati sve oblike prostitucije i s njima je neodvojivo povezano.

Prostitucija – seks za novac ili neku drugu vrijednost otvara prostor za seksualno iskorištavanje i trgovanje ljudima. Dokument Amnesty Internationala uzrokovat će povećanje povećanje trgovine ljudima kako su pokazale nedavne studije. [1]

Izražavanjem podrške prostituciji Amnesty potkopava ljudska prava osoba zarobljenih zbog trgovine seksom (uglavnom žena), preobražava svodnike u ugledne poduzetnike, a kupce seksualnih usluga u klijente. [2]

Kampanja za legalizaciju prostitucije ne samo da odstupa od osnovne misije Amnestya (zagovarati u ime zatvorenika svijesti), već opasno škodi ženama, djeci i muškarcima, žrtvama lanaca prostitucije.

Potpišite peticiju kojom od Amnesty Internationala tražimo:

  • promjenu sadržaja dokumenta
  • priznanje štete koju prostitucija nanosi i
  • poziv na borbu i oslobođenje od seksualnog iskorištavanja i nasilja.
  • ispriku svim osobama, žrtvama ove unosne trgovine
------

[1] 2012 World Development found objavio je studiju koja pokazuje kako je legalizacija prostitucije utjecala na povećanje broja osoba prokrijumčarenih s područja gdje je prostitucija zabranjena. Ovi podaci ne iznenađuju budući da u trenutku kad zakon ne sankcionira određenu aktivnost, aktivnost počinje rasti, a kao i trgovina muškarcima, ženama i djecom koji će zadovoljiti povećanu potražnju.

[2] Nije iznenađujuće što smjernice Amnesty-a uglavnom pogoduju svodnicima, kupcima seksa i krijumčarima ljudi, budući da je potpredsjednica organizacije Međunarodna mreža projekata za poslove seksom (Global Network of Sex Work Projects) NSWP-a koja je pomogla Amnestyu stvoriti ove smjernice 2015 g. osuđena je za krijumčarenje 200 Meksikanki za prostituciju.

-----

Što žrtve seksualnog iskorištavanja kažu o ovom dokumentu:

Rachel Moran (Žrtva trgovanja ljudima zbog prostitucije)

Amnestyeve smjernice odbijaju priznati da je komercijalno seksualno izrabljivanje spolom uvjetovana zlostavljačka praksa. U velikom broju mjesta koja se spominju u dokumentu Amnesty Amnesty preporučuje legalizaciju bordela, svodnika, osoba koje plaćaju za seks i drugih koji izrabljuju žene zbog financijske dobiti ili seksualnog zadovoljstva u međunarodnoj trgovini seksom.
Očekivalo bi se da Amnesty razumije kako je ova njihova rezolucija protivna barem trima UN-ovim konvencijama. Budući da ignoriraju tu činjenicu, podsjećamo ih kako u zemljama gdje je vlada dala odobrenje za „poslovanje seksom“ nema više opterećenja koje bi poticalo na donošenje izlaznih strategija – ništa više nego što bi se očekivala strategija za zaštitu žena koje se bave poslovima kao što je frizerstvo, odgajateljstvo... Žene koje se nađu u prostituciji su jednostavno napuštene od strane države.“

Organizacija UJEDINJENI: Preživjeli trgovanje ljudima zbog seksa

„Šokantno je vidjeti prijedlog Amnestya „ljudsko pravo“ bogatih, moćnih muškaraca na kupnju mladih tijela siromašnih i najranjivijih. Osobito je okrutno što Amnesty prostitucije naziva izborom. Kao što svi preživjeli znaju, ljudi u prostituciji završavaju jer nemaju drugog izbora, jer su žrve prisile, prijevare, zlostavljanja i nasilja. Neistina da je „prostitucija izbor“ služi za stigmatizaciju i novu zamku za seksualno iskorištavanje. To služi preprodavačima i zlostavljačima za opravdavanje tijekom uhićenja i umanjivanje izrabljivanja radije nego prepoznavanje istine da čine mnogostruke zločine."

Melissa Farley, (istraživačica i klinički psiholog, osnivačica organizacije "Prostitucija: istraživanje i edukacija")

"220 škola i istraživača iz 20 zemalja pridružilo nam se u odnosu na smjernice i prijedlog Amnesty Internationala kojom se podupire prostitucija. Potpisnici iz Australije, Austrije, Kanade, Francuske, Njemačke, Indije, Ireske, Izraela, Italije, Norveške, Filipina, Škotske, Singapura, Južne ,Afrike, Južne Koreje, Španjolske, Ujedinjenog Kraljevstva, SAD-a i Venezuele.
U svijetlu dokumentiranih psihičkih i fizičkih poteškoća izazvanih trgovom seksom, protivimo se predloženim smjernicama Amnesty Internationala, koja uključuje legalizaciju svodništva i korištenja seksulanih usluga. Ona ne nudi alternative prostituciji. Smjernice Amnestija promiču i proširuju trgovinu seksom, a pokazalo se kako su povezane s trgovanjem i povećanjem prostitucije kod djece i ranjivih skupina (s obzirom na spol, rasu i siromaštvo) odraslih."

*Osuđujući prostituciju, osuđujemo sustav u kojem se ljudske osobe otvoreno kupuju i prodaju za seks a ne osobe koje taj sustav iskorištava i zlostavlja.


U Hrvatskoj djeluje 7000 seksualnih djelatnica, a sustav ih zanemaruje

050.000
  45.819
 
45.819 potpisa. Prikupimo 50.000!

Complete your signature

Sada potpišite peticiju!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Molimo vas, izaberite jednu od ponuđenih opcija:
Vaše podatke obrađujemo sukladno našim pravilima o zaštiti privatnosti

Decriminalization facilitates exploitation - No Amnesty for Pimps

For the Attention of the Board of Amnesty International:

We, the undersigned, know that Amnesty International has just decided to support a policy document promoting the full decriminalization of prostitution.

This is shameful, and a massive deviation from your core mission.

Decriminalization of prostitution in no way rectifies the conditions of inequality, abuse, violence, and dehumanization which animate all forms of prostitution, rather, it tragically assents to them.

Moreover, the decriminalization of prostitution will NOT reduce the amount of human trafficking, but, rather INCREASE it.

Studies have shown that countries with legalized prostitution are associated with higher human trafficking inflows than countries where prostitution is prohibited. Of course, this should not surprise us. Once the law sanctions an activity, demand for that activity increases, and men, women, and children are trafficked in order to meet that demand.

With the above firmly in mind, we, therefore, call on Amnesty International to change its policy, to recognize the harms of prostitution, to call for its abolition on the basis of upholding the human right to be free from sexual exploitation, objectification, and violence...and, to apologize to those harmed in this exploitative trade.

----

n/z Odboru Amnesty Internationala

Mi dolje potpisani znamo za odluku Amnesty Internationala kojom je podržan dokument koji promiče potpunu legalizaciju prostitucije.

Ovaj dokument nije samo sramotno i veliko odstupanje od vaše osnovne misije: zagovarati u ime zatvorenika svijesti, već opasno škodi žrtvama prostitucije - ženama, djeci i muškracima.

Legalizacija prostitucije ni na koji način ne ispravlja uvjete nejednakosti, nasilja, zlostavljanja i dehumanizacije koja prati sve oblike prostitucije i s njima je neodvojivo povezano.

Legalizacije prostitucije neće smanjiti krijumčarenje ljudima već će ga POVEĆATI.

Studije pokazuju kako je legalizacija prostitucije utjecala na povećanje broja osoba prokrijumčarenih s područja gdje je prostitucija zabranjena. Ovi podaci ne iznenađuju budući da u trenutku kad zakon prestane sankcionirati određenu aktivnost, potražnja za tom aktivnošću počinje rasti, kao i trgovina muškarcima, ženama i djecom koji će zadovoljiti povećanu potražnju.

Imajući ovo na umu, pozivamo vas da promjenite smjernice, priznate štetnost prostitucije, zatražite njenu zabranu na temelju zaštite ljudskih prava i slobode od seksualnog iskorištavanja i nasilja... te se ispričate svim žrtvama ove unosne trgovine.

------

[Ime i prezime]

Decriminalization facilitates exploitation - No Amnesty for Pimps

For the Attention of the Board of Amnesty International:

We, the undersigned, know that Amnesty International has just decided to support a policy document promoting the full decriminalization of prostitution.

This is shameful, and a massive deviation from your core mission.

Decriminalization of prostitution in no way rectifies the conditions of inequality, abuse, violence, and dehumanization which animate all forms of prostitution, rather, it tragically assents to them.

Moreover, the decriminalization of prostitution will NOT reduce the amount of human trafficking, but, rather INCREASE it.

Studies have shown that countries with legalized prostitution are associated with higher human trafficking inflows than countries where prostitution is prohibited. Of course, this should not surprise us. Once the law sanctions an activity, demand for that activity increases, and men, women, and children are trafficked in order to meet that demand.

With the above firmly in mind, we, therefore, call on Amnesty International to change its policy, to recognize the harms of prostitution, to call for its abolition on the basis of upholding the human right to be free from sexual exploitation, objectification, and violence...and, to apologize to those harmed in this exploitative trade.

----

n/z Odboru Amnesty Internationala

Mi dolje potpisani znamo za odluku Amnesty Internationala kojom je podržan dokument koji promiče potpunu legalizaciju prostitucije.

Ovaj dokument nije samo sramotno i veliko odstupanje od vaše osnovne misije: zagovarati u ime zatvorenika svijesti, već opasno škodi žrtvama prostitucije - ženama, djeci i muškracima.

Legalizacija prostitucije ni na koji način ne ispravlja uvjete nejednakosti, nasilja, zlostavljanja i dehumanizacije koja prati sve oblike prostitucije i s njima je neodvojivo povezano.

Legalizacije prostitucije neće smanjiti krijumčarenje ljudima već će ga POVEĆATI.

Studije pokazuju kako je legalizacija prostitucije utjecala na povećanje broja osoba prokrijumčarenih s područja gdje je prostitucija zabranjena. Ovi podaci ne iznenađuju budući da u trenutku kad zakon prestane sankcionirati određenu aktivnost, potražnja za tom aktivnošću počinje rasti, kao i trgovina muškarcima, ženama i djecom koji će zadovoljiti povećanu potražnju.

Imajući ovo na umu, pozivamo vas da promjenite smjernice, priznate štetnost prostitucije, zatražite njenu zabranu na temelju zaštite ljudskih prava i slobode od seksualnog iskorištavanja i nasilja... te se ispričate svim žrtvama ove unosne trgovine.

------

[Ime i prezime]