Petycja do Sejmu Rzeczypospolitej o usunięcie z Konstytucji niekaralności sędziów

Adresat/Adresaci petycji: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

 

Petycja do Sejmu Rzeczypospolitej o usunięcie z Konstytucji niekaralności sędziów

0100
  6
 
6 potpisa do sad. Pomozite nam prikupiti 100 potpisa.

Petycja do Sejmu Rzeczypospolitej o usunięcie z Konstytucji niekaralności sędziów

Oryginał Petycji jest dostępny tu: http://zbyszek.evot.org/sady.php

Petycja do Sejmu Rzeczypospolitej o usunięcie z Konstytucji niekaralności sędziów.
autor: Zbigniew Lisiecki, 25.07.2017

My niżej podpisani obywatele Rzeczypospolitej Polskiej domagamy się całkowitego usunięcia z Konstytucji Polskiej artykuły 181 o obecnym brzmieniu:

Art. 181.

Sędzia nie może być, bez uprzedniej zgody sądu określonego w ustawie, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Sędzia nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się prezesa właściwego miejscowo sądu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

Uzasadnienie:
Instnienie tego artykułu w Konstytucji nie ma żadnego uzasadnienia.
Jego usunięcie jest logicznie konieczne ze względu na wymóg równości wobec prawa oraz praktycznie konieczne ze względu na obecny stan zapści sądownictwa w Polsce Usunięcie samego artykułu 181 bez żadnych innych zmian Konstytucji nie prowadzi do żadnych złych następstw i może zostać dokonane głosowaniem w Polskim Sejmie.

Ovu peticiju kreirao je građanin ili organizacija koja nije povezana s organizacijom CitizenGO. CitizenGO ne odgovara za sadržaj peticije.
+ Letter to:

Sada potpišite peticiju!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
Please enter your zip code
CitizenGO će štititi vašu privatnost i slati vam obavijesti o ovoj i drugim kampanjama. Potpisivanjem prihvaćate uvjete korištenja kao i pravila o zaštiti privatnosti CitizenGO-a te pristajete povremeno primati e-mailove o našim kampanjama. Možete se odjaviti u svakom trenutku.

Adresat/Adresaci petycji: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Petycja do Sejmu Rzeczypospolitej o usunięcie z Konstytucji niekaralności sędziów

S poštovanjem,
[Ime i prezime]

Petycja do Sejmu Rzeczypospolitej o usunięcie z Konstytucji niekaralności sędziów

Sada potpišite peticiju!

0100
  6
 
6 potpisa do sad. Pomozite nam prikupiti 100 potpisa.