Ivan Pokupec

Ivan Pokupec's picture
Ivan Pokupec  

Uvođenjem covid-potvrda kao uvjeta za korištenje zdravstvenih usluga u javnozdravstvenim ustanovama, uvedena je segregacija i diskriminacija građana. Potpisnici ove peticije smatraju da u tom slučaju: 1. plaćanje tog sustava NE SMIJE biti obavezno, već mora biti opcionalno. Građanima mora biti omogućeno da biraju hoće li svoj novac uplaćivati u javni ili u privatni zdravstveni sustav; 2.