Családok védelme az ENSZ-ben

Petíció az ENSZ országainak

 

Családok védelme az ENSZ-ben

Családok védelme az ENSZ-ben

0200 000
  143 836
 
143 836 aláírás. A következő cél: 200 000!

Az ENSZ megfeledkezik azon kötelességéről, hogy megvédje a családokat. Pedig erre az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata is felhívja. A Nyilatkozat a családot „a társadalom olyan alapvető alkotó elemének” határozza meg, amely a társadalom és az állam védelmére szorul. Más ENSZ dokumentumok is családvédő intézkedések és politikák előmozdítására szólítják fel az ENSZ-t.

Ennek ellenére fontos, előkészítés alatt álló döntések során az ENSZ nem vesz tudomást a családról. Ezek a döntések arról szólnak, hogy a következő 15 évben melyek legyenek az ENSZ és 192 tagállama számára a követendő nemzetközi fejlesztési célok. Nem engedhetjük, hogy megfeledkezzenek a család lényeges és pótolhatatlan szerepéről ezen célok elérésben különben a családok szerepét méginkább aláássák.

Ez elfogadhatatlan számunkra!

Néhány ország, mint Fehéroroszország, Katar és a Szentszék delegációja felszólította az ENSZ-t, hogy az új ENSZ célok között állítson fel egy önálló célt a család védelmében, de ezt is teljesen figyelmen kívül hagyták.

Nem engedhetjük, hogy ez megtörténjen!

Kérünk minden felelős állampolgárt a világ minden részéről, hogy csatlakozzon a „Vegyék be a családok védelmét az ENSZ céljai közé!” kampányhoz a petíció aláírásával.

A petíciót Ban Ki-moon ENSZ főtitkár, az ENSZ Közgyűlés elnöke, az új célokat tárgyaló ENSZ Nyitott Munkacsoport elnökei és a 192 tagállam ENSZ nagykövetei részére juttatjuk el. Mindannyiukat felszólítjuk, hogy teljesítsék nemzetközi feladatukat a családok védelmében és szerepeltessék a családot az ENSZ 2015 utáni Fenntartható Fejlődési Céljai (SDGs) között.

Mivel a család kulcsfontosságú a béke, jólét és fejlődés terén, a családnak nemcsak önálló célként kell szerepelnie, hanem az ENSZ minden egyéb céljában a családközpontúságot kell szem előtt tartani.

Még ma támogasd a petíciót! A célokról szóló tárgyalások lassan lezárulnak, ezért renkívül fontos, hogy világméretű támogatást nyerjen a család megjelenítése.

Mutassuk meg az ENSZ-nek, hogy az emberek nagy része a világ minden országából szeretnék a családot védeni. Legyen ez a legnagyobb kampány, amit az ENSZ eddig látott!

Éreztessük a világ családjai közti összefogás erejét, amellyel követeljük, hogy a család létfontosságú szerepét aláásó intézkedések a jövőben ne lépjenek életbe.

A petíció aláírása mellett támogasd a kezdeményezést azzal, hogy ismerőseidnek is továbbküldöd a linket.

Továbbítsd a petíciót anyáknak, apáknak, nagyszülőknek, nagynéniknek, nagybácsiknak, munkatársaknak, vallási és civil vezetőknek, politikusoknak és döntéshozóknak, minden ismerősnek arra kérve őket, hogy írják alá és terjesszék saját ismerőseik körében.

Köszönjük a segítségedet!

Együtt megmutathatjuk az ENSZ-nek, hogy a család pótolhatatlan és nem lehet figyelmen kívül hagyni.0200 000
  143 836
 
143 836 aláírás. A következő cél: 200 000!

Aláírás

Írja alá most

 
Please enter your email
Please enter your last name
Please enter your first name
Please enter your country
Please enter your zip code
Kérjük, válasszon egy opciót:
Adatait adatvédelmi szabályzatunknak és felhasználási feltételeinknek megfelelően használjuk

Petíció a családok védelmében

Tekintettel arra, hogy az Egyesült Nemzetek Szövetsége elismeri, hogy a család a társadalom természetes és alapvető alkotó eleme, és joga van a társadalom, valamint az állam védelméhez; (Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, 16. cikk (3))

Tekintettel arra, hogy a család kiemelkedő szerepet játszik a szegénység és éhezés felszámolásában, a mindenki számára elérhető alapfokú oktatás bevezetésében, a nemek közötti egyenlőség előmozdításában és a nők helyzetének erősítésében, a gyermekhalálozás csökkentésében, az anyák egészségének javításában, a HIV/AIDS, a malária és egyéb betegségek elleni küzdelemben; (Egyesült Nemzetek Szövetsége 2014 Szociális Fejlesztési Bizottság)

Tekintettel arra, hogy „a közösségek és a társadalmak stabilitása és kohéziója jelentős mértékben függ a családok erejétől”; (a Főtitkár jelentése a családról 2011 (A/66/62–E/2011/4))

Tekintettel arra, hogy az ENSZ politikái és programjai középpontjában többnyire az egyén és nem a család áll, annak ellenére, hogy a tapasztalatok azt mutatják, hogy a család-központú intézkedésekkel jobb eredmények érhetők el; (lásd The Family Impact Analysis)

Tekintettel arra, hogy a családot kihagyták a Milleniumi Fejlesztési Célok közül, és várhatóan az ENSZ 2015 utáni fejlesztési céljai közül is kimarad, hacsak azonnali intézkedések nem történnek;

Ezért, mi, mint felelős kormányzati, vallási és civil szervezeti vezetők, továbbá különböző kultúrákat és országokat képviselő polgárok a világ minden tájáról, ezúton felszólítjuk az Egyesült Nemzetek Szövetségét és minden tagállamot, hogy a családot helyezzék a 2015 utáni fejlesztési programok középpontjába az alábbi lépéseken keresztül:

1. Minden fejlődéshez alapvetően szükséges szereplő, a család megerősítese érdekében állítsanak fel egy önálló fenntartható fejlesztési célt.

2. A többi fenntartható fejlesztési célnál vezessenek be családközpontú gondolkodást mérhető család-fókuszú célokkal minden egyes területen, továbbá határozzanak meg és támogassanak tényeken alapuló/ családon alapuló megközelítést a célok elérésében.

3. Fejlesszenek ki olyan mechanizmusokat, amelyek a jogszabályoknak, a politikáknak és a programoknak a család stabilitására és autonómiájára gyakorolt hatását vizsgálják.[az Ön neve]

Petíció a családok védelmében

Tekintettel arra, hogy az Egyesült Nemzetek Szövetsége elismeri, hogy a család a társadalom természetes és alapvető alkotó eleme, és joga van a társadalom, valamint az állam védelméhez; (Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, 16. cikk (3))

Tekintettel arra, hogy a család kiemelkedő szerepet játszik a szegénység és éhezés felszámolásában, a mindenki számára elérhető alapfokú oktatás bevezetésében, a nemek közötti egyenlőség előmozdításában és a nők helyzetének erősítésében, a gyermekhalálozás csökkentésében, az anyák egészségének javításában, a HIV/AIDS, a malária és egyéb betegségek elleni küzdelemben; (Egyesült Nemzetek Szövetsége 2014 Szociális Fejlesztési Bizottság)

Tekintettel arra, hogy „a közösségek és a társadalmak stabilitása és kohéziója jelentős mértékben függ a családok erejétől”; (a Főtitkár jelentése a családról 2011 (A/66/62–E/2011/4))

Tekintettel arra, hogy az ENSZ politikái és programjai középpontjában többnyire az egyén és nem a család áll, annak ellenére, hogy a tapasztalatok azt mutatják, hogy a család-központú intézkedésekkel jobb eredmények érhetők el; (lásd The Family Impact Analysis)

Tekintettel arra, hogy a családot kihagyták a Milleniumi Fejlesztési Célok közül, és várhatóan az ENSZ 2015 utáni fejlesztési céljai közül is kimarad, hacsak azonnali intézkedések nem történnek;

Ezért, mi, mint felelős kormányzati, vallási és civil szervezeti vezetők, továbbá különböző kultúrákat és országokat képviselő polgárok a világ minden tájáról, ezúton felszólítjuk az Egyesült Nemzetek Szövetségét és minden tagállamot, hogy a családot helyezzék a 2015 utáni fejlesztési programok középpontjába az alábbi lépéseken keresztül:

1. Minden fejlődéshez alapvetően szükséges szereplő, a család megerősítese érdekében állítsanak fel egy önálló fenntartható fejlesztési célt.

2. A többi fenntartható fejlesztési célnál vezessenek be családközpontú gondolkodást mérhető család-fókuszú célokkal minden egyes területen, továbbá határozzanak meg és támogassanak tényeken alapuló/ családon alapuló megközelítést a célok elérésében.

3. Fejlesszenek ki olyan mechanizmusokat, amelyek a jogszabályoknak, a politikáknak és a programoknak a család stabilitására és autonómiájára gyakorolt hatását vizsgálják.[az Ön neve]