A gyermekeknek nem azonos nemű “szülőkre” van szükségük

Üzenet az UNICEF-nek

 

A gyermekeknek nem azonos nemű “szülőkre” van szükségük

A gyermekeknek nem azonos nemű “szülőkre” van szükségük

0200 000
  128 525
 
128 525 aláírás. A következő cél: 200 000!

Nemrégiben az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) hivatalos állásfoglalást adott ki a “szexuális orientációról és nemi identitásról” (“Eliminating discrimination against children and parents based on sexual orientation and/or gender identity”), amelyben hivatalosan támogatja az azonos nemű párok "szülőként" való elismerését, továbbá sürgeti az olyan törvények eltörlését, amelyek megakadályozzák a homoszexalitás megismerését a gyermekek körében. Emellett a gyermekek jogainak és érdekeinek “védelmében” támogatja a “társadalmi normák megváltoztatását” a homoszexuális viselkedéssel kapcsolatosan. Ennek érdekében hatalmas anyagi forrásokat használnak fel és latba vetik nemzetközi befolyásukat. Kérjük, írja alá petíciónkat, hogy megállítsuk ezt a folyamatot!
Az állásfoglalásban az UNICEF kitér arra, hogy munkája során a “Gyermek jogairól szóló egyezmény vezérli, arra törekszik, hogy a gyermek jogait a gyermekekkel szembeni viselkedésmód hosszútávú etikai alapelveként és nemzetközi irányvonalaként határozza meg”.
Ám az állásfoglalás szöges ellentétben áll mindezekkel: olyan fogalmakat és álláspontokat mutat be, amelyeknek nincs valós alapja a nemzetközi egyezményekben, távol állnak az etikai alapelvektől és a nemzetközi irányvonalaktól, mi több, a gyermek jogait és valós érdekeit ássák alá.
A jelentés 2. oldalán kifejti a “szexuális orientáció”, “nemi identitás” és “LMBT” fogalmakat. Ezen fogalmakat nem definiálják, de még csak meg sem említik a nemzetközi emberi jogi vagy gyermekjogi dokumentumok. Számos ENSZ tagállam egyértelműen elutasította korábban ezen fogalmak használatát a nemzetközi jog terén. Az UNICEF nem kapott felhatalmazást arra, hogy bevezesse ezeket az új fogalmakat a nemzetközi gyakorlatba.
A 4. oldalon ez áll: “A UNICEF támogatja olyan törvények életbe lépését, amelyek biztosítják az LMBT (leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű) párok és gyermekeik családi kapcsolatának jogi elismerését”.  A dokumentum máshol is utal az “LMBT szülőségre”, amely ellentétben áll a nemzetközi egyezményekkel, mint például az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának fogalmaival.
Az azonos nemű párok “szülőségének” előmozdítását nem támasztják alá a nemzetközi dokumentumok, az UNICEF nem védi ezzel a lépéssel a gyermek jogait és túllépi hatáskörét.
Az UNICEF-nek az éhező gyermekek megfelelő  élelmezéséről,  a nélkülözők orvosi ellátásáról és alapszintű oktatásáról, nem pedig az azonos nemű “szülőkről” kell gondoskodnia.
Az UNICEF nem egy anyagilag független szervezet. AZ ENSZ egyik szakosított szerve, melyet többnyire a tagállamok finanszíroznak – az adófizetők pénzéből.  2013-ban az UNICEF bevételének 60%-a származott a  kormányoktól, azaz az adófizetőktől (Magyarország 776 651 USD-ral, megközelítőleg 174 millió forinttal támogatta a tevékenységét).
Kérjük az UNICEF-et, hogy ne lépje túl a hatáskörét és vonja vissza az állásfoglalást, továbbá kérjük a kormányt, hogy fontolja meg az UNICEF támogatását, amíg ezt az irányt követi.
A gyermekeknek apára és anyára van szükségük, nem azonos nemű “szülőkre”.

0200 000
  128 525
 
128 525 aláírás. A következő cél: 200 000!

Aláírás

Írja alá most

 
Please enter your email
Please enter your last name
Please enter your first name
Please enter your country
Please enter your zip code
Kérjük, válasszon egy opciót:
Adatait adatvédelmi szabályzatunknak és felhasználási feltételeinknek megfelelően használjuk

A gyermekeknek nem azonos nemű “szülőkre” van szükségük

A közelmúltban jelent meg az UNICEF állásfoglalása a “szexuális orientációról és nemi identitásról”, amely az azonos nemű párok "szülőként" való jogi elismerését fejtegeti és a homoszexualitással kapcsolatos társadalmi normák megváltoztatását sürgeti. Mindez túlmutat a nemzetközi szervezet hatáskörén.
“Szexuális orientációt” és egyéb vitatható fogalmakat használ, melyeknek nincs alapja a nemzetközi egyezményekben;
hivatalosan támogatja az azonos nemű párok (szülőként történő) jogi elismerését szemben a nemzetközi normákkal és hazánk Alaptörvényével;
a “társadalmi normák” megváltoztatását sürgeti az erkölcsi szempontból érzékenynek számító szexuális viselkedés területén. 
Alaptörvényünk és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 16. cikke alapján “a család a társadalom alapegysége”, amely egy férfi és egy nő életközösségéből születik. Ez a modell szolgálja leginkább a gyermek harmonikus fejlődését.
Az azonos nemű párok “szülőként” történő elismerése nem szolgálja a gyermek érdekeit. 
Ennek támogatása egyben nyilvánvaló túllépése az UNICEF nemzetközi forrásainak és hatáskörének. Az UNICEF tevékenységét többnyire az adófizetők pénzéből finanszírozza a kormányokon keresztül. Az UNICEF-nek az éhező gyermekek megfelelő  élelmezéséről,  a nélkülözők orvosi ellátásáról és alapszintű oktatásáról, nem pedig az azonos nemű “szülőkről” kell gondoskodnia. 
Kérjük ezért
az UNICEF-et, hogy hagyjon fel a nemzetközi közösségtől kapott forrásainak és helyzetének ilyen irányú felhasználásával és vonja vissza a fent említett állásfoglalását; és
a kormányt, hogy tegyen lépéseket az állásfoglalás visszavonása érdekében, egyben fontolja meg az UNICEF anyagi támogatását, mindaddig, míg ez dokumentum visszavonásra nem kerül.

[az Ön neve]

A gyermekeknek nem azonos nemű “szülőkre” van szükségük

A közelmúltban jelent meg az UNICEF állásfoglalása a “szexuális orientációról és nemi identitásról”, amely az azonos nemű párok "szülőként" való jogi elismerését fejtegeti és a homoszexualitással kapcsolatos társadalmi normák megváltoztatását sürgeti. Mindez túlmutat a nemzetközi szervezet hatáskörén.
“Szexuális orientációt” és egyéb vitatható fogalmakat használ, melyeknek nincs alapja a nemzetközi egyezményekben;
hivatalosan támogatja az azonos nemű párok (szülőként történő) jogi elismerését szemben a nemzetközi normákkal és hazánk Alaptörvényével;
a “társadalmi normák” megváltoztatását sürgeti az erkölcsi szempontból érzékenynek számító szexuális viselkedés területén. 
Alaptörvényünk és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 16. cikke alapján “a család a társadalom alapegysége”, amely egy férfi és egy nő életközösségéből születik. Ez a modell szolgálja leginkább a gyermek harmonikus fejlődését.
Az azonos nemű párok “szülőként” történő elismerése nem szolgálja a gyermek érdekeit. 
Ennek támogatása egyben nyilvánvaló túllépése az UNICEF nemzetközi forrásainak és hatáskörének. Az UNICEF tevékenységét többnyire az adófizetők pénzéből finanszírozza a kormányokon keresztül. Az UNICEF-nek az éhező gyermekek megfelelő  élelmezéséről,  a nélkülözők orvosi ellátásáról és alapszintű oktatásáról, nem pedig az azonos nemű “szülőkről” kell gondoskodnia. 
Kérjük ezért
az UNICEF-et, hogy hagyjon fel a nemzetközi közösségtől kapott forrásainak és helyzetének ilyen irányú felhasználásával és vonja vissza a fent említett állásfoglalását; és
a kormányt, hogy tegyen lépéseket az állásfoglalás visszavonása érdekében, egyben fontolja meg az UNICEF anyagi támogatását, mindaddig, míg ez dokumentum visszavonásra nem kerül.

[az Ön neve]