Magyarország hozzon létre egy egységes áldozatvédelmi törvényt, az Isztambuli Egyezményt pedig mondja fel!

A petíció címzettje: Orbán Viktor - Miniszterelnök

 

Magyarország hozzon létre egy egységes áldozatvédelmi törvényt, az Isztambuli Egyezményt pedig mondja fel!

0100
  1
 
1 támogató már aláírta ezt a petíciót. Segítsen, hogy elérjünk 100 aláírást.

Magyarország hozzon létre egy egységes áldozatvédelmi törvényt, az Isztambuli Egyezményt pedig mondja fel!

Az Isztambuli Egyezmény az Európa Tanács intézkedése a nők elleni erőszakkal szemben. Bár az erőszak áldozatainak megóvása és segítése egy dicséretes, fontos célkitűzés, azonban egy törvény illetve állami intézkedéscsomag nem tehet különbséget az áldozatok között nemük szerint. Az Isztambuli Egyezmény súlyosan megsérti az egyenlő bánásmód kívánalmait.

Az egyezmény már a Preambulumában deklarálja, hogy „a nőkkel szembeni erőszak a nők és a férfiak közötti, történelmileg kialakult egyenlőtlen erőviszonyok megnyilvánulása, amelyek a férfiak részéről a nők feletti uralkodáshoz és a nőkkel szembeni megkülönböztetéshez, valamint a nők teljes érvényesülésének megakadályozásához vezettek”. Az Egyezmény alapgondolata tehát az, hogy a nők minden élethelyzetben hátrányban vannak a férfiakkal szemben, sőt az általuk alkalmazott, mélyen a társadalomba beépült (strukturális) erőszakkal el is vannak nyomva. A valóság ezzel szemben az, hogy a férfiak és a nők egyaránt a társadalom megbecsült tagjai, egyenlő jogaikat és kötelességeiket hatályos nemzetközi szerződések és az azokban foglalt alapelveket a magyar jog alapjává tevő Alaptörvény biztosítja. Vagyis bármiféle pozitív diszkrimináció nem csak szükségtelen, de egyben alapjogsértő és ellentétes Magyarország nemzetközi kötelezettségeivel is.

A Preambulumban lefektetett eszmei alapvetésből kiindulva az 1. cikk deklarálja, hogy az Egyezmény kizárólagos célja „a nők védelme az erőszak minden formájával szemben, valamint a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak megelőzése, üldözése és megszüntetése”. Ez a célkitűzés azonban hiányos és diszkriminatív, mivel az erőszak és az azzal való szembekerülés általános emberi probléma és nem a nők speciális gondja. Ezért semmi nem indokolja, hogy a magyar országgyűlés olyan törvényeket hozzon létre vagy meglévőeket úgy módosítson, amelyek csak a lakosság meghatározott csoportjai ellen irányuló erőszakot rendelik megelőzni vagy külön súllyal büntetni, míg más csoportokat nem részesítenek védelemben. Az Isztambuli Egyezmény több, mint hatvan helyen - szembemenve a Preambulumban is meghivatkozott emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény szellemével - hátrányosan különbözteti meg a férfiakat, olyannyira, hogy a lányoknak kötelező módon nyújt védelmet, a fiúknak pedig csak akkor, ha az anyjuk szülői felügyeletére vannak bízva és áldozatai az erőszaknak, vagy nők elleni erőszak tanúi.

Súlyos probléma, hogy az Egyezmény kötelezően ír elő „sztereotípia mentes” oktatást a nevelés minden szintjén, mint a nők felszabadításának fontos eszközét. Ez az intézkedés azonban sérti a szülők azon (nemzetközi egyezményben elismert) jogát, hogy gyermekeiknek saját vallási és világnézeti meggyőződésükkel összhangban álló oktatást és nevelést válasszanak. Ezen felül, a közoktatásba kötelező jelleggel egy kiforratlan, ellentmondásos, tudományosan kellően alá nem támasztott, ideológiailag motivált „gender nevelést” vezetne be.

További probléma az Egyezménnyel, hogy külföldi állampolgárságú nők esetén, ha azok azért akarnak hazánk területére lépni, mert bizonyítani tudják, hogy olyan típusú erőszak áldozatai, amelyeket az Isztambuli Egyezmény nők elleni erőszakként nevesít - és ez az Egyezmény alapján szinte végtelenségig tágítható kategória -, akkor menekült státuszt kapnának, és a Genfi Egyezmény rendelkezései lennének rájuk érvényesek. Később pedig követhetnék őket a rokonaik családegyesítés címén.

Maga az Egyezmény különböző jogi ellentmondásoktól általában is terhes, amely ellentmondásokat a magyar jogásztársadalom részéről Dr. Gyöngyösi Zoltán jogász elemzett részletesen jogász a szakma szempontjainak figyelembevételével. Az internetes szaksajtóban is megjelent tanulmányára mutató link jelen szöveg irodalomjegyzékében megtalálható.

Mindezek miatt fordulunk Magyarország Miniszterelnökéhez, Orbán Viktorhoz, hogy kormányfői felelősségét felismerve indítványozza, hogy a Magyar Állam az Isztambuli Egyezményt mondja fel és helyette egy minden áldozatra kiterjedő törvénycsomagot alkosson a Magyar Parlament!

Mindemellett a Férfihang Civil Társaság által elvégzett közvélemény kutatás azt mutatja, hogy az Isztambuli Egyezmény rendelkezéseit nem ismerik kellőképpen az állampolgárok, azonban, ha azoknak főbb sarokpontjait megismertetik velük, akkor jelentős arányban elutasítják azokat.

Férfihang Civil Társaság

www.civiltarsasag.ferfihang.hu

Dr. Gyöngyösi Zoltán jogi tanulmánya: 

http://www.jogiforum.hu/files/publikaciok/gyongyosi_zoltan__isztambuli_e...

A Férfihang Civil Társaság állásfoglalása az Isztambuli Egyezménnyel kapcsolatosan:

http://civiltarsasag.ferfihang.hu/2018/01/18/az-isztambuli-egyezmenyrol/

A Férfihang Civil Társaság közvéleménykutatása az Isztambuli Egyezménnyel kapcsolatosan:

http://civiltarsasag.ferfihang.hu/2018/01/20/kerdoives-kozvelemeny-kutatas-az-isztambuli-egyezmennyel-kapcsolatban/

A petíció elindítójával a CitizenGO nem áll jogi kapcsolatban. A CitizenGO nem vállal felelősséget a petíció tartalmáért.
+ Letter to:

Írja alá most

 
Please enter your last name
Please enter your first name
Please enter your email
Please enter your country
Please enter your zip code
Kérjük, válasszon egy opciót:
Az Ön adatait az Adatvédelmi irányelvek és Felhasználási feltételek szerint dolgozzuk fel.Aláírásával elfogadja a CitizenGO Általános Szerződési Feltételeit és Adatvédelmi Szabályzatát, és hozzájárul, hogy e-mailen keresztül tájékoztassuk kampányainkról. Leveleinkről bármikor leiratkozhat.

A petíció címzettje: Orbán Viktor - Miniszterelnök

Tisztelt Miniszterelnök úr!

A Férfihang Civil Társaság és ezen petíció aláírói azzal a nagyon komoly kéréssel fordulunk Önhöz, hogy kormányfői felelősségét felismerve indítványozza, hogy a Magyar Állam az Isztambuli Egyezményt mondja fel és helyette egy minden áldozatra kiterjedő törvénycsomagot alkosson a Magyar Parlament!

Kérésünk indokai:
 

Az Isztambuli Egyezmény súlyosan megsérti az egyenlő bánásmód kívánalmait.

Az egyezmény már a Preambulumában deklarálja, hogy „a nőkkel szembeni erőszak a nők és a férfiak közötti, történelmileg kialakult egyenlőtlen erőviszonyok megnyilvánulása, amelyek a férfiak részéről a nők feletti uralkodáshoz és a nőkkel szembeni megkülönböztetéshez, valamint a nők teljes érvényesülésének megakadályozásához vezettek”. Az Egyezmény alapgondolata tehát az, hogy a nők minden élethelyzetben hátrányban vannak a férfiakkal szemben, sőt az általuk alkalmazott, mélyen a társadalomba beépült (strukturális) erőszakkal el is vannak nyomva. A valóság ezzel szemben az, hogy a férfiak és a nők egyaránt a társadalom megbecsült tagjai, egyenlő jogaikat és kötelességeiket hatályos nemzetközi szerződések és az azokban foglalt alapelveket a magyar jog alapjává tevő Alaptörvény biztosítja. Vagyis bármiféle pozitív diszkrimináció nem csak szükségtelen, de egyben alapjogsértő és ellentétes Magyarország nemzetközi kötelezettségeivel is.

A Preambulumban lefektetett eszmei alapvetésből kiindulva az 1. cikk deklarálja, hogy az Egyezmény kizárólagos célja „a nők védelme az erőszak minden formájával szemben, valamint a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak megelőzése, üldözése és megszüntetése”. Ez a célkitűzés azonban hiányos és diszkriminatív, mivel az erőszak és az azzal való szembekerülés általános emberi probléma és nem a nők speciális gondja. Ezért semmi nem indokolja, hogy a magyar országgyűlés olyan törvényeket hozzon létre vagy meglévőeket úgy módosítson, amelyek csak a lakosság meghatározott csoportjai ellen irányuló erőszakot rendelik megelőzni vagy külön súllyal büntetni, míg más csoportokat nem részesítenek védelemben. Az Isztambuli Egyezmény több, mint hatvan helyen - szembemenve a Preambulumban is meghivatkozott emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény szellemével - hátrányosan különbözteti meg a férfiakat, olyannyira, hogy a lányoknak kötelező módon nyújt védelmet, a fiúknak pedig csak akkor, ha az anyjuk szülői felügyeletére vannak bízva és áldozatai az erőszaknak, vagy nők elleni erőszak tanúi.

Súlyos probléma, hogy az Egyezmény kötelezően ír elő „sztereotípia mentes” oktatást a nevelés minden szintjén, mint a nők felszabadításának fontos eszközét. Ez az intézkedés azonban sérti a szülők azon (nemzetközi egyezményben elismert) jogát, hogy gyermekeiknek saját vallási és világnézeti meggyőződésükkel összhangban álló oktatást és nevelést válasszanak. Ezen felül, a közoktatásba kötelező jelleggel egy kiforratlan, ellentmondásos, tudományosan kellően alá nem támasztott, ideológiailag motivált „gender nevelést” vezetne be.

További probléma az Egyezménnyel, hogy külföldi állampolgárságú nők esetén, ha azok azért akarnak hazánk területére lépni, mert bizonyítani tudják, hogy olyan típusú erőszak áldozatai, amelyeket az Isztambuli Egyezmény nők elleni erőszakként nevesít - és ez az Egyezmény alapján szinte végtelenségig tágítható kategória -, akkor menekült státuszt kapnának, és a Genfi Egyezmény rendelkezései lennének rájuk érvényesek. Később pedig követhetnék őket a rokonaik családegyesítés címén.

Maga az Egyezmény különböző jogi ellentmondásoktól általában is terhes, amely ellentmondásokat a magyar jogásztársadalom részéről Dr. Gyöngyösi Zoltán jogász elemzett részletesen a jogász szakma szempontjainak figyelembevételével. Az internetes szaksajtóban is megjelent tanulmányára mutató link alább, jelen szöveg irodalomjegyzékében megtalálható.

Mindemellett a Férfihang Civil Társaság által elvégzett közvélemény kutatás azt mutatja, hogy az Isztambuli Egyezmény rendelkezéseit nem ismerik kellőképpen az állampolgárok, azonban, ha azoknak főbb sarokpontjait megismertetik velük, akkor jelentős arányban elutasítják azokat.

www.civiltarsasag.ferfihang.hu

Dr. Gyöngyösi Zoltán jogi tanulmánya:

http://www.jogiforum.hu/files/publikaciok/gyongyosi_zoltan__isztambuli_e...

A Férfihang Civil Társaság állásfoglalása az Isztambuli Egyezménnyel kapcsolatosan:

http://civiltarsasag.ferfihang.hu/2018/01/18/az-isztambuli-egyezmenyrol/

A Férfihang Civil Társaság közvéleménykutatása az Isztambuli Egyezménnyel kapcsolatosan:

http://civiltarsasag.ferfihang.hu/2018/01/20/kerdoives-kozvelemeny-kutatas-az-isztambuli-egyezmennyel-kapcsolatban/

Üdvözlettel:
[az Ön neve]

Magyarország hozzon létre egy egységes áldozatvédelmi törvényt, az Isztambuli Egyezményt pedig mondja fel!

Írja alá most

0100
  1
 
1 támogató már aláírta ezt a petíciót. Segítsen, hogy elérjünk 100 aláírást.