A családi életre nevelés jelenjen meg a NAT-ban!

A petíció címzettje: Prof. Dr. Kásler Miklós - emberi erőforrások minisztere

 

A családi életre nevelés jelenjen meg a NAT-ban!

010 000
  9 338
 
9 338 támogató már aláírta ezt a petíciót. Segítsen, hogy elérjünk 10 000 aláírást.

A családi életre nevelés jelenjen meg a NAT-ban!

Ezekben a hetekben folynak az egyeztetések az Nemzeti Alaptantervről, többek között azért, hogy gyermekeink ne legyenek ennyire túlterheltek. Bár a tervezetben célul tűzték ki „a felnőttlétre, a családalapításra és gyermekvállalásra való felkészítést”*, nincs konkrét elképzelés a családi életre való nevelésről a közoktatás legfontosabb és legmagasabb szintű iránymutatásában. Míg a mindennapos testnevelés és művészeti nevelés – melyek valóban elengedhetetlenek a gyermekeink szempontjából – konkrét szabályként jelennek meg a tervezetben, addig a családi életről, a felelős gyermekvállalásról és a szülői létről csak elméleti szinten tesz említést a dokumentum: „A társas kapcsolatokat és a közösségek életét meghatározó szabályokról, etikai elvekről a tanulók a családi életre, a társadalmi együttélést szabályozó jogrendszerekre, a kulturális gyökerekre, a világvallások emberképében megnyilvánuló értékekre és a fenntartható jövőért vállalt felelősségre reflektálva nyernek betekintést.”

A 24. órában vagyunk hazánk demográfiai mutatóit nézve. Itt az ideje, hogy a kormány lehetőségeihez mérten mindent megtegyen a társadalom megerősítése, azaz a családok megerősítése érdekében! A köznevelésen keresztül – ha a család szerepét át nem is veheti – pótolhatja azt a hiányt, amit a családok nem, vagy egyre kevésbé tudnak a gyermekeknek megadni. Ma már életbe vágó, hogy a gyermekeink a mindennapokban ne csak otthon, hanem az iskolapadban is tanuljanak a családi életről, a kapcsolatok „karbantartásáról”, a konfliktusok kezeléséről. Válások, elbizonytalanodó párkapcsolatok, megroppant családok övezik életünket. Rohanó világunkban a feladatokkal túlterhelt családok egyre kevésbé töltik be azt a szerepet, amiről a jövő nemzedék a családi életet mintázni tudná. Számos példa és működő jó gyakorlat létezik már hazánkban, melyek átültethetők lennének az állami iskolarendszerbe. Ne hagyjuk elveszni a lehetőséget, hogy a következő generáció tagjai megismerjék a családi konfliktusok helyes kezelését, a termékenységük és testük ismeretében gyökerező felelős gyermekvállalást és a szülői lét küzdelmes szépségét!

Írja alá Kásler Miklós miniszter úrnak címzett levelünket, hogy eljusson véleménye a döntésért felelős vezetőhöz!

* https://www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/2018/08/a-nemzeti-alaptant...

Ha szeretne híreket kapni a kezdeményezés jövőjéről vagy az Emberi Méltóság Központ munkájáról, jelölje be az Aláírom gomb alatti négyzetet.

+ Letter to:

Írja alá most

 
Please enter your email
Please enter your last name
Please enter your first name
Please enter your country
Please enter your zip code
Kérjük, válasszon egy opciót:

A petíció címzettje: Prof. Dr. Kásler Miklós - emberi erőforrások minisztere

Tisztelt Miniszter Úr!

Nagy örömmel tölt el, hogy a kormány erőfeszítéseket tesz a közoktatás – köznevelés javítása érdekében, és az új Nemzeti Alaptantervben célul tűzték ki „a felnőttlétre, a családalapításra és gyermekvállalásra való felkészítést”. A család a társadalom alapja, a családi kapcsolatok szövetére épül a társadalom szövete. Ez a kapcsolati háló tart meg bennünket, ha nehézségekkel küzdünk vagy váratlan helyzettel találjuk szembe magunkat. Ezért is nagyon fontos, hogy a gyermekeink a mindennapokban ne csak otthon, hanem az iskolapadban is tanuljanak a családi életről, a kapcsolatok „karbantartásáról”, a konfliktusok kezeléséről. Válások, elbizonytalanodó párkapcsolatok, megroppant családok övezik életünket. Rohanó világunkban a családok egyre kevésbé töltik be azt a példamutató szerepet, amiről a jövő nemzedék a családi életet mintázni tudná.

A családi életre, a felelős gyermekvállalásra és a szülői létre nevelés iskolai bevezetése társadalmi érdekünk. Fenntartható társadalom csak működő családokra épülhet, biztos alapot az erős családi kötelékek jelentenek. Kérem tegyen lépések annak érdekében, hogy a családi életre nevelés ne csak elméleti szintű célként jelenjen meg a NAT-ban, hanem a mindennapos testneveléshez vagy a mindennapos művészeti neveléshez hasonlóan konkrét óraszámmal is!


[az Ön neve]

A családi életre nevelés jelenjen meg a NAT-ban!

Írja alá most

010 000
  9 338
 
9 338 támogató már aláírta ezt a petíciót. Segítsen, hogy elérjünk 10 000 aláírást.