A családi életre nevelés jelenjen meg a NAT-ban!

A petíció címzettje: Prof. Dr. Kásler Miklós - emberi erőforrások minisztere

 

A családi életre nevelés jelenjen meg a NAT-ban!

A családi életre nevelés jelenjen meg a NAT-ban!

010 000
  9 339
 
9 339 aláírás. A következő cél: 10 000!

Ezekben a hetekben folynak az egyeztetések az Nemzeti Alaptantervről, többek között azért, hogy gyermekeink ne legyenek ennyire túlterheltek. Bár a tervezetben célul tűzték ki „a felnőttlétre, a családalapításra és gyermekvállalásra való felkészítést”*, nincs konkrét elképzelés a családi életre való nevelésről a közoktatás legfontosabb és legmagasabb szintű iránymutatásában. Míg a mindennapos testnevelés és művészeti nevelés – melyek valóban elengedhetetlenek a gyermekeink szempontjából – konkrét szabályként jelennek meg a tervezetben, addig a családi életről, a felelős gyermekvállalásról és a szülői létről csak elméleti szinten tesz említést a dokumentum: „A társas kapcsolatokat és a közösségek életét meghatározó szabályokról, etikai elvekről a tanulók a családi életre, a társadalmi együttélést szabályozó jogrendszerekre, a kulturális gyökerekre, a világvallások emberképében megnyilvánuló értékekre és a fenntartható jövőért vállalt felelősségre reflektálva nyernek betekintést.”

A 24. órában vagyunk hazánk demográfiai mutatóit nézve. Itt az ideje, hogy a kormány lehetőségeihez mérten mindent megtegyen a társadalom megerősítése, azaz a családok megerősítése érdekében! A köznevelésen keresztül – ha a család szerepét át nem is veheti – pótolhatja azt a hiányt, amit a családok nem, vagy egyre kevésbé tudnak a gyermekeknek megadni. Ma már életbe vágó, hogy a gyermekeink a mindennapokban ne csak otthon, hanem az iskolapadban is tanuljanak a családi életről, a kapcsolatok „karbantartásáról”, a konfliktusok kezeléséről. Válások, elbizonytalanodó párkapcsolatok, megroppant családok övezik életünket. Rohanó világunkban a feladatokkal túlterhelt családok egyre kevésbé töltik be azt a szerepet, amiről a jövő nemzedék a családi életet mintázni tudná. Számos példa és működő jó gyakorlat létezik már hazánkban, melyek átültethetők lennének az állami iskolarendszerbe. Ne hagyjuk elveszni a lehetőséget, hogy a következő generáció tagjai megismerjék a családi konfliktusok helyes kezelését, a termékenységük és testük ismeretében gyökerező felelős gyermekvállalást és a szülői lét küzdelmes szépségét!

Írja alá Kásler Miklós miniszter úrnak címzett levelünket, hogy eljusson véleménye a döntésért felelős vezetőhöz!

* https://www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/2018/08/a-nemzeti-alaptant...

Ha szeretne híreket kapni a kezdeményezés jövőjéről vagy az Emberi Méltóság Központ munkájáról, jelölje be az Aláírom gomb alatti négyzetet.

010 000
  9 339
 
9 339 aláírás. A következő cél: 10 000!

Aláírás

Írja alá most

 
Please enter your email
Please enter your last name
Please enter your first name
Please enter your country
Please enter your zip code
Kérjük, válasszon egy opciót:
Adatait adatvédelmi szabályzatunknak és felhasználási feltételeinknek megfelelően használjuk

A petíció címzettje: Prof. Dr. Kásler Miklós - emberi erőforrások minisztere

Tisztelt Miniszter Úr!

Nagy örömmel tölt el, hogy a kormány erőfeszítéseket tesz a közoktatás – köznevelés javítása érdekében, és az új Nemzeti Alaptantervben célul tűzték ki „a felnőttlétre, a családalapításra és gyermekvállalásra való felkészítést”. A család a társadalom alapja, a családi kapcsolatok szövetére épül a társadalom szövete. Ez a kapcsolati háló tart meg bennünket, ha nehézségekkel küzdünk vagy váratlan helyzettel találjuk szembe magunkat. Ezért is nagyon fontos, hogy a gyermekeink a mindennapokban ne csak otthon, hanem az iskolapadban is tanuljanak a családi életről, a kapcsolatok „karbantartásáról”, a konfliktusok kezeléséről. Válások, elbizonytalanodó párkapcsolatok, megroppant családok övezik életünket. Rohanó világunkban a családok egyre kevésbé töltik be azt a példamutató szerepet, amiről a jövő nemzedék a családi életet mintázni tudná.

A családi életre, a felelős gyermekvállalásra és a szülői létre nevelés iskolai bevezetése társadalmi érdekünk. Fenntartható társadalom csak működő családokra épülhet, biztos alapot az erős családi kötelékek jelentenek. Kérem tegyen lépések annak érdekében, hogy a családi életre nevelés ne csak elméleti szintű célként jelenjen meg a NAT-ban, hanem a mindennapos testneveléshez vagy a mindennapos művészeti neveléshez hasonlóan konkrét óraszámmal is!


[az Ön neve]

A petíció címzettje: Prof. Dr. Kásler Miklós - emberi erőforrások minisztere

Tisztelt Miniszter Úr!

Nagy örömmel tölt el, hogy a kormány erőfeszítéseket tesz a közoktatás – köznevelés javítása érdekében, és az új Nemzeti Alaptantervben célul tűzték ki „a felnőttlétre, a családalapításra és gyermekvállalásra való felkészítést”. A család a társadalom alapja, a családi kapcsolatok szövetére épül a társadalom szövete. Ez a kapcsolati háló tart meg bennünket, ha nehézségekkel küzdünk vagy váratlan helyzettel találjuk szembe magunkat. Ezért is nagyon fontos, hogy a gyermekeink a mindennapokban ne csak otthon, hanem az iskolapadban is tanuljanak a családi életről, a kapcsolatok „karbantartásáról”, a konfliktusok kezeléséről. Válások, elbizonytalanodó párkapcsolatok, megroppant családok övezik életünket. Rohanó világunkban a családok egyre kevésbé töltik be azt a példamutató szerepet, amiről a jövő nemzedék a családi életet mintázni tudná.

A családi életre, a felelős gyermekvállalásra és a szülői létre nevelés iskolai bevezetése társadalmi érdekünk. Fenntartható társadalom csak működő családokra épülhet, biztos alapot az erős családi kötelékek jelentenek. Kérem tegyen lépések annak érdekében, hogy a családi életre nevelés ne csak elméleti szintű célként jelenjen meg a NAT-ban, hanem a mindennapos testneveléshez vagy a mindennapos művészeti neveléshez hasonlóan konkrét óraszámmal is!


[az Ön neve]