Maradjon Abaligeten egyházi nyolcosztályos iskola

A petíció címzettje: Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola szenátusa

 

Maradjon Abaligeten egyházi nyolcosztályos iskola

Maradjon Abaligeten egyházi nyolcosztályos iskola

05 000
  3 330
 
3 330 aláírás. A következő cél: 5 000!

Légy Te is Hős! Ments meg egy iskolát!

Mit akarunk elérni?

Arra kérjük a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola szenátusát, hogy vizsgálja felül korábbi döntését, vegye figyelembe azoknak a véleményét, akik életének szerves része az abaligeti általános iskola, és döntését módosítva a fenntartói jogokat a Premontrei Női Kanonokrendre ruházza át.

Hiszünk a döntéshozatalra jogosultak bölcsességében!

Kérjük, támogassa aláírásával kezdeményezésünket!

 

Mi történt eddig?

A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola abaligeti Szent Mária Magdolna Általános Iskolája már a tanév megkezdésekor tudta, hogy a fenntartó a továbbiakban nem kívánja tovább működtetni az iskolát. Ezért – mivel a helyi közösség számára fontosak az egyházi szellemiség által képviselt értékek – az általános iskola vezetői felkeresték a Premontrei Női Kanonokrendet, és felkérték, vállalja el az intézmény további fenntartói feladatait. A Premontrei Női Kanonokrend december 4-én megküldte szándéknyilatkozatát dr. Udvardy György pécsi apostoli kormányzó és veszprémi érsek úr részére, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola december 12-i szenátusi ülésén mégis az a döntés született, hogy az abaligeti általános iskola fenntartói jogát a Pécsi Tankerületi Központnak adja át.

Mi, abaligeti lakosok, és azon szülők, akiknek gyermeke ebbe az iskolába jár, akik számára fontos az iskola jelenlegi formájában való működése, értetlenül állunk a történtek előtt.

Az abaligeti iskola különlegessége abban rejlik, hogy falai között minden gyermek megtalálhatja a helyét. Kis létszámú osztályaiban a különleges nevelési igényű gyerekekkel is tud foglalkozni a jól felkészült tanári kar, a családias légkörért, és az ebből fakadó biztonságérzetért sokan más falvakból, sőt Pécsről is ide járatják a gyermeküket. Olyan diákok is jól érzik itt magukat, akik egy nagyobb, városi iskolában elvesznének, és az ebből adódó nehézségek végigkísérnék őket a tanulmányaik alatt.

De miért van most mindez veszélyben?

Azzal, hogy az iskola állami keretek közt működne tovább, megszűnnének a kis létszámú osztályok, hiszen előírás, hogy 14 főnél kisebb osztály nem indulhat. Ez osztályösszevonásokat eredményezne, vagy pedig csak alsó tagozat lenne a továbbiakban. Mindezzel a falu elveszítené azt a vonzerejét, amit a nyolcosztályos iskola jelentett az ideköltöző fiatal családok számára. Elmondhatjuk, hogy Abaliget lakossága fiatalodó, ami ritkaság számba megy ma Magyarországon, és ebben vitathatatlan szerepe van az általános iskolának. Az aktív helyi élet főként az iskola köré szerveződik, emellett van egy jelentős fiatal családok alkotta egyházi közösség is a faluban, amelyet szintén meghatároz az iskola szellemisége.

A petíció elindítójával a CitizenGO nem áll jogi kapcsolatban. A CitizenGO nem vállal felelősséget a petíció tartalmáért.
05 000
  3 330
 
3 330 aláírás. A következő cél: 5 000!

Aláírás

Írja alá most

 
Please enter your email
Please enter your last name
Please enter your first name
Please enter your country
Please enter your zip code
Kérjük, válasszon egy opciót:
Adatait adatvédelmi szabályzatunknak és felhasználási feltételeinknek megfelelően használjuk

A petíció címzettje: Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola szenátusa

Maradjon Abaligeten egyházi nyolcosztályos iskola

 

 

 

[az Ön neve]

A petíció címzettje: Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola szenátusa

Maradjon Abaligeten egyházi nyolcosztályos iskola

 

 

 

[az Ön neve]