Szavazzanak nemmel a gyermekek érdekeit sértő európai parlamenti jelentésekre!

A petíció címzettje: Magyarország európai parlamenti képviselői

 

Szavazzanak nemmel a gyermekek érdekeit sértő európai parlamenti jelentésekre!

Szavazzanak nemmel a gyermekek érdekeit sértő európai parlamenti jelentésekre!

010 000
  6 748
 
6 748 aláírás. A következő cél: 10 000!

Az Európai Parlament jelentéseit vizsgálva nincs semmi új a Nap alatt, de nálunk itthon van! A magyar Alaptörvény módosítását követően a család és a gyermekek határozottabb védelme tükröződhetne az uniós szavazatokban is! Január 21-én két olyan jelentésről is szavaz az Európai Parlament, ami Magyarország és minden jóakaratú ember számára elfogadhatatlan [1],[2]. A bennük megfogalmazott nővédelmi javaslatok ellenére e két jelentés a gender ideológia térnyerésének újabb lépcsői, a gyermekek tisztaságának megrontói. Bár nem kötelezi a tagállamokat semmilyen azonnali lépésre, tovább mélyíti azt a nyelvezetet, ami sem a gyermekek ártatlanságát, sem a családok egységét, sem a szülők jogait nem tiszteli.

Az egyik jelentés a járvány alatti és utáni időszak gender perspektíváját feszegeti az ír Frances Fitzgerald képviselő neve alatt, míg a másik az EU nemi egyenlőség (gender equality) stratégiájáról szól a német Maria Noichl gondozásában. Lépten-nyomon utalnak az Isztambuli Egyezményre, amit Magyarország pont annak elfogadhatatlan „társadalmi nem” (= gender) kifejezése miatt nem ratifikál, mivel ez egyenlő a gender ideológia trójai falovával a jogszabályok erdejében.

Lassú víz partot mos. Minél többször ismétlik a gender-mantrát, annál elfogadhatóbbnak hangzik a képviselők fülének, és annál többször nyomják meg az igen gombot a korábban elfogadhatatlan ötletekre. Január 21-én ne így legyen, a magyar képviselők szavazzanak nemmel a Fitzgerald- és Noichl-jelentésekre (legalábbis azok, akik az Alaptörvényünket és a magyar családokat képviselik)!

Miért? Mert

 • a gyermekeknek az óvodában és az iskolában tanítanának gender ideológiát. (Noichl-jelentés W. és 111. bekezdése, továbbá az ehhez kapcsolódó LIBE bizottsági javaslat 7. bekezdése).

Mesekönyveken, „érzékenyítő” filmeket vagy előadásokon keresztül ismertetik meg a négyéveseket a különböző nemi identitásokkal, a hatéveseket az azonos neműek közötti kapocsolatokkal és a 9 éveseket a szülők tudta nélküli abortusszal [7]. Az eredmény? Hét év alatt csak az Egyesült Királyságban 2000%-kal nőtt a nemiségüket megkérdőjelező gyermekek száma [3]. A legújabb kutatások szerint a szexedukáció fordítva sül el: tovább növeli a tinédzserkori várandósságok és a nemi úton terjedő betegségek számát [4].

 • A tagállamokat felszólítja a gender-egyezmény, azaz az Isztambuli Egyezmény ratifikálásra, továbbá a biológiai és társadalmi nemet nyíltan elválasztó ILO 190 egyezmény ratifikálására, holott ez a döntés tagállami hatáskörbe tartozik (Fi-jel. 18. és 24., N-jel. 17, 18, 24 és 26. bekezdése). 

Az Isztambuli Egyezmény gender fogalma társadalmi nemet takar, azaz nem férfiakról és nőkről ír, hanem a nemek sokszínűségét fedi. Az ILO 190 Egyezmény nyíltan megkülönbözteti a biológiai és társadalmi nemet (sex and gender) [5], [6].

 • A célcsoport meghatározásának hiányával (sem a férfiak, sem a nők csoportjába nem tartozó), már a megnevezhetetlenségig jutó nemi változatok gyűjtőszavát használják, amikor a nem-bináris és nem-konvencionális nemű emberek segítésére szólítják fel a tagállamokat (F-jel. 15. bek.). 

Hogyan lehet szabályt alkotni, ha nem tudjuk kikről és kiknek szól? Minden támogatásra szoruló embertársunkat segíteni kell, főleg ilyen rendkívül járványidőszakok alatt és után. Ugyanakkor a támogatás célcsoportját konkrétan, mindenki számára egyértelmű módon kell a jogszabályoknak megnevezni. A nemi identitások sokszínűsége olyan méreteket öltött, hogy „se nem férfi-se nem nő”-ként utalnak rájuk. 

 • Magyarország nemzeti döntéseit kritizálják és uniós trükkökkel lehetetlenítenék el (N-jel. 17. és 114. bek). 

Újabb törekvés sejlik fel emögött a nemzeti kompetenciák megszűnésére a gender ideológia uralma érdekében.

 • Amikor „minden élet számít”, az abortuszok előmozdítására szólítja fel a tagállamokat, akár harmadik országok döntéseibe avatkozva. Mindezt a magzati szervkereskedelemről elhíresült IPPF javaslataira hivatkozva (F-jel. 22 és 49., N-jel. 111. és 121. bek., továbbá az IPPF hivatkozások).

Nemcsak a tagállamokban, de harmadik (afrikai) országokban is erősítenék az abortuszlobbit és az abortuszok finanszírozását, ami szintén nem uniós hatáskör.

Ön szerint is elfogadhatatlanok ezek a törekvések? Ön sem szeretne egy olyan kontinensen élni, ahol a gyermekek fejlődését a közoktatás keretein belül zavarják össze? Jelezze ezt az európai parlamenti képviselők felé a petíció aláírásával!

Az Európai Parlament január 21-én szavaz ezekről a jelentésekről, melyeket korábban a Nőügyi Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságok már elfogadtak. Aláírását PDF formátumban juttatjuk el az európai parlamenti képviselőkhöz. A szavazás eredményéről a hírlevelünkben számolunk be, amire az aláírás alatti négyzet bejelölésével iratkozhat fel.

[1] Fitzgerald-jelentés: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0229_HU.html

[2] Noichl-jelentés: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0234_HU.html

[3] 2000%-os növekedés 2010 és 2017 között az Egyesült Királyságban forrás: https://www.thenewatlantis.com/publications/growing-pains

[4] A szexedukáció fordítva sül el: Re-examining the evidence for School-Based Comprehensive Sex Education https://www.comprehensivesexualityeducation.org/cse-report/

[5] Az Emberi Méltóság Központ állásfoglalása az ILO C-190 Egyezményről https://mltsg.files.wordpress.com/2021/01/allasfoglalas_ilo_c_190.pdf

[6] Az Emberi Méltóság Központ állásfoglalása az Isztambuli Egyezményről https://mltsg.files.wordpress.com/2019/09/isztambuli-egyezmc3a9ny-c381ll...

[7] Mit értenek Átfogó Szexuális Nevelés alatt a WHO és az UNESCO iránymutatóiban? mltsg.files.wordpress.com/2019/10/cse_hun1.png

A petíció elindítójával a CitizenGO nem áll jogi kapcsolatban. A CitizenGO nem vállal felelősséget a petíció tartalmáért.
010 000
  6 748
 
6 748 aláírás. A következő cél: 10 000!

Aláírás

Írja alá most

 
Please enter your email
Please enter your last name
Please enter your first name
Please enter your country
Please enter your zip code
Kérjük, válasszon egy opciót:
Adatait adatvédelmi szabályzatunknak és felhasználási feltételeinknek megfelelően használjuk

A petíció címzettje: Magyarország európai parlamenti képviselői

Szavazzanak nemmel a gyermekek érdekeit sértő európai parlamenti jelentésekre!

Tisztelt európai parlamenti képviselő urak és asszonyok!

Kérjük Önöket, hogy január 21-én szavazzanak NEMmel a Noich- és Fitzgerald-jelentésekre! E két jelentés a gyermekeinkre, családjainkra és társadalmunkra nézve káros törekvéseket tartalmaz.

Ugyan mindkét dokumentumban megjelennek pozitív kezdeményezések, mégis számos pontjuk elfogadhatatlan a magyar családok, a magyar társadalom jövője szempontjából.

 • A Noichl-jelentés az óvodai és iskolai oktatás részeként képzeli el a gender ideológia elsajátítását.
 • Az uniós hatásköröket átlépve kényszerítenék Magyarországot az Isztambuli Egyezmény és az ILO 190 egyezmény ratifikálására, ezzel a társadalmi nem fogalmának bevezetésére. 

 • A Fitzgerald jelentés homályos, a társadalom számára éretlmezhetetlen fogalmakat használ teret adva ezzel a szubjektív, érzelmi alapú szabályok kialakítására. 
 • A gender ideológia uralma érdekében Magyarország nemzeti döntéseit kritizálják és uniós trükkökkel húznák keresztbe.

 • Amikor „minden élet számít”, az abortuszok előmozdítására szólítja fel a tagállamokat, akár harmadik országok döntéseibe avatkozva. Mindezt a magzati szervkereskedelemről elhíresült IPPF javaslataira hivatkozva. 

Kérjük, döntéseikben a jövőben határozottabban jelenjen meg az Alaptörvényünk és a magyar családok képviselete! Bátor, valóban családbarát képviselőkre van szükségünk az Európai Unióban.


[az Ön neve]

A petíció címzettje: Magyarország európai parlamenti képviselői

Szavazzanak nemmel a gyermekek érdekeit sértő európai parlamenti jelentésekre!

Tisztelt európai parlamenti képviselő urak és asszonyok!

Kérjük Önöket, hogy január 21-én szavazzanak NEMmel a Noich- és Fitzgerald-jelentésekre! E két jelentés a gyermekeinkre, családjainkra és társadalmunkra nézve káros törekvéseket tartalmaz.

Ugyan mindkét dokumentumban megjelennek pozitív kezdeményezések, mégis számos pontjuk elfogadhatatlan a magyar családok, a magyar társadalom jövője szempontjából.

 • A Noichl-jelentés az óvodai és iskolai oktatás részeként képzeli el a gender ideológia elsajátítását.
 • Az uniós hatásköröket átlépve kényszerítenék Magyarországot az Isztambuli Egyezmény és az ILO 190 egyezmény ratifikálására, ezzel a társadalmi nem fogalmának bevezetésére. 

 • A Fitzgerald jelentés homályos, a társadalom számára éretlmezhetetlen fogalmakat használ teret adva ezzel a szubjektív, érzelmi alapú szabályok kialakítására. 
 • A gender ideológia uralma érdekében Magyarország nemzeti döntéseit kritizálják és uniós trükkökkel húznák keresztbe.

 • Amikor „minden élet számít”, az abortuszok előmozdítására szólítja fel a tagállamokat, akár harmadik országok döntéseibe avatkozva. Mindezt a magzati szervkereskedelemről elhíresült IPPF javaslataira hivatkozva. 

Kérjük, döntéseikben a jövőben határozottabban jelenjen meg az Alaptörvényünk és a magyar családok képviselete! Bátor, valóban családbarát képviselőkre van szükségünk az Európai Unióban.


[az Ön neve]