Az Európai Parlament az "abortuszjogról" szavaz

Írjon Ön is az európai parlamenti képviselőknek

 

Az Európai Parlament az "abortuszjogról" szavaz

lezárt

Az Európai Parlament az "abortuszjogról" szavaz

0200 000
  164 087
 
164 087 have signed.

Ez a kampányunk a korábban elindult "Az EU ne küzdjön az abortuszért, állítsuk meg Tarabellát!" című petíciónk folytatása. Az Európai Parlament a jövő héten szavaz két olyan jelentésről, melyek az "abortuszjogot" mozdítják elő. Tegyen Ön is azért, hogy az EU ne lépje túl a hatáskörét!

A Tarabella-jelentés a hírhedt és már leszavazott Estrela-jelentés újramelegítése, melynek célja az „abortuszjog” előmozdítása egy európai parlamenti határozaton keresztül. 
2013 december 10-én az Európai Parlament leszavazta az úgynevezett Estrela-jelentést a “szexuális és reproduktív egészségről és jogokról” (SRHR). Az európai parlamenti képviselők annak rendje és módja szerint elfogadtak egy határozatot, amelyben megerősítették a szubszidiaritás elvét és egyértelműen kimondták, hogy “a szexuális és reproduktív egészséggel és jogokkal és az iskolai szexuális oktatással foglalkozó szakpolitikák kialakítása és végrehajtása tagállami hatáskörbe tartozik”.*
Egyértelmű üzenet: az EU nem kompetens az olyan döntésekben, mint az abortusz vagy az iskolai szexuális nevelés, ezek tagállami hatáskörbe tartoznak és nem pedig a brüsszeli döntéshozókra. 
Állampolgárok százezrei tiltakoztak az Estrela-jelentés ellen 2013-ban. Az emberi méltóság, a szubszidiaritás és a véleménynyilvánítás hatalmas győzelme volt ez!

Fontos hozadéka lett ennek a győzelemnek: az egész Európán átívelő állampolgári mozgósításnak köszönhetően az Európai Parlament nemet mondott az “abortuszjog” európai elterjesztésének megkísérlésére. 

Azonban Marc Tarabella belga szocialista képviselő újabban tagadja a szubszidiaritás elvét a szexuális és reproduktív egészség és jogok esetében és törekszik az Estrela-jelentés lényegét elérni, nevezetesen az „abortuszjogot” propagálni. Tarabella képviselő úr az előadója az Európai Parlament „A nők és férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban - 2013”** című éves jelentésének. Egy olyan éves jelentésnek, amelyet 2014-ben elutasítottak „Zuber-jelentés” név alatt. 

Tarabella úr kísérletet tesz arra, hogy az Európai Parlament elfogadja az alábbi rendelkezéseket:
“Az Európai Parlament (…) hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a nők maguk rendelkezhessenek szexuális és reproduktív jogaik felett, többek között a fogamzásgátláshoz és a terhességmegszakításhoz való könnyő hozzáférés révén; támogatja ezért azokat az intézkedéseket és fellépéseket, amelyek a nők szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítására, valamint a jogaikról és a rendelkezésükre álló szolgáltatásokról szóló jobb tájékoztatásukra irányulnak; felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy fogadjanak el olyan intézkedéseket és cselekvéseket, amelyek a férfiak körében felkeltik a tudatosságot a szexuális és reprodukcióval kapcsolatos kérdéseket érintő felelősségüket illetően”.
Tarabella képviselő úr szándéka nem érthető, mivel az Európai Parlament már kijelentette, hogy az abortusz kérdésben az EU nem kompetens. Ennek ellenére az Európai Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságának ülésein határozottan kiáll az “abortuszjog” előmozdítása mellett. Ezért szükséges megerősíteni az Európai Parlament 2013 december 10-i döntését. 

A Tarabella-jelentés mellett a Panzeri-jelentésben is megjelenik az abortuszhoz való jog. 

Az EU polgárainak újra fel kell lépniük a szubszidiaritás elvének védelmében és meg kell akadályozniuk, hogy az újonnan választott Európai Parlament elfogadjon két “abortuszjogot” tartalmazó jelentést. 

*Az Estrela jelentés szavazásán elfogadott dokumentum: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-T...

**A Tarabella jelentéstervezet: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONS...

**A Panzeri-jelentés:

„Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban” című 2013. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról

0200 000
  164 087
 
164 087 have signed.

Aláírás

Ez a petíció...

LEZÁRULT!
Adatait adatvédelmi szabályzatunknak és felhasználási feltételeinknek megfelelően használjuk

Respect subsidiarity and the right to life - Igen a szubszidiaritásra és az élethez való jogra

Tisztelt Képviselő Úr!

2013-ban ezrek fejezték ki aggodalmukat az Estrela-jelentést illetően. A hangjuk meghallgatásra talált: 2013 december 10-én az Európai Parlament elfogadott egy határozatot, amely egyértelműen behatárolja a „szexuális és reproduktív egészséghez és jogokhoz” fűződő hatásköröket. A határozat kijelenti, hogy „a szexuális és reproduktív egészséggel és jogokkal és az iskolai szexuális oktatással foglalkozó szakpolitikák kialakítása és végrehajtása tagállami hatáskörbe tartozik”.

Azonban ezt az álláspontot Marc Tarabella szocialista képviselő úr megkérdőjelezi „A nők és férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban – 2013” című jelentéstervezetében. A jelentéstervezet 14. bekezdésében az „abortuszjog” előmozdítása a célja, jóllehet ez a kérdés nem tartozik az EU hatáskörébe.

Ennek ellenére a napokban két olyan jelentésről is szavaz az Európai Parlament, melyek újra kiállnak az "abortuszjogért". Nevezetesen a nők és a férfiak közötti egyenlőség terén 2013-ban elért haladásról az Európai Unióban, Marc Tarabella nevével fémjelezve, és Pier Antonio Panzeri „Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban” című 2013. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról jelentése. 

Az EU állampolgáraként kérem, hogy ne engedje az Európai Parlamentnek, hogy túllépje hatáskörét, továbbá álljon ki a szubszidiaritás védelmében, ami az EU egyik alapelve. Szavazzon nemmel az "abortuszjogra" a Tarabella-jelentés 44. és 45. bekezdésében, továbbá a Panzeri-jelentés 136. pontjában. 

Dear MEP,

Hundreds of thousands citizens expressed their concern about the Estrela report in 2013. Their voices were heard: on10 December 2013the European Parliament adopted a resolution that clearly set the limits of competence regarding "Sexual and Reproductive Health and Rights". The resolution stated that “the formulation and implementation of policies on SRHR and on sexual education in schools is a competence of the Member States”.

Nevertheless, this position is now challenged by two reports: the one on Equality between women and men in the European Union – 2013, presented by your colleague Marc Tarabella (S&D), and the Annual Report on human rights and democracy in the world in 2013 and the European Union’s Policy on the matter, presented by Pier Antonio Panzeri (S&D).

As an EU citizen I ask you to not allow the European Parliament to overstep its competence and stand up in favour of subsidiarity which is a founding principle of the EU.

Please reject the paragraphs that promote a "right to abortion" (par. 44 & 45 in the Tarabella Report; par 136 in the Panzeri report), I invite you to reject the report in the plenary vote.

[az Ön neve]

Respect subsidiarity and the right to life - Igen a szubszidiaritásra és az élethez való jogra

Tisztelt Képviselő Úr!

2013-ban ezrek fejezték ki aggodalmukat az Estrela-jelentést illetően. A hangjuk meghallgatásra talált: 2013 december 10-én az Európai Parlament elfogadott egy határozatot, amely egyértelműen behatárolja a „szexuális és reproduktív egészséghez és jogokhoz” fűződő hatásköröket. A határozat kijelenti, hogy „a szexuális és reproduktív egészséggel és jogokkal és az iskolai szexuális oktatással foglalkozó szakpolitikák kialakítása és végrehajtása tagállami hatáskörbe tartozik”.

Azonban ezt az álláspontot Marc Tarabella szocialista képviselő úr megkérdőjelezi „A nők és férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban – 2013” című jelentéstervezetében. A jelentéstervezet 14. bekezdésében az „abortuszjog” előmozdítása a célja, jóllehet ez a kérdés nem tartozik az EU hatáskörébe.

Ennek ellenére a napokban két olyan jelentésről is szavaz az Európai Parlament, melyek újra kiállnak az "abortuszjogért". Nevezetesen a nők és a férfiak közötti egyenlőség terén 2013-ban elért haladásról az Európai Unióban, Marc Tarabella nevével fémjelezve, és Pier Antonio Panzeri „Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban” című 2013. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról jelentése. 

Az EU állampolgáraként kérem, hogy ne engedje az Európai Parlamentnek, hogy túllépje hatáskörét, továbbá álljon ki a szubszidiaritás védelmében, ami az EU egyik alapelve. Szavazzon nemmel az "abortuszjogra" a Tarabella-jelentés 44. és 45. bekezdésében, továbbá a Panzeri-jelentés 136. pontjában. 

Dear MEP,

Hundreds of thousands citizens expressed their concern about the Estrela report in 2013. Their voices were heard: on10 December 2013the European Parliament adopted a resolution that clearly set the limits of competence regarding "Sexual and Reproductive Health and Rights". The resolution stated that “the formulation and implementation of policies on SRHR and on sexual education in schools is a competence of the Member States”.

Nevertheless, this position is now challenged by two reports: the one on Equality between women and men in the European Union – 2013, presented by your colleague Marc Tarabella (S&D), and the Annual Report on human rights and democracy in the world in 2013 and the European Union’s Policy on the matter, presented by Pier Antonio Panzeri (S&D).

As an EU citizen I ask you to not allow the European Parliament to overstep its competence and stand up in favour of subsidiarity which is a founding principle of the EU.

Please reject the paragraphs that promote a "right to abortion" (par. 44 & 45 in the Tarabella Report; par 136 in the Panzeri report), I invite you to reject the report in the plenary vote.

[az Ön neve]