Tiltakozunk az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány az apák társadalmi érdekeit sértő kampánya ellen

A petíció címzettje: UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány

 

Tiltakozunk az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány az apák társadalmi érdekeit sértő kampánya ellen

Tiltakozunk az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány az apák társadalmi érdekeit sértő kampánya ellen

01 000
  565
 
565 aláírás. A következő cél: 1 000!

Az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány egy százalékos adománygyűjtő kampányfilmjei a közvélemény, a társadalom széles rétegeinek megrökönyödését váltották ki. Apajogi szervezetek, férfijogi szervezetek és a média munkatársai egyaránt aggodalmukat és tiltakozásukat fejezték ki a filmek apaellenes, férfiellenes üzenete miatt. A kampányfilmeket kritikusan szemlélő apák és férfiak társadalmi megbecsülésük szándékos csorbítására alkalmas üzenetnek tekintik, hogy a filmekben a családi erőszaktevőt minden esetben apák személyesítik meg.  A családon belüli erőszak elleni fellépés és a tevékenység anyagi hátterének biztosításához szükséges adománygyűjtés korántsem teszi szükségessé, hogy egyúttal apaellenes propagandát is folytassanak. 

Az apákat hibáztató narratíva eleve szakszerűtlen is, mert számos kutatás, köztük az Amerikai Egyesült Államok kormányának nagyszabású társadalomkutása is rámutatott, hogy a gyermekek elhanyagolását illetve a gyermekek elleni erőszakos cselekményeket 61 százalékban az anyák egyedül vagy más személlyel társtettesként közreműködve követik el. Lásd alább a mellékelt szakirodalmat. 

Különösen aggasztó és a törvénysértés lehetőségét is felvető tény, hogy az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány a reklámfilmeket gyermekekkel forgatta,  gyermekek által készített és gyermekekhez szóló tartalomként adja közre, mozikban gyermekműsorok előtt vetítik, például közvetlenül a Dzsungel Könyve előtt és az interneten a gyermekek által is rendszeresen használt Youtube tartalommegosztón keresztül is elérhető, ráadásul a gyermekeket lájkolásra és feliratkozásra, vagyis a hasonló tartalmak folyamatos megtekintésére biztatja, tehát a kampányt is lényegében a gyermekek befolyásolására alapozza. 

A 2010. évi CIV. a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény kimondja, hogy Médiatartalomban tilos kiskorú személy olyan bemutatása, amely életkorának megfelelő lelki vagy fizikai fejlődését nagymértékben veszélyeztetheti. Médiatartalom nem lehet alkalmas valamely nemzet, közösség, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbség (jelen esetben nemi alapon apák és férfiak) elleni gyűlölet keltésére. Továbbá csak a kiskorúak lehetséges veszélyeztetéséről szóló tájékoztatást tartalmazó figyelmeztető jelzéssel tehető közzé olyan médiatartalom, amely súlyosan károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi fejlődését. Továbbá a Magyar Reklámetikai Kódex gyermekkorúak és fiatalkorúak védelmével kapcsolatos előírásai szerint is „a kifejezetten felnőtteknek szánt termékek reklámját tilos gyermek- vagy fiatalkorúnak szóló médiakörnyezetben elhelyezni”.  

Egyértelmű, hogy olyan anyagok, amelyek a kiskorú gyermekekben célzatosan félelmet keltenek az egyik szülővel szemben, elidegenítik a gyermeket az egyik szülőtől, az egyik szülőt mint potenciális testi épségre irányuló fenyegetést jelenítik meg, súlyosan veszélyeztetik a kiskorú lelki, szellemi, erkölcsi fejlődését.

Mégha a gyermekbántalmazás sajnálatos módon élő valóság is egyes családokban, akkor is sérti a közízlést, a családok érdekeivel összeegyeztethetetlen és megengedhetetlen, hogy kiskorú gyermekeinkben és a társadalomban célzatosan az apákkal, férfiakkal szembeni bizalmatlanságot és félelmet keltsen az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. 

Kérünk minden jóérzésű magyar állampolgárt, hogy NE támogassa sem adója egy százalékával, sem bármely társadalmi, politikai állásfoglalásával azt az UNICEF-et, amely apaellenes propagandát ad közre, amely nemzetközi fellépésében radikális feminista eszméket propagál és a nemi szeparatizmus híveként például külön "Lánygyermekek Világnapját" hirdet!

A kifogásolt adománygyűjtő kampányfilmek:

https://www.youtube.com/watch?v=Y0iIG9H8Ibk
https://www.youtube.com/watch?v=hBT6ahCSsLQ

Szakirodalom:

A gyermekbántalmazások elkövetőire vonatkozó, az USA Kormánya által elvégzett adatgyűjtést lásd az következő dokumentum 66. oldalán: 

http://archive.acf.hhs.gov/programs/cb/pubs/cm06/cm06.pdf

Tiltakozások a médiában:

http://hungarytoday.hu/news/public-outrage-hungary-unicef-releases-scand...
http://tenyek.hu/belfold/210708_botrany-az-unicef-kampanya-miatt.html
http://www.apakazigazsagert.org/cikk/nyilt-level-az-unicef-nek#.VyuNZPrLDBA.facebook

http://hirtv.hu/magyarorszageloben/visszas-1341880
https://drive.google.com/file/d/0B8xVbOY0KlGpN09zOFZELXlLd1U/view
http://mno.hu/magyar_hang/apa-csak-rossz-van-1340319

http://mno.hu/magyar_hang/apa-csak-rossz-van-ii-1340656
http://mno.hu/belfold/apak-az-unicef-ellen-1341743
http://mno.hu/belfold/osszevissza-beszel-az-unicef-1342181

http://inforadio.hu/belfold/2016/05/10/a_pszichologust_is_felhaboritotta_az_unicef-kampanyfilm/
http://www.origo.hu/itthon/20160511-unicef-gyermekbantalmazas-video.html
http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/botranyt-okozott-az-unicef-uj-kampanyvideoja-a-gyerekbantalmazasrol
http://888.hu/article-csak-az-apak-eroszakosak 

A petíció elindítójával a CitizenGO nem áll jogi kapcsolatban. A CitizenGO nem vállal felelősséget a petíció tartalmáért.
01 000
  565
 
565 aláírás. A következő cél: 1 000!

Aláírás

Írja alá most

 
Please enter your email
Please enter your last name
Please enter your first name
Please enter your country
Please enter your zip code
Kérjük, válasszon egy opciót:
Adatait adatvédelmi szabályzatunknak és felhasználási feltételeinknek megfelelően használjuk

A petíció címzettje: UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány

Követeljük, hogy az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány vizsgálja felül tevékenységét, gyakoroljon önkritikát, kérjen elnézést az apáktól, férfiaktól, a magyar társadalomtól és vonja vissza kampányvideóit!

Kérjük az Alapvető Jogok Biztosát, hogy az 2011. évi CXI. törvény által ráruházott jogkörével és feladatkörével élve vizsgálja meg a magyar adórendszerből is támogatott, közhasznú státuszú, tehát bizonyos értelemben közfeladatot ellátó UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány tevékenységét, amely nyilvánvalóan sérti az apák és a férfiak megbecsüléshez fűződő alapvető jogait és társadalmi érdekeit, ellentétes a magyar törvények szellemiségével,  ellentétes a közhasznúság elveivel és a magyar társadalom érdekeivel. Kérjük, hogy a CXI. törvény  18. § (4)  adta jogkörével élve indítson hivatalból eljárást  "természetes személyek pontosan meg nem határozható, nagyobb csoportját érintő visszásság kivizsgálására". Kérjük, hogy a törvény által is kimondott "társadalmi tudatformáló, felvilágosító tevékenységét" végezve foglaljon állást a konkrét és hasonló ügyek társadalmi veszélyességével és a problémák kezelésének lehetséges módozataival kapcsolatban. Kérjük, hogy hivatali jogkörével élve vizsgálja meg, hogy a hasonló esetekben rendelkezésre állnak-e a gyors beavatkozásra és a kellő visszatartó erővel bíró szankciók kiszabására lehetőséget adó törvényi keretek.

Közérdekű érdekérvényesítés igényével kérjük az Egyenlő Bánásmód Hatóságot, hogy járjon el az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvánnyal szemben, hogy ne folytathasson a közhasznúság elveivel nem összeegyeztethető, az apák és férfiak alapvető érdekeivel ellentétes olyan propagandát, amely csökkenti az apák és férfiak társadalmi megbecsülését, velük szemben társadalmi bizalmatlanságot kelt és így áttételesen elvonja tőlük a közmegbecsülés és közgondoskodás lehetőségét is. Az EBH illetékességét minden bizonnyal megalapozza, hogy az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány közhasznú szervezetként, közvetlenül az adórendszerből kapott támogatással, mintegy közintézményi jelleggel végzi tevékenységét. Kérjük a Tisztelt Hatóságot, hogy intézkedésében olyan maximális szigorral járjon el, amelynek kellő társadalmi visszhangja lehet és így a jövőben is kellő visszatartó erőt képezhet a konkrét ügyhöz nagyon hasonló és sajnálatos módon szaporodó tendenciát mutató más esetekben is.

[az Ön neve]

A petíció címzettje: UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány

Követeljük, hogy az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány vizsgálja felül tevékenységét, gyakoroljon önkritikát, kérjen elnézést az apáktól, férfiaktól, a magyar társadalomtól és vonja vissza kampányvideóit!

Kérjük az Alapvető Jogok Biztosát, hogy az 2011. évi CXI. törvény által ráruházott jogkörével és feladatkörével élve vizsgálja meg a magyar adórendszerből is támogatott, közhasznú státuszú, tehát bizonyos értelemben közfeladatot ellátó UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány tevékenységét, amely nyilvánvalóan sérti az apák és a férfiak megbecsüléshez fűződő alapvető jogait és társadalmi érdekeit, ellentétes a magyar törvények szellemiségével,  ellentétes a közhasznúság elveivel és a magyar társadalom érdekeivel. Kérjük, hogy a CXI. törvény  18. § (4)  adta jogkörével élve indítson hivatalból eljárást  "természetes személyek pontosan meg nem határozható, nagyobb csoportját érintő visszásság kivizsgálására". Kérjük, hogy a törvény által is kimondott "társadalmi tudatformáló, felvilágosító tevékenységét" végezve foglaljon állást a konkrét és hasonló ügyek társadalmi veszélyességével és a problémák kezelésének lehetséges módozataival kapcsolatban. Kérjük, hogy hivatali jogkörével élve vizsgálja meg, hogy a hasonló esetekben rendelkezésre állnak-e a gyors beavatkozásra és a kellő visszatartó erővel bíró szankciók kiszabására lehetőséget adó törvényi keretek.

Közérdekű érdekérvényesítés igényével kérjük az Egyenlő Bánásmód Hatóságot, hogy járjon el az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvánnyal szemben, hogy ne folytathasson a közhasznúság elveivel nem összeegyeztethető, az apák és férfiak alapvető érdekeivel ellentétes olyan propagandát, amely csökkenti az apák és férfiak társadalmi megbecsülését, velük szemben társadalmi bizalmatlanságot kelt és így áttételesen elvonja tőlük a közmegbecsülés és közgondoskodás lehetőségét is. Az EBH illetékességét minden bizonnyal megalapozza, hogy az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány közhasznú szervezetként, közvetlenül az adórendszerből kapott támogatással, mintegy közintézményi jelleggel végzi tevékenységét. Kérjük a Tisztelt Hatóságot, hogy intézkedésében olyan maximális szigorral járjon el, amelynek kellő társadalmi visszhangja lehet és így a jövőben is kellő visszatartó erőt képezhet a konkrét ügyhöz nagyon hasonló és sajnálatos módon szaporodó tendenciát mutató más esetekben is.

[az Ön neve]