Kérjük, hogy a Magyar Országgyűlés ne ratifikálja, hanem mondja fel az Isztambuli Egyezményt!

A petíció címzettje: Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László az Országgyűlés elnöke és a parlamenti pártok frakcióvezetői

 

Kérjük, hogy a Magyar Országgyűlés ne ratifikálja, hanem mondja fel az Isztambuli Egyezményt!

Kérjük, hogy a Magyar Országgyűlés ne ratifikálja, hanem mondja fel az Isztambuli Egyezményt!

01 000
  571
 
571 aláírás. A következő cél: 1 000!

Tisztelt Miniszterelnök Úr! Tisztelt Házelnök Úr! Tisztelt Frakcióvezetők! 

Mi, a petíció aláírói, a magyar férfijogi és apajogi civil szervezetekhez csatlakozva arra kérjük önöket, hogy tegyenek meg minden önöktől telhetőt, hogy az Isztambuli Egyezményt a Magyar Országgyűlés se most, se a jövőben ne ratifikálja. Kérésünk oka, hogy az egyezmény súlyosan diszkriminatív a családon belüli erőszak férfi áldozataival szemben, mivel kizárólag a nők számára igénybe vehető közintézmények felállítását irányozza elő és a fiú-férfi áldozatokat kirekeszti a problémával kapcsolatos közgondoskodásból. Az egyezmény nem illeszthető be Magyarország jogrendjébe, mivel alapvetően sértené meg az Alaptörvény által deklarált egyenjogúság és egyenlő bánásmód elvét.

Az egyezmény a radikális feminista ideológia szellemiségében fogant, ezt már preambulumában is egyértelművé teszi és erre építi minden alapvetését és intézkedési előírását. Ezen radikális feminista ideológia szerint a nőkkel szembeni erőszak egy a társadalom szerkezetébe mélyen beleépült (strukturális) nemi alapú erőszak, amely egy megnyilvánulási formája annak, hogy a társadalmi hierarchiában a nőket a férfiak erőszakos elnyomásban tartják és a nők kifejezetten azért válnak a családon belüli erőszak áldozatává, mert a férfiak erőszakkal érvényesítik a nők felett önkényuralmukat.

Az egyezmény szövege eleve megbélyegzi a családban élő férfiakat, mert tévesen azt sugalmazza, hogy ők a családon belüli erőszak kizárólagos elkövetői. Az egyezmény által előirányzott nemi alapon diszkrimináló intézkedések azt deklarálják, hogy a fiúk-férfiak nem lehetnek a családon belüli erőszak közgondoskodásra méltó áldozatai.

Az egyezmény téves, áltudományos társadalompolitikai feltevéseivel szemben jelentős nemzetközi és hazai kriminológiai és szociológiai kutatások már régen kimutatták, hogy a családon belüli erőszakos cselekmények fiú-férfi áldozatainak száma korántsem elhanyagolható. A családon belüli erőszak elkövetői, legyenek akár nők, akár férfiak sokkal gyakrabban követnek el erőszakot fiatal fiúk és idős féfiak terhére, mint nők terhére. Az Országos Kriminológiai Intézet által már 2005-ben elvégzett társadalomkutatás rámutatott, hogy a családon belül elkövetett emberölések áldozatainak 61 százaléka férfi, és a kiskorúak sérelmére elkövetett cselekmények áldozatainak 66 százaléka fiú. A vonatkozó adatok bárki számára hozzáférhetőek az Országos Kriminológiai Intézetnél illetve a petíciónk végén közölt irodalomjegyzékben is. Ráadásul a látencia kiemelkedően magas a fiú- és férfiáldozatoknál, mivel a fiúkkal-férfiakkal szemben támasztott társadalmi elvárások megnehezítik, hogy a fiú-férfiáldozatok segítséget kérjenek, vagy megosszák problémáikat másokkal, és ezt a helyzetet az Isztambuli Egyezmény szellemében létrejövő intézkedések csak tovább súlyosbítanák. Ilyen körülmények között teljesen tudománytalan és igazságtalan lenne az egyezmény által előirányzott formában olyan segítő szolgálatok felállítása, amelyek csak a női áldozatok számára nyújtanak segítséget. Mindez csak még marginalizáltabb helyzetbe hozná a családon belüli erőszak fiú-férfi áldozatait. Ráadásul nagy mértékben súlyosbítaná az egyébként is hátrányos családjogi helyzetben lévő apák-férfiak helyzetét, ha az Isztambuli Egyezmény szellemében a legkisebb valós vagy egyre gyakrabban előforduló hamis vádak alapján gyorsított eljárással lennének megvádolhatóak és kirekeszthetőek családi jogaikból és egyúttal családjukból és otthonukból. Mindemellett az, hogy az egyezmény intézkedései kizárólag a nőkkel szembeni erőszak megfékezését tűzik ki célul, éppen a nemek közötti egyenlőtlenségen alapuló társadalmi normákat erősítené meg. Ráadásul jogilag eltérő elbírálás alá kerülhetnének az erőszakos bűncselekmények, attól függően, hogy nő vagy férfi az áldozat. Ha a jogrend a nőkkel szembeni erőszakot "strukturális nemi alapú erőszakként" ismeri el, egy nő bántalmazása csupán női mivolta okán "nemi alapú" erőszaknak számíthatna, így súlyosabb büntetést vonhatna maga után, mint egy fiú-férfi ugyanolyan típusú és ugyanolyan mértékű bántalmazása. Végképp elfogadhatatlan, hogy az egyezmény szövege a “nők” kifejezést több helyen kiterjeszti "lányokra" is, ezért előirányzatai egyben azt is jelentik, hogy még a gyermekeket is nemi alapon lehet diszkriminálni, tehát amíg az egyezmény külön védettséget biztosít a lányoknak, addig a fiúkat semmilyen védelem nem illeti meg. Az egyezmény kötelezi az államot, hogy kiemelten támogassa és vonja be munkájába a "női szervezeteket", amelyek egyébként magyarországon jórészt radikális feminista szervezetek, de a férfiak érdekvédelmi szervezeteiről említés sem esik. Az egyezmény előírja az államnak, hogy az oktatás minden szintjén olyan kötelező tananyagokat illesszen a hivatalos tantervekbe, amelyek a "sztereotípiamentes nemi szerepekre" oktatják a gyermekeket, tehát kötelező érvénnyel kellene ezután a gyermekeket a hagyományos nemi szerepek ellen nevelni. Az pedig már egyenesen radikálfeminista cinizmus, hogy amíg az egyezmény megtiltja a lányok-nők nemiszerveinek csonkítását, addig egyetlen szóval sem tiltja meg, tehát hallgatólagosan eltűri a fiúk-férfiak nemiszervének megcsonkítását, holott kultúránkban kifejezetten csakis fiúk terhére követnek el rendszeresen nemiszervcsonkítást rituális okokból.

Az egyezmény súlyos mértékben diszkriminatív; szövegezése, előírásai több mint 60 ponton tesznek különbséget a férfiak és a nők között csupán nemük alapján.

Petíciónk célja, hogy Magyarország ezt a férfiakat hátrányosan megkülönböztető, jogi értelemben is súlyosan diszkrimináló egyezményt NE RATIFIKÁLJA, és a magyar törvényhozás ne tévessze szem elől a férfiak és nők közgondoskodásból való egyenlő részesülésének szükségességét. Ha az egyezmény radikális feminista alapelvei általános jogalapként bekerülnének a magyar jogrendszerbe, az rendkívül súlyos társadalmi károkat okozna. Az egyezmény ratifikálása helyett kérjük a Tisztelt Törvényhozókat, hogy dolgozzanak ki olyan megoldási mechanizmusokat a családon belüli erőszak megelőzése és a családon belüli erőszak áldozatainak védelme érdekében, amelyek egyenlő bánásmódban és a lehető legszélesebb körű védelemben részesítenek minden rászoruló áldozatot nemétől függetlenül. Egyúttal határozottan kérjük, hogy gondoskodjanak róla, hogy Magyarország felmondja az egyezményt a 80. cikk által adott lehetőséggel élve, az egyezmény nemi alapon diszkrimináló jellegére való hivatkozással, az Európa Tanács főtitkárához címzett értesítéssel.

 

Kérjük a Tisztelt Törvényhozókat, hogy munkájuk során az alább felsorolt szakirodalmat is tekintsék át és kérjék ki az Országos Kriminológiai Intézet társadalomkutatási adatait és szakértői véleményét:

A családon belüli erőszak férfi szereplői - Dr. Tamási Erzsébet kriminológus PhD értekezése
A PhD értekezés tézisei: 
http://midra.uni-miskolc.hu/JaDoX_Portlets/documents/document_5512_section_826.pdf 
A PhD értekezés: 
http://midra.uni-miskolc.hu/JaDoX_Portlets/documents/document_5512_section_828.pdf

Bántalmazott férfiak az Észak-Alföldi Régióban - Tanulmány
http://www.esely.org/kiadvanyok/2008_1/HUSE.pdf

The Only Good Man is a Battered Man. Male victims- female perpetrators.
http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/20094sz/04.pdf
Iustum Aequum Salutare V. 2009/4. 85-114. o.

A gyermekbántalmazások elkövetőire vonatkozó USA állami adatgyűjtés a dokumentum 66. oldalán: 
http://archive.acf.hhs.gov/programs/cb/pubs/cm06/cm06.pdf

Családi iszonyok
Az Országis Kriminológiai Intézet több kutatójának, szerzőjének talulmánykötete a Magyarországon a családon belüli erőszak természetét és áldozatait feltáró társadalomkutatás kapcsán

Petíciónk elsődleges címzettei Orbán Viktor miniszterelnök, Kövér László az Országgyűlés elnöke, Rogán Antal, a Fidesz, Tóbiás József, az MSZP, Harrach Péter, a KDNP, Vona Gábor, a Jobbik és Szél Bernadett, az LMP frakcióvezetője, rajtuk keresztül Magyarország teljes törvényhozását kívánjuk megszólítani. A petíció elindítójával a CitizenGO nem áll jogi kapcsolatban. A CitizenGO nem vállal felelősséget a petíció tartalmáért.
01 000
  571
 
571 aláírás. A következő cél: 1 000!

Aláírás

Írja alá most

 
Please enter your email
Please enter your last name
Please enter your first name
Please enter your country
Please enter your zip code
Kérjük, válasszon egy opciót:
Adatait adatvédelmi szabályzatunknak és felhasználási feltételeinknek megfelelően használjuk

A petíció címzettje: Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László az Országgyűlés elnöke és a parlamenti pártok frakcióvezetői

Tisztelt Miniszterelnök Úr! Tisztelt Házelnök Úr! Tisztelt Frakcióvezetők! 

Mi, a petíció aláírói, a magyar férfijogi és apajogi civil szervezetekhez csatlakozva arra kérjük önöket, hogy tegyenek meg minden önöktől telhetőt, hogy az Isztambuli Egyezményt a Magyar Országgyűlés se most, se a jövőben ne ratifikálja. Kérésünk oka, hogy az egyezmény súlyosan diszkriminatív a családon belüli erőszak férfi áldozataival szemben, mivel kizárólag a nők számára igénybe vehető közintézmények felállítását irányozza elő és a fiú-férfi áldozatokat kirekeszti a problémával kapcsolatos közgondoskodásból. Az egyezmény nem illeszthető be Magyarország jogrendjébe, mivel alapvetően sértené meg az Alaptörvény által deklarált egyenjogúság és egyenlő bánásmód elvét.

Az egyezmény a radikális feminista ideológia szellemiségében fogant, ezt már preambulumában is egyértelművé teszi és erre építi minden alapvetését és intézkedési előírását. Ezen radikális feminista ideológia szerint a nőkkel szembeni erőszak egy a társadalom szerkezetébe mélyen beleépült (strukturális) nemi alapú erőszak, amely egy megnyilvánulási formája annak, hogy a társadalmi hierarchiában a nőket a férfiak erőszakos elnyomásban tartják és a nők kifejezetten azért válnak a családon belüli erőszak áldozatává, mert a férfiak erőszakkal érvényesítik a nők felett önkényuralmukat.

Az egyezmény szövege eleve megbélyegzi a családban élő férfiakat, mert tévesen azt sugalmazza, hogy ők a családon belüli erőszak kizárólagos elkövetői. Az egyezmény által előirányzott nemi alapon diszkrimináló intézkedések azt deklarálják, hogy a fiúk-férfiak nem lehetnek a családon belüli erőszak közgondoskodásra méltó áldozatai.

Az egyezmény téves, áltudományos társadalompolitikai feltevéseivel szemben jelentős nemzetközi és hazai kriminológiai és szociológiai kutatások már régen kimutatták, hogy a családon belüli erőszakos cselekmények fiú-férfi áldozatainak száma korántsem elhanyagolható. A családon belüli erőszak elkövetői, legyenek akár nők, akár férfiak sokkal gyakrabban követnek el erőszakot fiatal fiúk és idős féfiak terhére, mint nők terhére. Az Országos Kriminológiai Intézet által már 2005-ben elvégzett társadalomkutatás rámutatott, hogy a családon belül elkövetett emberölések áldozatainak 61 százaléka férfi, és a kiskorúak sérelmére elkövetett cselekmények áldozatainak 66 százaléka fiú. A vonatkozó adatok bárki számára hozzáférhetőek az Országos Kriminológiai Intézetnél illetve a petíciónk végén közölt irodalomjegyzékben is. Ráadásul a látencia kiemelkedően magas a fiú- és férfiáldozatoknál, mivel a fiúkkal-férfiakkal szemben támasztott társadalmi elvárások megnehezítik, hogy a fiú-férfiáldozatok segítséget kérjenek, vagy megosszák problémáikat másokkal, és ezt a helyzetet az Isztambuli Egyezmény szellemében létrejövő intézkedések csak tovább súlyosbítanák. Ilyen körülmények között teljesen tudománytalan és igazságtalan lenne az egyezmény által előirányzott formában olyan segítő szolgálatok felállítása, amelyek csak a női áldozatok számára nyújtanak segítséget. Mindez csak még marginalizáltabb helyzetbe hozná a családon belüli erőszak fiú-férfi áldozatait. Ráadásul nagy mértékben súlyosbítaná az egyébként is hátrányos családjogi helyzetben lévő apák-férfiak helyzetét, ha az Isztambuli Egyezmény szellemében a legkisebb valós vagy egyre gyakrabban előforduló hamis vádak alapján gyorsított eljárással lennének megvádolhatóak és kirekeszthetőek családi jogaikból és egyúttal családjukból és otthonukból. Mindemellett az, hogy az egyezmény intézkedései kizárólag a nőkkel szembeni erőszak megfékezését tűzik ki célul, éppen a nemek közötti egyenlőtlenségen alapuló társadalmi normákat erősítené meg. Ráadásul jogilag eltérő elbírálás alá kerülhetnének az erőszakos bűncselekmények, attól függően, hogy nő vagy férfi az áldozat. Ha a jogrend a nőkkel szembeni erőszakot "strukturális nemi alapú erőszakként" ismeri el, egy nő bántalmazása csupán női mivolta okán "nemi alapú" erőszaknak számíthatna, így súlyosabb büntetést vonhatna maga után, mint egy fiú-férfi ugyanolyan típusú és ugyanolyan mértékű bántalmazása. Végképp elfogadhatatlan, hogy az egyezmény szövege a “nők” kifejezést több helyen kiterjeszti "lányokra" is, ezért előirányzatai egyben azt is jelentik, hogy még a gyermekeket is nemi alapon lehet diszkriminálni, tehát amíg az egyezmény külön védettséget biztosít a lányoknak, addig a fiúkat semmilyen védelem nem illeti meg. Az egyezmény kötelezi az államot, hogy kiemelten támogassa és vonja be munkájába a "női szervezeteket", amelyek egyébként magyarországon jórészt radikális feminista szervezetek, de a férfiak érdekvédelmi szervezeteiről említés sem esik. Az egyezmény előírja az államnak, hogy az oktatás minden szintjén olyan kötelező tananyagokat illesszen a hivatalos tantervekbe, amelyek a "sztereotípiamentes nemi szerepekre" oktatják a gyermekeket, tehát kötelező érvénnyel kellene ezután a gyermekeket a hagyományos nemi szerepek ellen nevelni. Az pedig már egyenesen radikálfeminista cinizmus, hogy amíg az egyezmény megtiltja a lányok-nők nemiszerveinek csonkítását, addig egyetlen szóval sem tiltja meg, tehát hallgatólagosan eltűri a fiúk-férfiak nemiszervének megcsonkítását, holott kultúránkban kifejezetten csakis fiúk terhére követnek el rendszeresen nemiszervcsonkítást rituális okokból.

Az egyezmény súlyos mértékben diszkriminatív; szövegezése, előírásai több mint 60 ponton tesznek különbséget a férfiak és a nők között csupán nemük alapján.

Petíciónk célja, hogy Magyarország ezt a férfiakat hátrányosan megkülönböztető, jogi értelemben is súlyosan diszkrimináló egyezményt NE RATIFIKÁLJA, és a magyar törvényhozás ne tévessze szem elől a férfiak és nők közgondoskodásból való egyenlő részesülésének szükségességét. Ha az egyezmény radikális feminista alapelvei általános jogalapként bekerülnének a magyar jogrendszerbe, az rendkívül súlyos társadalmi károkat okozna. Az egyezmény ratifikálása helyett kérjük a Tisztelt Törvényhozókat, hogy dolgozzanak ki olyan megoldási mechanizmusokat a családon belüli erőszak megelőzése és a családon belüli erőszak áldozatainak védelme érdekében, amelyek egyenlő bánásmódban és a lehető legszélesebb körű védelemben részesítenek minden rászoruló áldozatot nemétől függetlenül. Egyúttal határozottan kérjük, hogy gondoskodjanak róla, hogy Magyarország felmondja az egyezményt a 80. cikk által adott lehetőséggel élve, az egyezmény nemi alapon diszkrimináló jellegére való hivatkozással, az Európa Tanács főtitkárához címzett értesítéssel.

 

Kérjük a Tisztelt Törvényhozókat, hogy munkájuk során az alább felsorolt szakirodalmat is tekintsék át és kérjék ki az Országos Kriminológiai Intézet társadalomkutatási adatait és szakértői véleményét:

A családon belüli erőszak férfi szereplői - Dr. Tamási Erzsébet kriminológus PhD értekezése
A PhD értekezés tézisei: 
http://midra.uni-miskolc.hu/JaDoX_Portlets/documents/document_5512_section_826.pdf 
A PhD értekezés: 
http://midra.uni-miskolc.hu/JaDoX_Portlets/documents/document_5512_section_828.pdf

Bántalmazott férfiak az Észak-Alföldi Régióban - Tanulmány
http://www.esely.org/kiadvanyok/2008_1/HUSE.pdf

The Only Good Man is a Battered Man. Male victims- female perpetrators.
http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/20094sz/04.pdf
Iustum Aequum Salutare V. 2009/4. 85-114. o.

A gyermekbántalmazások elkövetőire vonatkozó USA állami adatgyűjtés a dokumentum 66. oldalán: 
http://archive.acf.hhs.gov/programs/cb/pubs/cm06/cm06.pdf

Családi iszonyok
Az Országis Kriminológiai Intézet több kutatójának, szerzőjének talulmánykötete a Magyarországon a családon belüli erőszak természetét és áldozatait feltáró társadalomkutatás kapcsán

Petíciónk elsődleges címzettei Orbán Viktor miniszterelnök, Kövér László az Országgyűlés elnöke, Rogán Antal, a Fidesz, Tóbiás József, az MSZP, Harrach Péter, a KDNP, Vona Gábor, a Jobbik és Szél Bernadett, az LMP frakcióvezetője, rajtuk keresztül Magyarország teljes törvényhozását kívánjuk megszólítani. [az Ön neve]

A petíció címzettje: Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László az Országgyűlés elnöke és a parlamenti pártok frakcióvezetői

Tisztelt Miniszterelnök Úr! Tisztelt Házelnök Úr! Tisztelt Frakcióvezetők! 

Mi, a petíció aláírói, a magyar férfijogi és apajogi civil szervezetekhez csatlakozva arra kérjük önöket, hogy tegyenek meg minden önöktől telhetőt, hogy az Isztambuli Egyezményt a Magyar Országgyűlés se most, se a jövőben ne ratifikálja. Kérésünk oka, hogy az egyezmény súlyosan diszkriminatív a családon belüli erőszak férfi áldozataival szemben, mivel kizárólag a nők számára igénybe vehető közintézmények felállítását irányozza elő és a fiú-férfi áldozatokat kirekeszti a problémával kapcsolatos közgondoskodásból. Az egyezmény nem illeszthető be Magyarország jogrendjébe, mivel alapvetően sértené meg az Alaptörvény által deklarált egyenjogúság és egyenlő bánásmód elvét.

Az egyezmény a radikális feminista ideológia szellemiségében fogant, ezt már preambulumában is egyértelművé teszi és erre építi minden alapvetését és intézkedési előírását. Ezen radikális feminista ideológia szerint a nőkkel szembeni erőszak egy a társadalom szerkezetébe mélyen beleépült (strukturális) nemi alapú erőszak, amely egy megnyilvánulási formája annak, hogy a társadalmi hierarchiában a nőket a férfiak erőszakos elnyomásban tartják és a nők kifejezetten azért válnak a családon belüli erőszak áldozatává, mert a férfiak erőszakkal érvényesítik a nők felett önkényuralmukat.

Az egyezmény szövege eleve megbélyegzi a családban élő férfiakat, mert tévesen azt sugalmazza, hogy ők a családon belüli erőszak kizárólagos elkövetői. Az egyezmény által előirányzott nemi alapon diszkrimináló intézkedések azt deklarálják, hogy a fiúk-férfiak nem lehetnek a családon belüli erőszak közgondoskodásra méltó áldozatai.

Az egyezmény téves, áltudományos társadalompolitikai feltevéseivel szemben jelentős nemzetközi és hazai kriminológiai és szociológiai kutatások már régen kimutatták, hogy a családon belüli erőszakos cselekmények fiú-férfi áldozatainak száma korántsem elhanyagolható. A családon belüli erőszak elkövetői, legyenek akár nők, akár férfiak sokkal gyakrabban követnek el erőszakot fiatal fiúk és idős féfiak terhére, mint nők terhére. Az Országos Kriminológiai Intézet által már 2005-ben elvégzett társadalomkutatás rámutatott, hogy a családon belül elkövetett emberölések áldozatainak 61 százaléka férfi, és a kiskorúak sérelmére elkövetett cselekmények áldozatainak 66 százaléka fiú. A vonatkozó adatok bárki számára hozzáférhetőek az Országos Kriminológiai Intézetnél illetve a petíciónk végén közölt irodalomjegyzékben is. Ráadásul a látencia kiemelkedően magas a fiú- és férfiáldozatoknál, mivel a fiúkkal-férfiakkal szemben támasztott társadalmi elvárások megnehezítik, hogy a fiú-férfiáldozatok segítséget kérjenek, vagy megosszák problémáikat másokkal, és ezt a helyzetet az Isztambuli Egyezmény szellemében létrejövő intézkedések csak tovább súlyosbítanák. Ilyen körülmények között teljesen tudománytalan és igazságtalan lenne az egyezmény által előirányzott formában olyan segítő szolgálatok felállítása, amelyek csak a női áldozatok számára nyújtanak segítséget. Mindez csak még marginalizáltabb helyzetbe hozná a családon belüli erőszak fiú-férfi áldozatait. Ráadásul nagy mértékben súlyosbítaná az egyébként is hátrányos családjogi helyzetben lévő apák-férfiak helyzetét, ha az Isztambuli Egyezmény szellemében a legkisebb valós vagy egyre gyakrabban előforduló hamis vádak alapján gyorsított eljárással lennének megvádolhatóak és kirekeszthetőek családi jogaikból és egyúttal családjukból és otthonukból. Mindemellett az, hogy az egyezmény intézkedései kizárólag a nőkkel szembeni erőszak megfékezését tűzik ki célul, éppen a nemek közötti egyenlőtlenségen alapuló társadalmi normákat erősítené meg. Ráadásul jogilag eltérő elbírálás alá kerülhetnének az erőszakos bűncselekmények, attól függően, hogy nő vagy férfi az áldozat. Ha a jogrend a nőkkel szembeni erőszakot "strukturális nemi alapú erőszakként" ismeri el, egy nő bántalmazása csupán női mivolta okán "nemi alapú" erőszaknak számíthatna, így súlyosabb büntetést vonhatna maga után, mint egy fiú-férfi ugyanolyan típusú és ugyanolyan mértékű bántalmazása. Végképp elfogadhatatlan, hogy az egyezmény szövege a “nők” kifejezést több helyen kiterjeszti "lányokra" is, ezért előirányzatai egyben azt is jelentik, hogy még a gyermekeket is nemi alapon lehet diszkriminálni, tehát amíg az egyezmény külön védettséget biztosít a lányoknak, addig a fiúkat semmilyen védelem nem illeti meg. Az egyezmény kötelezi az államot, hogy kiemelten támogassa és vonja be munkájába a "női szervezeteket", amelyek egyébként magyarországon jórészt radikális feminista szervezetek, de a férfiak érdekvédelmi szervezeteiről említés sem esik. Az egyezmény előírja az államnak, hogy az oktatás minden szintjén olyan kötelező tananyagokat illesszen a hivatalos tantervekbe, amelyek a "sztereotípiamentes nemi szerepekre" oktatják a gyermekeket, tehát kötelező érvénnyel kellene ezután a gyermekeket a hagyományos nemi szerepek ellen nevelni. Az pedig már egyenesen radikálfeminista cinizmus, hogy amíg az egyezmény megtiltja a lányok-nők nemiszerveinek csonkítását, addig egyetlen szóval sem tiltja meg, tehát hallgatólagosan eltűri a fiúk-férfiak nemiszervének megcsonkítását, holott kultúránkban kifejezetten csakis fiúk terhére követnek el rendszeresen nemiszervcsonkítást rituális okokból.

Az egyezmény súlyos mértékben diszkriminatív; szövegezése, előírásai több mint 60 ponton tesznek különbséget a férfiak és a nők között csupán nemük alapján.

Petíciónk célja, hogy Magyarország ezt a férfiakat hátrányosan megkülönböztető, jogi értelemben is súlyosan diszkrimináló egyezményt NE RATIFIKÁLJA, és a magyar törvényhozás ne tévessze szem elől a férfiak és nők közgondoskodásból való egyenlő részesülésének szükségességét. Ha az egyezmény radikális feminista alapelvei általános jogalapként bekerülnének a magyar jogrendszerbe, az rendkívül súlyos társadalmi károkat okozna. Az egyezmény ratifikálása helyett kérjük a Tisztelt Törvényhozókat, hogy dolgozzanak ki olyan megoldási mechanizmusokat a családon belüli erőszak megelőzése és a családon belüli erőszak áldozatainak védelme érdekében, amelyek egyenlő bánásmódban és a lehető legszélesebb körű védelemben részesítenek minden rászoruló áldozatot nemétől függetlenül. Egyúttal határozottan kérjük, hogy gondoskodjanak róla, hogy Magyarország felmondja az egyezményt a 80. cikk által adott lehetőséggel élve, az egyezmény nemi alapon diszkrimináló jellegére való hivatkozással, az Európa Tanács főtitkárához címzett értesítéssel.

 

Kérjük a Tisztelt Törvényhozókat, hogy munkájuk során az alább felsorolt szakirodalmat is tekintsék át és kérjék ki az Országos Kriminológiai Intézet társadalomkutatási adatait és szakértői véleményét:

A családon belüli erőszak férfi szereplői - Dr. Tamási Erzsébet kriminológus PhD értekezése
A PhD értekezés tézisei: 
http://midra.uni-miskolc.hu/JaDoX_Portlets/documents/document_5512_section_826.pdf 
A PhD értekezés: 
http://midra.uni-miskolc.hu/JaDoX_Portlets/documents/document_5512_section_828.pdf

Bántalmazott férfiak az Észak-Alföldi Régióban - Tanulmány
http://www.esely.org/kiadvanyok/2008_1/HUSE.pdf

The Only Good Man is a Battered Man. Male victims- female perpetrators.
http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/20094sz/04.pdf
Iustum Aequum Salutare V. 2009/4. 85-114. o.

A gyermekbántalmazások elkövetőire vonatkozó USA állami adatgyűjtés a dokumentum 66. oldalán: 
http://archive.acf.hhs.gov/programs/cb/pubs/cm06/cm06.pdf

Családi iszonyok
Az Országis Kriminológiai Intézet több kutatójának, szerzőjének talulmánykötete a Magyarországon a családon belüli erőszak természetét és áldozatait feltáró társadalomkutatás kapcsán

Petíciónk elsődleges címzettei Orbán Viktor miniszterelnök, Kövér László az Országgyűlés elnöke, Rogán Antal, a Fidesz, Tóbiás József, az MSZP, Harrach Péter, a KDNP, Vona Gábor, a Jobbik és Szél Bernadett, az LMP frakcióvezetője, rajtuk keresztül Magyarország teljes törvényhozását kívánjuk megszólítani. [az Ön neve]