Támogatom a gender szakok megszűnését

Csatlakozzon levelünkhöz!

 

Támogatom a gender szakok megszűnését

siker

Támogatom a gender szakok megszűnését

020 000
  16 857
 
16 857 have signed.

 

Október 16-án hatályba lépett a gender szakokat megszüntető kormányrendelet, mely kimondja: Hatályát veszti a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 115. sora. Ez a sor jelölte a társadalmi nemek szakot a mesterszakok jegyzékében. A kormányrendelet szerint az idén és korábban felvett hallgatók a tanulmányaikat a képzés megkezdésekor hatályos követelmények alapján folytathatják.

 

Örömmel üdvözöljük a gender szakok hivatalos megszűnését.

 

A gender szakok megszűntek, viszont létrejött a Családpolitika és humán szakpolitikák gazdaságtana elnevezésű mesterszak, ahol a remény szerint a gender ideológia elemei nélkül folyhat oktatás a családokról, a férfiak és nők szerepeiről, problémáiról, kihívásairól, és sok másról... A terv szerint elsőként a Corvinus Egyetemen fog elindulni a képzés.

Köszönjük mind a 16 857 magyar embernek, aki aláírta a gender szakok megszűnését támogató petíciónkat, továbbá köszönetet mondunk külföldi barátainknak is, hogy megosztották tapasztalataikat a magyar kormány tagjaival a náluk jellemzően pont a gender szakokon megjelent, mára egyre elterjedtebb gender elméletek gyakorlati következményeiről.


----------

Az utóbbi napokban napirendre került a gender kérdése az Emmi és az igazságügyi tárca gender szakok megszűnését célzó előterjesztése kapcsán.

Támogatjuk, hogy az állam mint fenntartó megszüntesse a magyar nyelven folyó gender képzéseket, mivel a gender szakok annak a tudatos szemléletformálásnak a részei, amely célja elmosni a nemek közti határokat, így lerombolva az egyén identitását.

Ha Ön is egyetért, csatlakozzon az emberi erőforrások miniszteréhez és az igazságügyi miniszterhez címzett támogató levelünkhöz!

10 megtörtént eset: Hova vezet a gender ideológia?


 

1. Az OLIMPIAI Bizottság döntése alapján 2016 óta egyes versenyszámokban transzgender személyek, tehát biológiailag férfiak is indulhatnak a női sportolók versenyszámaiban.
PETÍCIÓ: https://www.citizengo.org/hu/sc/35731-igazsagos-felteteleket-noi-sportoloknak

 

 

2. KANADA Ontario tartományában 2017-től a törvény alapján kiemelhetik azokat a gyermekeket családjukból, akiknek a szülei ellenzik a gyermek által választott gender identitást vagy gender kifejezést.
PETÍCIÓ: https://www.citizengo.org/en-ca/fm/41234-ontario-bill-89-sets-state-takeover-children

 

 

3. ANGLIÁBAN az adófizetők pénzéből fedezték azt az iskolai útmutatót, amely arra utasítja a tanárokat, a diákokat és a szülőket, hogy hagyják abba annak a nyelvnek a használatát, amely két biológiai nemet feltételez, így ne használják a "fiúk" és a "lányok" kifejezést!
PETÍCIÓ: https://www.citizengo.org/en/ed/39578-new-guidebook-schools-funded-taxpayer-says-tells-teachers-stop-saying-boys-and-girls

 

 

4. SPANYOLORSZÁGBAN a CitizenGO buszt indított a gyermekeket célzó gender ideológia túlkapásaira reagálva. A buszt bírósági végzés miatt Madridban elzárták, majd gyűlöletbeszéd miatt eljárás indult a CitizenGO elnöke ellen, mivel a buszra ráírta azt, amit már egy óvodás gyermek is tud: a fiúknak fütyijük, a lányoknak pedig puncijuk van. 

 

 

5. VÁLLALATOK: 2017. A Dove „Igazi Anyukák” videójában igazi anyaként mutatnak be egy férfit, a gyermek biológiai apját.
PETÍCIÓ: https://www.citizengo.org/hu/fm/70409-uzenjuk-dove-nak-ferfiak-nem-lehetnek-igazi-anyak

 

 

6. A BRIT ORVOSI KAMARA útmutatója szerint a várandós nőket ne kismamáknak, hanem várandós embereknek vagy terhes személyeknek kellene nevezni, mivel a várandós anyák kifejezés sértő lehet a transznemű "férfiakra", vagyis az olyan nőkre nézve, akik férfiként határozzák meg magukat.
PETÍCIÓ: https://www.citizengo.org/en-gb/fm/40703-british-medical-association-supporting-language-control-and-threatening-freedom-conscience

 

 

7. ENSZ: Az UNESCO 2018-as, Nemzetközi szexuális nevelésről szóló szakmai útmutatójának a Gender szociális konstrukciója és a gender normák fejezetben a 9-12 évesek oktatásáról szóló részében ez olvasható:

„Az, ahogy az egyének magukról gondolkodnak, vagy mások számára leírják magukat a GENDERÜK szempontjából, egyedülálló számukra, és tiszteletben kell tartani"

Majd kifejtik, hogy a 9 éveseknek tanulniuk kell arról, hogy a gender identitásuk nem feltétlen azonos a biológiai nemükkel, illetve a mások választott nemének elfogadására tanítják őket. Ezt látva felmerül a kérdés, vajon mit taníthatnak az ELTE gender szakán a „Társadalmi nemek az oktatásban” című kurzuson?

 

 

8. AMERIKA: egyetemi túlkapások szinte minden nap. Pl.: Sussex University Hallgatói Önkormányzata tavaly kiadott egy a „Nemek közötti esélyegyenlőségről szóló szabályzatot”, amely előírja, hogy "a Hallgatói Önkormányzat minden területén gender semleges nyelvet kell használni". A szabályzat szerint továbbá, ha megismerkedünk valakivel, akire vonatkozóan még nem hallottuk meg, hogy milyen névmással beszélnek róla, semleges névmást kell használnunk.
PETÍCIÓ: https://citizengo.org/en/ed/40012-sussex-student-union-enforces-ideological-conformity-through-language-control

 

 

9. MAGYARORSZÁG: 2017. A CEU meghívott előadója Jessica Lynn, aki bár férfiként született, mára híres transz aktivista, aki nőnek tartja magát. A következőt olvassuk róla a CEU gender szak oldalán

"Jessica Lynn egy transzgender nő, híres szónok, aki hazai és nemzetközi szinten utazik egyetemekre előadást tartani a transzgender tudatosság szükségességéről a társadalmunkban. A Trans*Rights (Trans Jogok) professzionális előadója, továbbá a Your True Gender (Az Ön Valódi Gendere) elnöke, amely egy a közösség transz témákról való oktatásáért elkötelezett nonprofit szervezet.

Aktivista, szerető szülő, szónok és transzgender nő, Jessica Lyn, aki négy éves korától tudta, hogy a születésekor történt férfi megjelölés nem igazodik a valódi genderéhez. Ma, miután elvesztette minden szülői jogát a gender megkülönböztetés miatt, Jessica bátran szólal fel, és életét mások segítésére kötelezte el, a saját gender utazása révén."

Hogyan lehet tudományos az a szak, melynek oktatói ahelyett, hogy segítenének a mentálisan összezavarodott és valószínűleg segítségre szoruló férfin, meghívják, hogy propagálja a diákok közt azt a téves fantáziáját, mely szerint ő nő?10. MAGYARORSZÁG: Az ELTE a társadalmi nemek tanulmánya mesterszak szakigazgatója, Kövér-Van Til Ágnes szerint minimum két társadalmi nem létezik. Kérdés, hogy a férfi-nőn kívül még mire gondolhatott. Talán a Facebook által felkínált 71 gender egyikére... 

 

 ------------------------------------------

Kérjük, támogassa a gender ideológia térnyerésének megállítását! Magyarországnak nincs szüksége egy újabb "tudományos" ideológiára...


Tapasztalatok az ELTE gender kurzusán: https://csaladhalo.hu/velemenyek/tapasztalatok-az-elte-gender-kurzusan-t...

020 000
  16 857
 
16 857 have signed.

Aláírás

Ez a petíció...

Győzelem!
Adatait adatvédelmi szabályzatunknak és felhasználási feltételeinknek megfelelően használjuk

Támogatom a gender szakok megszűnését!

Tisztelt Dr. Kásler Miklós Miniszter Úr!
Tisztelt Dr. Trócsányi László Miniszter Úr!

Levelünkkel támogatjuk, hogy a magyar állam mint fenntartó megszüntesse a gender képzéseket.

A gender szakok annak a tudatos szemléletformálásnak a részei, amely célja elmosni a nemek közti határokat, így lerombolva az egyén identitását.

A CitizenGO 2018 márciusában szervezett Gender&Sex konferenciáján szakemberek osztották meg aggályaikat a gender túlkapásairól. Örömmel a minisztérium részére bocsátjuk a konferenciánkon felszólaló szakemberek listáját és előadásaikat.

Többen érvelnek amellett, hogy nincsen szükség gender képzésre, nincs rá kereslet, és nem viszi előre az ország ügyét. Mi ennél tovább megyünk. Véleményünk szerint a gender szak megléte kártékony, annak egyes elemei kifejezetten romboló hatásúak. A nők helyzetének javításához nincs szükség a gender képzések falain belül megtelepedő radikális feminizmusra, illetve a homoszexuális, transznemű, LMBTQI stb. lobbira sem.

Ma Magyarországon a gender studies támogatói arról próbálják meggyőzni a közvéleményt, hogy „ez a gender nem az a gender”, tehát, hogy az ő gender szakuknak semmi közük nincs a világszerte tapasztalható túlkapásokhoz, aggasztó jelenségekhez. Kényelmes lenne elfogadni az érvelésüket, amely sántítani látszik, amikor pl. a Pride-on látjuk felvonulni hirdetőiket. Vagy elég csak megnéznünk a CEU gender szak által 2017-ben meghívott transzgender aktivista előadót. Mi ez, ha nem a választható gender identitás propagálása, amelytől most annyira igyekeznek elhatárolódni egyes gender oktatók, látva, hogy jelenleg ez nem menne át a magyar társadalmon?

Nincs okunk feltételezni, hogy a magyarországi gender szakok szembemennének a nemzetközi trenddel, és kiszűrnék a radikális feminista és az LMBTQI lobbit a képzésből. A legtöbb helyen jellemzően pont a hasonló egyetemi szakok termelik ki azokat az aktivistákat, akik homoszexuálisok „házasságáért” vagy a nemváltoztatások előmozdításáért küzdenek egy-egy országban.

Látjuk, hogy a homoszexuális, a transznemű és a feminista lobbi, bár egyes kérdésekben nem értenek egyet, egyaránt a „gender” definícióit (mivel több is van) felhasználva igyekeznek érdekeiket érvényesíteni.

Az alábbi oldalon 10 megtörtént esettel hívjuk fel a figyelmet a gender ideológia következményeire:

>>> https://www.citizengo.org/hu/ed/165203-tamogatom-gender-szakok-megszuneset

Köszönjük az ügyben tett lépéseiket!

[az Ön neve]

Támogatom a gender szakok megszűnését!

Tisztelt Dr. Kásler Miklós Miniszter Úr!
Tisztelt Dr. Trócsányi László Miniszter Úr!

Levelünkkel támogatjuk, hogy a magyar állam mint fenntartó megszüntesse a gender képzéseket.

A gender szakok annak a tudatos szemléletformálásnak a részei, amely célja elmosni a nemek közti határokat, így lerombolva az egyén identitását.

A CitizenGO 2018 márciusában szervezett Gender&Sex konferenciáján szakemberek osztották meg aggályaikat a gender túlkapásairól. Örömmel a minisztérium részére bocsátjuk a konferenciánkon felszólaló szakemberek listáját és előadásaikat.

Többen érvelnek amellett, hogy nincsen szükség gender képzésre, nincs rá kereslet, és nem viszi előre az ország ügyét. Mi ennél tovább megyünk. Véleményünk szerint a gender szak megléte kártékony, annak egyes elemei kifejezetten romboló hatásúak. A nők helyzetének javításához nincs szükség a gender képzések falain belül megtelepedő radikális feminizmusra, illetve a homoszexuális, transznemű, LMBTQI stb. lobbira sem.

Ma Magyarországon a gender studies támogatói arról próbálják meggyőzni a közvéleményt, hogy „ez a gender nem az a gender”, tehát, hogy az ő gender szakuknak semmi közük nincs a világszerte tapasztalható túlkapásokhoz, aggasztó jelenségekhez. Kényelmes lenne elfogadni az érvelésüket, amely sántítani látszik, amikor pl. a Pride-on látjuk felvonulni hirdetőiket. Vagy elég csak megnéznünk a CEU gender szak által 2017-ben meghívott transzgender aktivista előadót. Mi ez, ha nem a választható gender identitás propagálása, amelytől most annyira igyekeznek elhatárolódni egyes gender oktatók, látva, hogy jelenleg ez nem menne át a magyar társadalmon?

Nincs okunk feltételezni, hogy a magyarországi gender szakok szembemennének a nemzetközi trenddel, és kiszűrnék a radikális feminista és az LMBTQI lobbit a képzésből. A legtöbb helyen jellemzően pont a hasonló egyetemi szakok termelik ki azokat az aktivistákat, akik homoszexuálisok „házasságáért” vagy a nemváltoztatások előmozdításáért küzdenek egy-egy országban.

Látjuk, hogy a homoszexuális, a transznemű és a feminista lobbi, bár egyes kérdésekben nem értenek egyet, egyaránt a „gender” definícióit (mivel több is van) felhasználva igyekeznek érdekeiket érvényesíteni.

Az alábbi oldalon 10 megtörtént esettel hívjuk fel a figyelmet a gender ideológia következményeire:

>>> https://www.citizengo.org/hu/ed/165203-tamogatom-gender-szakok-megszuneset

Köszönjük az ügyben tett lépéseiket!

[az Ön neve]