Spoločnosť priateľská k matkám

Ministerstvu

 

Spoločnosť priateľská k matkám

Spoločnosť priateľská k matkám

0100
  0
 
0 aláírás. A következő cél: 100!

Výzva k mother-friendly spoločnosti

 

DISKRIMINÁCIA, CHUDOBA, SOCIÁLNE VYLÚČENIE MATIEK

- Podľa IFF Research “tri zo štyroch matiek (77 %) mali negatívne, ba až diskriminačné skúsenosti počas tehotenstva, na materskej dovolenke, či po návrate do práce.

- Matky na Slovensku sú trestané nižším dôchodkom.

- Rodiny s malými deťmi patria medzi skupiny najohrozenejšie chudobou.

- Materstvo a výhradná starostlivosť o deti domácnosť sú považované za zastaralé koncepty, ktoré utláčajú ženy.  

 

NEOCENITEĽNÁ HODNOTA MATIEK

1. Matky sú srdcom a podporujúcou silou rodiny a spoločnosti. Matky poskytujú empatiu, vnímavosť a odolnosť, ktorú prosperujúca spoločnosť potrebuje. Tým, že matky a otcovia dávajú svojim deťom život a starajú sa o ne, stávajú sa udržujúcou silou ľudstva. Matky a otcovia zohrávajú dôležitú úlohu vo všetkých spoločnostiach.

 

2. Spoločnosť potrebuje stabilné rodiny, aby vytvorila bezpečné a šťastné deti. Deti, ktoré sú vychované oddanými matkami a otcami v stabilnom rodinnom prostredí, sú prospešné pre celú spoločnosť.

 

3. Materstvo je jednou z najdôležitejších, najuspokojúcejších a najzaujímavejších povolaní, do ktorých sa môže zapojiť žena. Napriek tomu je materstvo v dnešnom svete nedocenené, ba značne podceňované. Spoločnosť mu odmieta mu priznať jeho veľkú hodnotu a nenahraditeľný vplyv pri vytváraní a udržiavaní prosperujúcich spoločností.

 

4. Ženy na trhu práce často prežívajú diskrimináciu pri výbere materstva. Matky si zaslúžia rovnaké príležitosti a rešpekt v zamestnaní.

 

5. Materstvo ženám prospieva. Materstvo umožňuje ženám byť líderkou, manažérkou, prehlĺbiť si komunikačné a vyjednávacie schopnosti, predchádzanie a riešenie konfliktov. Ale čo je najdôležitejšie: samotná identita ženy sa posilňuje, keď sa stane matkou.

 

DESATORO POŽIADAVIEK PRE “MOTHER-FRIENDLY” SPOLOČNOSŤ

 1. Spoločenské uznanie matiek

 2. Pozitívne zosúladenie práce a rodinného života je potrebné, aby umožnilo matkám a otcom vychovávať a vzdelávať svoje deti. Toto zosúladenie si vyžaduje opatrenia podporujúce flexibilizáciu pracovného režimu ako kĺzavá pracovná doba, skrátený pracovný čas, práca z domu, dostupnosť škôlok, napr. aj tých podnikových.
  Napriek tomu, že tieto mechanizmy sú na Slovensku možné, štát by mal viac investovať do motivácie zamestnávateľov, aby pristupovali k implementácii týchto opatrení na podporu rodičov s malými deťmi, a to najmä v podobe zvýhodneného daňovo-odvodového zaťaženia pre zamestnávateľov priateľských k rodičom maloletých detí.

 3. Nastaviť finančnú podporu štátu tak, aby rodiny, ktoré investujú do ľudského kapitálu a vychovávajú budúcu generáciu, neboli ohrozené chudobou, napr. formou progresívnych daňových odvod.

 4. Spoločenská a finančná podpora domácej starostlivosti o deti vo veku 1-3 rokov.

 5. Zvýšenie počtu dostupných škôlok.

 6. Podpora zamestnávania matiek po materskej.

 7. Zavedenie 1 dňa rodičovského voľna na vybavenie rodinných záležitostí.

 8. Zohľadnenie počtu detí pri výpočte výšky dôchodku rodičov, (Ako? Na výšku dôchodkov rodičov bude mať vplyv výška odvodov, ktoré ich deti platia do dôchodkového poistenia?, pracujúci manžel sporí na dôchodok aj svojej manželke?)

 9. Odstránenie diskriminácie pracujúcich žien, ktoré majú deti alebo ktoré ich chcú mať, a  tiež tých, ktoré sa chcú výhradne alebo čiastočne venovať starostlivosť o svoje rodiny.

 10. Aktívne podporovať dostupnosť sociálneho a nájomného bývania pre rodiny s malými deťmi (nie len pre “sociálne prípady”).0100
  0
 
0 aláírás. A következő cél: 100!

Aláírás

Írja alá most

 
Please enter your email
Please enter your last name
Please enter your first name
Please enter your country
Please enter your zip code
Kérjük, válasszon egy opciót:
Adatait adatvédelmi szabályzatunknak és felhasználási feltételeinknek megfelelően használjuk

My SignIt

My SignIt