Állítsuk meg az élet- és családellenes lobbit az ENSZ nőügyi ülésszakán!

Petíció a CSW 65 idei résztvevői részére

 

Állítsuk meg az élet- és családellenes lobbit az ENSZ nőügyi ülésszakán!

Állítsuk meg az élet- és családellenes lobbit az ENSZ nőügyi ülésszakán!

0500 000
  234 346
 
234 346 aláírás. A következő cél: 500 000!

Március 15-26. között rendezik meg New Yorkban az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 65. ülésszakát.

Bár a konferenciát állítólag a nők érdekeinek előmozdításáért hirdetik meg évente, a szervező bizottságban egyfajta család- és életellenes radikális feminista irányvonal vált meghatározóvá.

Célunk, hogy valóban a nők problémáikra fókuszáljanak az ülésszak résztvevői, ne pedig a különféle élet- és családellenes lobbicsoportok határozzák meg a munkájukat.

Az idei ülésszak dokumentumtervezete (amiről a tagállamok delegáltjai tárgyalni kezdenek) aggasztó pontokat tartalmaz.

Úgy tűnik, hogy a program a nők valódi támogatását és védelmét megint feláldozza az ideológiák oltárán:

A rendezvény során egy akciótervet tárgyalnak a tagállamok delegáltjai a nők döntéshozatalban való részvétele, az erőszak felszámolása és a nemek közötti egyenlőség témájában. Az ENSZ-bürokraták által megfogalmazott irományban az abortusz (fedőnevén szexuális és reproduktív jogok és egészség) szorgalmazása, valamint a radikális feminizmus és az identitáspolitika támogatása is megjelenik (pl. a gender kvóták támogatása, interszekcionalitás). Mindeközben az "anya" szó egyszer sem tűnik fel, és a családról is csak egy bekezdésben van szó.

A végleges verzióról a rendezvény végén szavaznak. Azért nem mindegy, hogy mit fogadnak el benne, mert az ENSZ később nyomást gyakorolhat vele a tagállamokra. Az idei dokumentumtervezetben helyet kapott szexuális és reproduktív egészség és jogok az abortusz és az LMBTQ-célok fedőnevei az ENSZ-ben.

2018-ban például, miután az argentin szenátus leszavazta az abortusz legalizálását, az ENSZ „független szakértői” elítélték őket ezért, azzal érvelve, hogy az állam így nem teljesítette a szexuális és reproduktív jogokra vonatkozó kötelezettségvállalását. Tették mindezt úgy, hogy egy kötőerejű ENSZ-szerződésben sincs leírva, hogy az abortusz részét képezné ezen jogoknak, mégis, alsóbb szintű ajánlásokban és nyilatkozatokban az abortusz szinonimájakét utalnak rájuk, és értelmezik őket. Egy idő után ez az értelmezés megjelenhet a valóban jelentős szinteken, például a nemzeti jogszabályalkotásban, amit az ENSZ-ből ilyenformán próbálnak befolyásolni.

Önre is szükség van az ENSZ-bizottság élet- és családellenes programjának megállításához.

A nőkről szóló dokumentumban egyszer sem jelenik meg az anya szó, pedig a világon élő nők jelentős része legfontosabb hivatásának a családot tartja! A gyermekgondozás szót egyszer említik, a családokról csak egy bekezdésben esik szó.

A dokumentum megalkotói társadalommérnökösködésbe fogtak, és a különböző, sokszor szubjektív identitásokon alapuló hátrányokat alapul véve akarnak támogatást juttatni politikai jelölteknek. Ez lehetővé tenné az ENSZ-nek, hogy beavatkozzon a tagállamok belügyeibe.

A dokumentumban promotált reproduktív egészség és jogok magukban hordozzák az abortuszhozzáférés megkönnyítését, így például az otthoni abortusz propagálását, amit a WHO is támogat. A szexuális jogok pedig magukban foglalják a gyerekeket szexualizáló úgynevezett átfogó szexuális nevelési programokat és az LMBTQ-törekvéseket.

Az esemény során lehetőség van a záródokumentum javaslatok alapján történő módosítására. Ha benne maradnak az aggasztó pontok, az ENSZ később nyomást gyakorolhat velük a tagállamokra.

A fejlődő országokban gyakran találunk élet- és családbarát törvényeket. A nyugati államok és a nemzetközi szervezetek az elmúlt évtizedekben folyamatos LMBTQ- és abortuszpárti nyomást gyakorolnak rájuk, többek között ezek elfogadásához kötve a különböző támogatásokat.

A közelmúltban 35 ország, köztük Magyarország is csatlakozott a Genfi Konszenzus Nyilatkozathoz, amely visszautasít minden olyan kísérletet, amely életellenes nyomást gyakorol a nemzetekre. Sajnos már a Biden-adminisztráció első napjaiban hátat fordított az Egyesült Államok ennek a törekvésnek, és külföldi abortuszok finanszírozása mellett döntött.

Fontos felszólalnunk, és biztosítanunk, hogy ne csak az élet- és családellenes lobbicsoportok hangja jusson el a tárgyalóasztalokhoz, hanem a miénk is.

Kérjük, írja alá Ön is a CSW tárgyalócsoportok vezetőinek címzett petíciónkat, felszólítva őket, hogy töröljék az abortuszt, az LMBTQ-törekvéseket és a radikális femizmust támogató pontokat az ülésszak alatt megvitatásra kerülő dokumentumtervezetből!

-----------

Hivatkozások:

A CSW 65 programja

https://www.unwomen.org/en/csw/csw65-2021 

A kiadott dokumentumtervezet

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/65/csw65_ac_draft%20presented_by_the_bureau.pdf?la=en&vs=1031 

Mi a baj az SRHR kifejezéssel (szexuális és reproduktív egészség és jogok)?

https://c-fam.org/definitions/why-not-srhr/ 

A Genfi Konszenzus Nyilatkozat

https://www.hhs.gov/sites/default/files/geneva-consensus-declaration-english.pdf


0500 000
  234 346
 
234 346 aláírás. A következő cél: 500 000!

Aláírás

Írja alá most

 
Please enter your email
Please enter your last name
Please enter your first name
Please enter your country
Please enter your zip code
Kérjük, válasszon egy opciót:
Adatait adatvédelmi szabályzatunknak és felhasználási feltételeinknek megfelelően használjuk

Töröljék az élet- és családellenes pontokat a dokumentumtervezetből!


Aggodalmam fejezem ki az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottsága 65. ülésszaka dokumentumtervezetével kapcsolatban, aminek kiadásával a bizottság nem teljesíti tisztességesen a nők segítésére vonatkozó feladatát.

Nyugtalanító látni, hogy a bizottság által támogatott pontok között megjelennek az LMBTQ-törekvések, az abortusz és más radikális feminista célok, például a női kvóták.

Kérem, töröljék az LMBTQ-törekvéseket, az abortuszt és a radikális feminizmust támogató pontokat a dokumentumtervezetből!   

A 16. bekezdés (bb) szakaszából töröljék a szexuális és reproduktív egészségre és jogokra vonatkozó részt! Az abortusz nem szolgálja az egészséget, hanem kioltja egy ember életét, ezért nem minősülhet egészségügyi szolgáltatásnak. A kötőerejű dokumentumban soha el nem fogadott szexuális jogok pedig magukban foglalják a gyerekeket szexualizáló szexuális nevelést és az LMBTQ-törekvéseket.

A nőkről szóló dokumentumban nem utalnak az anyákra és az anyaságra, a gyermekgondozás szót egyszer említik és a családokról is csak egy bekezdésben esik szó, pedig a világon élő nők jelentős része legfontosabb hivatásának a családot tartja.

A 12. bekezdést egészítsék ki az anyák támogatásával a családorientált politikák részeként!

A 16. bekezdés (x és y) szakaszaiban, amelyek a női és feminista szervezetek támogatásáról szólnak, említsék meg az életvédő és családbarát szervezeteket is!

[az Ön neve]

Töröljék az élet- és családellenes pontokat a dokumentumtervezetből!


Aggodalmam fejezem ki az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottsága 65. ülésszaka dokumentumtervezetével kapcsolatban, aminek kiadásával a bizottság nem teljesíti tisztességesen a nők segítésére vonatkozó feladatát.

Nyugtalanító látni, hogy a bizottság által támogatott pontok között megjelennek az LMBTQ-törekvések, az abortusz és más radikális feminista célok, például a női kvóták.

Kérem, töröljék az LMBTQ-törekvéseket, az abortuszt és a radikális feminizmust támogató pontokat a dokumentumtervezetből!   

A 16. bekezdés (bb) szakaszából töröljék a szexuális és reproduktív egészségre és jogokra vonatkozó részt! Az abortusz nem szolgálja az egészséget, hanem kioltja egy ember életét, ezért nem minősülhet egészségügyi szolgáltatásnak. A kötőerejű dokumentumban soha el nem fogadott szexuális jogok pedig magukban foglalják a gyerekeket szexualizáló szexuális nevelést és az LMBTQ-törekvéseket.

A nőkről szóló dokumentumban nem utalnak az anyákra és az anyaságra, a gyermekgondozás szót egyszer említik és a családokról is csak egy bekezdésben esik szó, pedig a világon élő nők jelentős része legfontosabb hivatásának a családot tartja.

A 12. bekezdést egészítsék ki az anyák támogatásával a családorientált politikák részeként!

A 16. bekezdés (x és y) szakaszaiban, amelyek a női és feminista szervezetek támogatásáról szólnak, említsék meg az életvédő és családbarát szervezeteket is!

[az Ön neve]