Katolikus politikus nem támogathatja a homoszexuális „házasságot"!

Felhívás Márki-Zay Péterhez és minden katolikus politikushoz

 

Katolikus politikus nem támogathatja a homoszexuális „házasságot"!

020 000
  16 844
 
16 844 támogató már aláírta ezt a petíciót. Segítsen, hogy elérjünk 20 000 aláírást.

Katolikus politikus nem támogathatja a homoszexuális „házasságot"!

Márki-Zay Péter az elmúlt hónapokban többször kifejezte, hogy támogatja politikusként a homoszexuális közti úgynevezett „házasságot”. Legutóbb a Mozaik Kör diákjainak beszélt erről:

„Támogatod-e a melegházasságot?” „Hát én ugye katolikusként eleve nem, de államférfiként igen."

Válaszából kiderül, hogy Márki-Zay Péter vagy nincs tisztában egyháza tanításával a kérdésben, vagy pedig ismeri, de figyelmen kívül hagyja azt.

„Tehát azt mondanám, hogy mi katolikusok természetesen az egyház szabályait fogjuk betartani mindig is a házasság kapcsán”, folytatta.

A Katolikus Egyház tanítása szerint viszont katolikus politikus nem támogathatja az úgynevezett „melegházasság” törvényes elismerését:

„Amikor a homoszexuális együttéléseket törvényesen elismerik, vagy törvényileg egyenjogúnak tekintik a házassággal, és számára biztosítják a házasság sajátos jogait, kötelező ennek világos és határozott elutasítása."  Hittani Kongregáció: Az azonos neműekről 5.p. 2003.

„De szerintem az államnak nem szabad diszkriminálnia például származás, bőrszín, vallás vagy szexuális orientáció szerint”, fejezte be érvelését Márki-Zay Péter az azonos neműek közti úgynevezett „házasság” törvényi elfogadása mellett, tévesen, mivel nem diszkriminatív a házasságra eredeti, valódi jelentése szerint tekinteni. Az egy férfi és egy nő közti házasság a társadalom és a család alapja, az élet továbbadásának természetes, legbiztonságosabb közössége. Nem diszkriminál az állam azzal, hogy eszerint tekint rá és alkot vele kapcsolatos szabályokat.
 
A tolerancia eredeti jelentésében eltűrést, megtűrést jelent, nem jóváhagyást vagy támogatást. A Hittani Kongregáció felhívja a figyelmet a kettő közti különbségre: „Azokat, akik e toleranciából kiindulva akarnak eljutni az egynemű együttélésben lévő személyek sajátos jogainak a törvénybe iktatásához, emlékeztetnünk kell arra, hogy a rossz megtűrése teljesen más, mint a rossz jóváhagyása és törvényesítése." Hittani Kongregáció: Az azonos neműekről 5.p. 2003.

Felhívásunkban Márki-Zay Péterhez és a katolikus politikusokhoz fordulunk, arra kérve őket, hogy ismerjék meg és vegyék komolyan egyházuk tanítását a kérdésben, és ne támogassák az azonos neműek úgynevezett „házasságát”.

---

A CitizenGO megalakulása óta küzd a házasság megőrzéséért.

Láttuk, hogy sok országban későn ébredtek csak fel a keresztények és a józanul gondolkodók, amikor már nem volt lehetőségük megállítani a kártékony folyamatokat, például a homoszexuálisok közti úgynevezett „házasság" legalizálását.

Aggódva figyeljük, hogy világszerte egyre több keresztény és katolikus politikus beáll az LMBTQ-politikák mögé, így lelkiismereti kérdésnek érezzük hazánkban időben felszólalni.

Látjuk azt is, hogy a különböző LMBTQ-törekvések egyre inkább támogatást nyernek keresztény, katolikus körökben is, nyugaton már régebb óta, de egyre inkább Magyarországon is.

Ezért tartjuk fontosnak felszólalni, amikor egy keresztény, katolikus miniszterelnök-jelölt támogatásáról biztosítja a homoszexuálisok úgynevezett „házasságának" törvényes elismerését.

Bár az Alaptörvény jelenleg egy férfi és egy nő között ismeri el a házasságot, a Márki-Zay Péter által vezetett blokk kétharmados parlamenti többség hiányában is le tervezi cserélni az Alaptörvényt, ami után megnyílhat a lehetőségük az azonos neműek közti úgynevezett  „házasság" legalizálására. Mindeközben a nemzetközi intézmények (ENSZ, EU) felől is nagy nyomás helyezedik hazánkra az LMBTQ-kérdésekben.

Fellépésünkkel továbbra sem pártpolitizálás a célunk, hanem közös értékeink, a család, a házasság, a jövő generációja és a közjó védelme.

Petíciónkban egyházi dokumentumok segítségével tisztázzuk, hogy hívő ember nem támogathatja a homoszexuális kapcsolatok „házasságként" való elismerését, és megkérjük Márki-Zay Pétert, hogy ismerje meg és vegye komolyan egyháza tanítását a kérdésben.

---

„A házasság emberi személyek nem akármilyen együttélése. A házasságot a Teremtő alapozta meg, s határozta meg természetét, lényeges sajátosságait és célját. Semmiféle ideológia nem tudja kitörölni az emberi szellemből annak bizonyosságát, hogy a házasság csak két különnemű személy között létezik, akik a maguk kölcsönös és kizárólagos személyes odaadásukkal törekszenek személyes közösségükre. Így kölcsönösen tökéletesítik egymást, hogy együtt tudjanak működni Istennel új életek nemzésében és nevelésében.

A házasság természetes igazságát a teremtéstörténet bibliai elbeszéléseiben lévő kinyilatkoztatás megerősíti, de az ősi emberi bölcsesség is mondja, s magának a természetnek a hangja is hallható benne.” Hittani Kongregáció


+ Letter to:

Írja alá most

 
Please enter your email
Please enter your last name
Please enter your first name
Please enter your country
Please enter your zip code
Kérjük, válasszon egy opciót:

Katolikus politikus nem támogathatja a homoszexuális „házasságot"!


Tisztelt Márki-Zay Péter! Tisztelt Katolikus Politikusok!

Ezúton szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy katolikus politikus nem támogathatja az azonos neműek közti úgynevezett „házasságot".

Emellett az a pozíció is tarthatatlan, hogy valaki egyszerre ellenzi és támogatja azt.

Egyrészt hitelességét veszti, aki magánemberként ellenez, politikusként viszont támogat egy hitével vagy meggyőződésével ellenkező dolgot.

 „Az ember sem a politikában, sem az erkölcsi életben nem tudja magát függetleníteni Istentől.”
Morus Szent Tamás.

„A krisztushívők „léte nem szakadhat két párhuzamos életre: egyrészt a »lelkiéletre« a maga értékeivel és követelményeivel, másrészt a »világi életre«, vagyis a család, a munka, a társadalmi kapcsolatok, a politikai cselekvés, a kultúra területére.”  Hittani Kongregáció: Katolikusok részvétele és magatartása a politikai életben 6.p. 2003.

Másrészt pedig a Katolikus Egyház tanítása szerint a hívő emberek, a katolikus politikusok pedig különösen kötelesek szembeszállni a homoszexuális kapcsolatok törvényes elismerésével (Hittani Kongregáció: Az azonos neműekről 2003.):

„Amikor a homoszexuális együttéléseket törvényesen elismerik, vagy törvényileg egyenjogúnak tekintik a házassággal, és számára biztosítják a házasság sajátos jogait, kötelező ennek világos és határozott elutasítása.

Az ilyen súlyosan igazságtalan törvény kihirdetésében vagy alkalmazásában való bármilyen formális együttműködéstől – s amennyire lehetséges, a törvény alkalmazásában a materiális együttműködéstől is – tartózkodni kell.” 5.p.

Ha minden hívő köteles szembeszállni a homoszexuális együttélések törvényes elismerésével, akkor a katolikus politikusoknak sajátos felelősségükből következően ez fokozott kötelességük. (...)

Abban az esetben, ha először kerül a törvényhozó testület elé a homoszexuális együttélések törvényes elismerését támogató törvényjavaslat, a katolikus képviselőnek erkölcsi kötelessége világosan és nyilvánosan kifejezni egyetnemértését, és a törvényjavaslat ellen szavazni. Egy ilyen, a közjóra ártalmas törvény megszavazása súlyosan erkölcstelen cselekedet." 10.p.

A homoszexuális együttéléseknek kedvező törvényhozás ellenkezik a józan ésszel, mert a házasság intézményét megillető, jogi garanciákhoz hasonlókat biztosít két azonos nemű személy együttéléséhez." 6.p.

Az Egyház tanítja, hogy a homoszexuális személyek iránti tisztelet semmiképpen nem vezethet a homoszexuális magatartás jóváhagyásához vagy a homoszexuális együttélések törvényes elismeréséhez. (...)

A homoszexuális együttélések törvényes elismerése vagy azok házassággal való azonosítása nem csupán egy deviáns magatartás jóváhagyását jelentené, azzal a következménnyel, hogy a mai társadalom egy modelljévé teszi, hanem alapvető értékeket is elhomályosítana, melyek az emberiség közös örökségéhez tartoznak." 11.p.

Kérjük, vegyék komolyan egyházuk tanítását a kérdésben és soha ne támogassák az azonos neműek közti úgynevezett „házasság” törvényesítését!

[az Ön neve]

Katolikus politikus nem támogathatja a homoszexuális „házasságot"!

Írja alá most

020 000
  16 844
 
16 844 támogató már aláírta ezt a petíciót. Segítsen, hogy elérjünk 20 000 aláírást.