Katolikus politikus nem támogathatja a homoszexuális „házasságot"!

Felhívás Márki-Zay Péterhez és minden katolikus politikushoz

 

Katolikus politikus nem támogathatja a homoszexuális „házasságot"!

Katolikus politikus nem támogathatja a homoszexuális „házasságot"!

020 000
  16 891
 
16 891 aláírás. A következő cél: 20 000!

Márki-Zay Péter az elmúlt hónapokban többször kifejezte, hogy támogatja politikusként a homoszexuális közti úgynevezett „házasságot”. Legutóbb a Mozaik Kör diákjainak beszélt erről:

„Támogatod-e a melegházasságot?” „Hát én ugye katolikusként eleve nem, de államférfiként igen."

Válaszából kiderül, hogy Márki-Zay Péter vagy nincs tisztában egyháza tanításával a kérdésben, vagy pedig ismeri, de figyelmen kívül hagyja azt.

„Tehát azt mondanám, hogy mi katolikusok természetesen az egyház szabályait fogjuk betartani mindig is a házasság kapcsán”, folytatta.

A Katolikus Egyház tanítása szerint viszont katolikus politikus nem támogathatja az úgynevezett „melegházasság” törvényes elismerését:

„Amikor a homoszexuális együttéléseket törvényesen elismerik, vagy törvényileg egyenjogúnak tekintik a házassággal, és számára biztosítják a házasság sajátos jogait, kötelező ennek világos és határozott elutasítása."  Hittani Kongregáció: Az azonos neműekről 5.p. 2003.

„De szerintem az államnak nem szabad diszkriminálnia például származás, bőrszín, vallás vagy szexuális orientáció szerint”, fejezte be érvelését Márki-Zay Péter az azonos neműek közti úgynevezett „házasság” törvényi elfogadása mellett, tévesen, mivel nem diszkriminatív a házasságra eredeti, valódi jelentése szerint tekinteni. Az egy férfi és egy nő közti házasság a társadalom és a család alapja, az élet továbbadásának természetes, legbiztonságosabb közössége. Nem diszkriminál az állam azzal, hogy eszerint tekint rá és alkot vele kapcsolatos szabályokat.
 
A tolerancia eredeti jelentésében eltűrést, megtűrést jelent, nem jóváhagyást vagy támogatást. A Hittani Kongregáció felhívja a figyelmet a kettő közti különbségre: „Azokat, akik e toleranciából kiindulva akarnak eljutni az egynemű együttélésben lévő személyek sajátos jogainak a törvénybe iktatásához, emlékeztetnünk kell arra, hogy a rossz megtűrése teljesen más, mint a rossz jóváhagyása és törvényesítése." Hittani Kongregáció: Az azonos neműekről 5.p. 2003.

Felhívásunkban Márki-Zay Péterhez és a katolikus politikusokhoz fordulunk, arra kérve őket, hogy ismerjék meg és vegyék komolyan egyházuk tanítását a kérdésben, és ne támogassák az azonos neműek úgynevezett „házasságát”.

---

A CitizenGO megalakulása óta küzd a házasság megőrzéséért.

Láttuk, hogy sok országban későn ébredtek csak fel a keresztények és a józanul gondolkodók, amikor már nem volt lehetőségük megállítani a kártékony folyamatokat, például a homoszexuálisok közti úgynevezett „házasság" legalizálását.

Aggódva figyeljük, hogy világszerte egyre több keresztény és katolikus politikus beáll az LMBTQ-politikák mögé, így lelkiismereti kérdésnek érezzük hazánkban időben felszólalni.

Látjuk azt is, hogy a különböző LMBTQ-törekvések egyre inkább támogatást nyernek keresztény, katolikus körökben is, nyugaton már régebb óta, de egyre inkább Magyarországon is.

Ezért tartjuk fontosnak felszólalni, amikor egy keresztény, katolikus miniszterelnök-jelölt támogatásáról biztosítja a homoszexuálisok úgynevezett „házasságának" törvényes elismerését.

Bár az Alaptörvény jelenleg egy férfi és egy nő között ismeri el a házasságot, a Márki-Zay Péter által vezetett blokk kétharmados parlamenti többség hiányában is le tervezi cserélni az Alaptörvényt, ami után megnyílhat a lehetőségük az azonos neműek közti úgynevezett  „házasság" legalizálására. Mindeközben a nemzetközi intézmények (ENSZ, EU) felől is nagy nyomás helyezedik hazánkra az LMBTQ-kérdésekben.

Fellépésünkkel továbbra sem pártpolitizálás a célunk, hanem közös értékeink, a család, a házasság, a jövő generációja és a közjó védelme.

Petíciónkban egyházi dokumentumok segítségével tisztázzuk, hogy hívő ember nem támogathatja a homoszexuális kapcsolatok „házasságként" való elismerését, és megkérjük Márki-Zay Pétert, hogy ismerje meg és vegye komolyan egyháza tanítását a kérdésben.

---

„A házasság emberi személyek nem akármilyen együttélése. A házasságot a Teremtő alapozta meg, s határozta meg természetét, lényeges sajátosságait és célját. Semmiféle ideológia nem tudja kitörölni az emberi szellemből annak bizonyosságát, hogy a házasság csak két különnemű személy között létezik, akik a maguk kölcsönös és kizárólagos személyes odaadásukkal törekszenek személyes közösségükre. Így kölcsönösen tökéletesítik egymást, hogy együtt tudjanak működni Istennel új életek nemzésében és nevelésében.

A házasság természetes igazságát a teremtéstörténet bibliai elbeszéléseiben lévő kinyilatkoztatás megerősíti, de az ősi emberi bölcsesség is mondja, s magának a természetnek a hangja is hallható benne.” Hittani Kongregáció


020 000
  16 891
 
16 891 aláírás. A következő cél: 20 000!

Aláírás

Írja alá most

 
Please enter your email
Please enter your last name
Please enter your first name
Please enter your country
Please enter your zip code
Kérjük, válasszon egy opciót:
Adatait adatvédelmi szabályzatunknak és felhasználási feltételeinknek megfelelően használjuk

Katolikus politikus nem támogathatja a homoszexuális „házasságot"!


Tisztelt Márki-Zay Péter! Tisztelt Katolikus Politikusok!

Ezúton szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy katolikus politikus nem támogathatja az azonos neműek közti úgynevezett „házasságot".

Emellett az a pozíció is tarthatatlan, hogy valaki egyszerre ellenzi és támogatja azt.

Egyrészt hitelességét veszti, aki magánemberként ellenez, politikusként viszont támogat egy hitével vagy meggyőződésével ellenkező dolgot.

 „Az ember sem a politikában, sem az erkölcsi életben nem tudja magát függetleníteni Istentől.”
Morus Szent Tamás.

„A krisztushívők „léte nem szakadhat két párhuzamos életre: egyrészt a »lelkiéletre« a maga értékeivel és követelményeivel, másrészt a »világi életre«, vagyis a család, a munka, a társadalmi kapcsolatok, a politikai cselekvés, a kultúra területére.”  Hittani Kongregáció: Katolikusok részvétele és magatartása a politikai életben 6.p. 2003.

Másrészt pedig a Katolikus Egyház tanítása szerint a hívő emberek, a katolikus politikusok pedig különösen kötelesek szembeszállni a homoszexuális kapcsolatok törvényes elismerésével (Hittani Kongregáció: Az azonos neműekről 2003.):

„Amikor a homoszexuális együttéléseket törvényesen elismerik, vagy törvényileg egyenjogúnak tekintik a házassággal, és számára biztosítják a házasság sajátos jogait, kötelező ennek világos és határozott elutasítása.

Az ilyen súlyosan igazságtalan törvény kihirdetésében vagy alkalmazásában való bármilyen formális együttműködéstől – s amennyire lehetséges, a törvény alkalmazásában a materiális együttműködéstől is – tartózkodni kell.” 5.p.

Ha minden hívő köteles szembeszállni a homoszexuális együttélések törvényes elismerésével, akkor a katolikus politikusoknak sajátos felelősségükből következően ez fokozott kötelességük. (...)

Abban az esetben, ha először kerül a törvényhozó testület elé a homoszexuális együttélések törvényes elismerését támogató törvényjavaslat, a katolikus képviselőnek erkölcsi kötelessége világosan és nyilvánosan kifejezni egyetnemértését, és a törvényjavaslat ellen szavazni. Egy ilyen, a közjóra ártalmas törvény megszavazása súlyosan erkölcstelen cselekedet." 10.p.

A homoszexuális együttéléseknek kedvező törvényhozás ellenkezik a józan ésszel, mert a házasság intézményét megillető, jogi garanciákhoz hasonlókat biztosít két azonos nemű személy együttéléséhez." 6.p.

Az Egyház tanítja, hogy a homoszexuális személyek iránti tisztelet semmiképpen nem vezethet a homoszexuális magatartás jóváhagyásához vagy a homoszexuális együttélések törvényes elismeréséhez. (...)

A homoszexuális együttélések törvényes elismerése vagy azok házassággal való azonosítása nem csupán egy deviáns magatartás jóváhagyását jelentené, azzal a következménnyel, hogy a mai társadalom egy modelljévé teszi, hanem alapvető értékeket is elhomályosítana, melyek az emberiség közös örökségéhez tartoznak." 11.p.

Kérjük, vegyék komolyan egyházuk tanítását a kérdésben és soha ne támogassák az azonos neműek közti úgynevezett „házasság” törvényesítését!

[az Ön neve]

Katolikus politikus nem támogathatja a homoszexuális „házasságot"!


Tisztelt Márki-Zay Péter! Tisztelt Katolikus Politikusok!

Ezúton szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy katolikus politikus nem támogathatja az azonos neműek közti úgynevezett „házasságot".

Emellett az a pozíció is tarthatatlan, hogy valaki egyszerre ellenzi és támogatja azt.

Egyrészt hitelességét veszti, aki magánemberként ellenez, politikusként viszont támogat egy hitével vagy meggyőződésével ellenkező dolgot.

 „Az ember sem a politikában, sem az erkölcsi életben nem tudja magát függetleníteni Istentől.”
Morus Szent Tamás.

„A krisztushívők „léte nem szakadhat két párhuzamos életre: egyrészt a »lelkiéletre« a maga értékeivel és követelményeivel, másrészt a »világi életre«, vagyis a család, a munka, a társadalmi kapcsolatok, a politikai cselekvés, a kultúra területére.”  Hittani Kongregáció: Katolikusok részvétele és magatartása a politikai életben 6.p. 2003.

Másrészt pedig a Katolikus Egyház tanítása szerint a hívő emberek, a katolikus politikusok pedig különösen kötelesek szembeszállni a homoszexuális kapcsolatok törvényes elismerésével (Hittani Kongregáció: Az azonos neműekről 2003.):

„Amikor a homoszexuális együttéléseket törvényesen elismerik, vagy törvényileg egyenjogúnak tekintik a házassággal, és számára biztosítják a házasság sajátos jogait, kötelező ennek világos és határozott elutasítása.

Az ilyen súlyosan igazságtalan törvény kihirdetésében vagy alkalmazásában való bármilyen formális együttműködéstől – s amennyire lehetséges, a törvény alkalmazásában a materiális együttműködéstől is – tartózkodni kell.” 5.p.

Ha minden hívő köteles szembeszállni a homoszexuális együttélések törvényes elismerésével, akkor a katolikus politikusoknak sajátos felelősségükből következően ez fokozott kötelességük. (...)

Abban az esetben, ha először kerül a törvényhozó testület elé a homoszexuális együttélések törvényes elismerését támogató törvényjavaslat, a katolikus képviselőnek erkölcsi kötelessége világosan és nyilvánosan kifejezni egyetnemértését, és a törvényjavaslat ellen szavazni. Egy ilyen, a közjóra ártalmas törvény megszavazása súlyosan erkölcstelen cselekedet." 10.p.

A homoszexuális együttéléseknek kedvező törvényhozás ellenkezik a józan ésszel, mert a házasság intézményét megillető, jogi garanciákhoz hasonlókat biztosít két azonos nemű személy együttéléséhez." 6.p.

Az Egyház tanítja, hogy a homoszexuális személyek iránti tisztelet semmiképpen nem vezethet a homoszexuális magatartás jóváhagyásához vagy a homoszexuális együttélések törvényes elismeréséhez. (...)

A homoszexuális együttélések törvényes elismerése vagy azok házassággal való azonosítása nem csupán egy deviáns magatartás jóváhagyását jelentené, azzal a következménnyel, hogy a mai társadalom egy modelljévé teszi, hanem alapvető értékeket is elhomályosítana, melyek az emberiség közös örökségéhez tartoznak." 11.p.

Kérjük, vegyék komolyan egyházuk tanítását a kérdésben és soha ne támogassák az azonos neműek közti úgynevezett „házasság” törvényesítését!

[az Ön neve]