Európai Bizottság, hagyják békén a gyermekvédelmünket!

Petíció

 

Európai Bizottság, hagyják békén a gyermekvédelmünket!

020 000
  15 401
 
15 401 támogató már aláírta ezt a petíciót. Segítsen, hogy elérjünk 20 000 aláírást.

Európai Bizottság, hagyják békén a gyermekvédelmünket!

Április 27-én hagyta jóvá az Európai Bizottság a Magyarországgal szembeni jogállamisági mechanizmus elindítását, amely következtében további uniós támogatásokat vonhatnak meg hazánktól.

Múlt szerdán Magyarország volt a téma az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi (LIBE) bizottság A magyarországi helyzet, beleértve az LMBTI jogszabályokat is című ülésén.

Az EP-képviselők az Európai Bizottság szigorúbb fellépését követelték Magyarország irányában, nem titkoltan a gyermekvédelmi jogszabályok és a gyermekvédelmi népszavazás miatt.

Didier Reynders igazságügyi uniós biztos beszélt a Bizottság által Magyarország ellen indított kötelezettségszegési eljárásokról, illetve a nemrég a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatban indított eljárásról, amellyel kapcsolatban a magyar kormány válaszára várnak, mielőtt arról döntenének, hogy az Európai Unió Bírósága elé vigyék-e az ügyet.

Petíciónkban felszólítjuk az Európai Bizottságot, hogy tartsa tiszteletben Magyarország szuverenitását, és ne szóljon bele olyan kérdésekbe, amelyekkel kapcsolatban semmilyen jogköre nincsen, hiszen az oktatás és a gyermekvédelem kérdése tagállami hatáskörök az Európai Unió saját szabályai szerint.

Az Európai Parlament tagjait pedig arra kérjük, hogy fejezzék be a politikai hisztériakeltést a gyermekvédelmünkkel kapcsolatban, és fogadják el, hogy a magyarok többsége nem ért egyet a gyerekek óvodai, iskolai és a médiában történő LMBTQ-befolyásolásával.

+ Letter to:

Írja alá most

 
Please enter your email
Please enter your last name
Please enter your first name
Please enter your country
Please enter your zip code
Kérjük, válasszon egy opciót:


Tisztelt Európai Bizottság!

A gyermekek védelme nem áll szemben az uniós értékekkel. A gyermekek védelme nem megy szembe a jogállamisággal. Kérjük, hagyják békén a magyar gyerekeket védő jogszabályokat, és tartsák tiszteletben, hogy az oktatás és a gyermekvédelem területe tagállami hatáskörök az Európai Unióban!

Több mint 3 600 000 ember támogatta az április 3-i népszavazáson a gyermekek LMBTQ-befolyásolástól való védelmét. A népszavazás megmutatta, hogy hatalmas társadalmi támogatottságot élvez az ügy Magyarországon.

Nincs szó gyűlöletről, nincs szó diszkriminációról. Egyszerűen arról van szó, hogy 3 600 000 magyar állampolgár és a magyar jogszabályok szerint nincs helye az LMBTQ-lobbinak az iskolákban és az óvodákban.

„Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.” Magyarország Alaptörvénye XVI. cik

Ne akadályozzák a gyermekeink testi, szellemi és erkölcsi fejlőséséhez szükséges védelem megadását!

A szülőknek joguk van ahhoz, hogy „gyermekeik számára vallási, világnézeti vagy pedagógiai meggyőződésüknek megfelelő nevelést biztosítsanak.” Az Európai Unió Alapjogi Chartája 14. cikk 3)

„A szülőket elsőbbségi jog illeti meg a gyermekeiknek adandó nevelés megválasztásában.” Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 26. cikk

Ne akadályozzák a magyar szülőket szülői jogaik gyakorlásában, hogy ők döntsenek gyermekük szexuális neveléséről, ne pedig az LMBTQ-lobbisták!

„A részes államok elősegítik a gyermek jólétére ártalmas információk és anyagok elleni védelmét megfelelően szolgáló irányelvek kidolgozását.” Az ENSZ Gyermek Jogairól Szóló Egyezménye 17. cikk e)

Ne akadályozzák, hogy megvédjük a gyermekeinket a jólétükre ártalmas információktól és anyagoktól!

Petíciónkat az Európai Parlament pártjainak vezetőihez is eljuttatjuk, arra kérve az európai parlamenti képviselőket, hogy fejezzék be a politikai hisztériakeltést a gyermekvédelmünkkel kapcsolatban, és fogadják el, hogy a magyarok többsége nem ért egyet a gyerekek óvodai, iskolai és a médiában történő LMBTQ-befolyásolásával.

[az Ön neve]

Európai Bizottság, hagyják békén a gyermekvédelmünket!

Írja alá most

020 000
  15 401
 
15 401 támogató már aláírta ezt a petíciót. Segítsen, hogy elérjünk 20 000 aláírást.