Európai Bizottság, hagyják békén a gyermekvédelmünket!

Petíció

 

Európai Bizottság, hagyják békén a gyermekvédelmünket!

Európai Bizottság, hagyják békén a gyermekvédelmünket!

020 000
  15 661
 
15 661 aláírás. A következő cél: 20 000!

Április 27-én hagyta jóvá az Európai Bizottság a Magyarországgal szembeni jogállamisági mechanizmus elindítását, amely következtében további uniós támogatásokat vonhatnak meg hazánktól.

Múlt szerdán Magyarország volt a téma az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi (LIBE) bizottság A magyarországi helyzet, beleértve az LMBTI jogszabályokat is című ülésén.

Az EP-képviselők az Európai Bizottság szigorúbb fellépését követelték Magyarország irányában, nem titkoltan a gyermekvédelmi jogszabályok és a gyermekvédelmi népszavazás miatt.

Didier Reynders igazságügyi uniós biztos beszélt a Bizottság által Magyarország ellen indított kötelezettségszegési eljárásokról, illetve a nemrég a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatban indított eljárásról, amellyel kapcsolatban a magyar kormány válaszára várnak, mielőtt arról döntenének, hogy az Európai Unió Bírósága elé vigyék-e az ügyet.

Petíciónkban felszólítjuk az Európai Bizottságot, hogy tartsa tiszteletben Magyarország szuverenitását, és ne szóljon bele olyan kérdésekbe, amelyekkel kapcsolatban semmilyen jogköre nincsen, hiszen az oktatás és a gyermekvédelem kérdése tagállami hatáskörök az Európai Unió saját szabályai szerint.

Az Európai Parlament tagjait pedig arra kérjük, hogy fejezzék be a politikai hisztériakeltést a gyermekvédelmünkkel kapcsolatban, és fogadják el, hogy a magyarok többsége nem ért egyet a gyerekek óvodai, iskolai és a médiában történő LMBTQ-befolyásolásával.

020 000
  15 661
 
15 661 aláírás. A következő cél: 20 000!

Aláírás

Írja alá most

 
Please enter your email
Please enter your last name
Please enter your first name
Please enter your country
Please enter your zip code
Kérjük, válasszon egy opciót:
Adatait adatvédelmi szabályzatunknak és felhasználási feltételeinknek megfelelően használjuk


Tisztelt Európai Bizottság!

A gyermekek védelme nem áll szemben az uniós értékekkel. A gyermekek védelme nem megy szembe a jogállamisággal. Kérjük, hagyják békén a magyar gyerekeket védő jogszabályokat, és tartsák tiszteletben, hogy az oktatás és a gyermekvédelem területe tagállami hatáskörök az Európai Unióban!

Több mint 3 600 000 ember támogatta az április 3-i népszavazáson a gyermekek LMBTQ-befolyásolástól való védelmét. A népszavazás megmutatta, hogy hatalmas társadalmi támogatottságot élvez az ügy Magyarországon.

Nincs szó gyűlöletről, nincs szó diszkriminációról. Egyszerűen arról van szó, hogy 3 600 000 magyar állampolgár és a magyar jogszabályok szerint nincs helye az LMBTQ-lobbinak az iskolákban és az óvodákban.

„Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.” Magyarország Alaptörvénye XVI. cik

Ne akadályozzák a gyermekeink testi, szellemi és erkölcsi fejlőséséhez szükséges védelem megadását!

A szülőknek joguk van ahhoz, hogy „gyermekeik számára vallási, világnézeti vagy pedagógiai meggyőződésüknek megfelelő nevelést biztosítsanak.” Az Európai Unió Alapjogi Chartája 14. cikk 3)

„A szülőket elsőbbségi jog illeti meg a gyermekeiknek adandó nevelés megválasztásában.” Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 26. cikk

Ne akadályozzák a magyar szülőket szülői jogaik gyakorlásában, hogy ők döntsenek gyermekük szexuális neveléséről, ne pedig az LMBTQ-lobbisták!

„A részes államok elősegítik a gyermek jólétére ártalmas információk és anyagok elleni védelmét megfelelően szolgáló irányelvek kidolgozását.” Az ENSZ Gyermek Jogairól Szóló Egyezménye 17. cikk e)

Ne akadályozzák, hogy megvédjük a gyermekeinket a jólétükre ártalmas információktól és anyagoktól!

Petíciónkat az Európai Parlament pártjainak vezetőihez is eljuttatjuk, arra kérve az európai parlamenti képviselőket, hogy fejezzék be a politikai hisztériakeltést a gyermekvédelmünkkel kapcsolatban, és fogadják el, hogy a magyarok többsége nem ért egyet a gyerekek óvodai, iskolai és a médiában történő LMBTQ-befolyásolásával.

[az Ön neve]


Tisztelt Európai Bizottság!

A gyermekek védelme nem áll szemben az uniós értékekkel. A gyermekek védelme nem megy szembe a jogállamisággal. Kérjük, hagyják békén a magyar gyerekeket védő jogszabályokat, és tartsák tiszteletben, hogy az oktatás és a gyermekvédelem területe tagállami hatáskörök az Európai Unióban!

Több mint 3 600 000 ember támogatta az április 3-i népszavazáson a gyermekek LMBTQ-befolyásolástól való védelmét. A népszavazás megmutatta, hogy hatalmas társadalmi támogatottságot élvez az ügy Magyarországon.

Nincs szó gyűlöletről, nincs szó diszkriminációról. Egyszerűen arról van szó, hogy 3 600 000 magyar állampolgár és a magyar jogszabályok szerint nincs helye az LMBTQ-lobbinak az iskolákban és az óvodákban.

„Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.” Magyarország Alaptörvénye XVI. cik

Ne akadályozzák a gyermekeink testi, szellemi és erkölcsi fejlőséséhez szükséges védelem megadását!

A szülőknek joguk van ahhoz, hogy „gyermekeik számára vallási, világnézeti vagy pedagógiai meggyőződésüknek megfelelő nevelést biztosítsanak.” Az Európai Unió Alapjogi Chartája 14. cikk 3)

„A szülőket elsőbbségi jog illeti meg a gyermekeiknek adandó nevelés megválasztásában.” Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 26. cikk

Ne akadályozzák a magyar szülőket szülői jogaik gyakorlásában, hogy ők döntsenek gyermekük szexuális neveléséről, ne pedig az LMBTQ-lobbisták!

„A részes államok elősegítik a gyermek jólétére ártalmas információk és anyagok elleni védelmét megfelelően szolgáló irányelvek kidolgozását.” Az ENSZ Gyermek Jogairól Szóló Egyezménye 17. cikk e)

Ne akadályozzák, hogy megvédjük a gyermekeinket a jólétükre ártalmas információktól és anyagoktól!

Petíciónkat az Európai Parlament pártjainak vezetőihez is eljuttatjuk, arra kérve az európai parlamenti képviselőket, hogy fejezzék be a politikai hisztériakeltést a gyermekvédelmünkkel kapcsolatban, és fogadják el, hogy a magyarok többsége nem ért egyet a gyerekek óvodai, iskolai és a médiában történő LMBTQ-befolyásolásával.

[az Ön neve]