A világ legnagyobb pszichiátriai társaságait tömörítő szervezet elutasítja a homoszexuális vonzalommal küzdőknek szóló tanácsadást

Petíció a pszichiáterek ernyőszervezetének

 

A világ legnagyobb pszichiátriai társaságait tömörítő szervezet elutasítja a homoszexuális vonzalommal küzdőknek szóló tanácsadást

050 000
  43 817
 
43 817 támogató már aláírta ezt a petíciót. Segítsen, hogy elérjünk 50 000 aláírást.

A világ legnagyobb pszichiátriai társaságait tömörítő szervezet elutasítja a homoszexuális vonzalommal küzdőknek szóló tanácsadást

A világ legnagyobb pszichiáterekből álló szervezete nemrég nyilatkozatot adott ki, melyben elutasítják a nem kívánt homoszexuális érzelmek feloldását célzó tanácsadás minden formáját.
Csatlakozzon hozzánk és barátainkhoz: az Egyenlőséget és Igazságot Mindenkinek (Equality And Justice For All), továbbá a Hangtalanok Hangja (Voice of the Voiceless) nevű szervezetekhez, hogy együtt szólaljunk fel ez ellen az igazságtalan és politikai alapú nyilatkozat ellen.
Ez a nyilatkozat politikai lépés. Nem veszi figyelembe azokat az eddig dokumentált pozitív változásokat, melyeket a homoszexuális érzelmektől szenvedő, a tanácsadást szabadon választó emberek éltek át.

Christopher Doyle, a Hangatlanok Hangja alapítója és az Terápiás Egyenlőség Kötelék tagja maga is személyesen megtapasztalta a nem kívánt homoszexuális érzelmekből való gyógyulást terápián keresztül.

Így nyilatkozik: "15 éven keresztül éltem nem kívánt homoszexuális vonzódással egy gyermekkori szexuális molesztálás eredményeként és férfiakkal való egészséges kapcsolat kialakításának hiánya miatt. Miután találtam egy engedéllyel bíró terapeutát, keresztény segítő csoportokat és sikerült egészséges baráti kapcsolatot kialakítanom férfiakkal, sikerült begyógyítani azokat a sebeimet, melyek a homo-vonzalmat okozták bennem. Mára elmondhatom, hogy 10 éve élek házasságban gyönyörű feleségemmel és öt csodálatos gyermekünk van! Semmilyen káros hatása nem volt a kapott segítségnek, sőt, életem minden szempontból javult ennek a segítségnek és támogatásnk köszönhetően.”
A fent említett szervezetek karöltve a Terápiás Választás és Tudományos Integritás Szövetségével (Alliance for Therapeutic Choice and Scientific Integrity) együtt hirdetik, hogy a tanácsadás megfelelő eszköze lehet a nem-kívánt homoszexuális vonzalom feloldásának. Christopher története csak egy azok közül, melyeket a pszichiátereket tömörítő világszervezet figyelmen kívül hagyott az ilyen tanácsadások elítélésekor. Ezzel megvonják a lehetőséget azoktól, akik szabad akaratukból szeretnének ilyen tanácsadáson részt venni.

---

Bővebb információ:

WPA Nyilatkozat

LIfeSiteNews Article on WPA Statement 

+ Letter to:

Írja alá most

 
Please enter your email
Please enter your last name
Please enter your first name
Please enter your country
Please enter your zip code
Kérjük, válasszon egy opciót:

Pszichiáterek a homoszexuális tanácsadás ellen

Concern regarding your condemnation of treatment for unwanted same-sex attraction
Aggodalom a nem-kívánt homoszexuális vonzalom feloldását célzó terápiák elutasítását illetően

Dear World Psychiatric Association,

I am writing to express my concern and disappointment regarding the statement you released last week that condemned all forms of counseling intended to resolve unwanted same-sex attractions.
There is no scientific consensus that unwanted same-sex attractions cannot be resolved through counseling. In fact, 100 years of scientific research shows that for some, therapy can help reduce and/or eliminate homosexual attractions and that heterosexual attractions can increase! For others, counseling can help them remain faithful to their spirituality, religion, and values by helping them refrain from unwanted sexual behaviors. The right to follow one's conscience and values when it comes to sexual behavior is a human right, and should not be trumped due to political correctness!
Your blanket statement regarding this counseling discounts the thousands of individuals who have successfully resolved unwanted same-sex attraction through freely-chosen counseling!
Please release an apology explaining that this statement was influenced by politics, and not medical facts. You should be honest with your members that there are many instances when unwanted same-sex attractions can be successfully resolved through counseling, therapy, and spiritual support.
Thank you for taking immediate steps to correct and rescind your statement.
-----------------------
Tisztelt Pszichiátriai Társaság!

Ezúton szeretném kifejezni aggodalmamat és csalódásomat a napokban Önök által kiadott nyilatkozattal kapcsolatban, melyben elutasítják a nem kívánt homoszexuális vonzalom feloldását célzó tanácsadás minden formáját.
Nincs tudományos megegyezés arról, hogy a nem kívánt homoszexuális vonzalom nem oldható fel tanácsadással. Viszont tény, hogy az elmúlt 100 év tudományos kutatásai bizonyítják, hogy néhányak számára a terápia csökkenti és/vagy megszűnteti a homoszexuális érzelmeket és növekszik a heteroszexuális vonzalom. Mások számára a tanácsadás segít a hitükhöz és értékrendjükhöz hűnek maradni és önmegtartóztatást gyakorolni a nem kívánt szexuális viselkedéssel szemben. A lelkiismereti jog és értékrendhez való hűség, még ha az egyén szexualitásáról is van szó, emberi jogok, nem tiporhatók a politikai korrektség nevében!
Az Önök ilyen terápiára vonatkozó nyilatkozata figyelmen kívül hagyja azon ezreket, akik sikeresen feloldották nem kívánt homoszexuális vonzalmukat szabadon választott tanácsadáson keresztül.
Kérjenek bocsánatot, egyben térjenek ki arra is, hogy ez a nyilatkozat politikai nyomás hatására készült, és nem pedig orvosi tényeken alapul. Legyenek őszinték tagszervezeteikkel szemben, és osszák meg velük, hogy a nem kívánt homoszexuális vonzalom több esetben sikeresen feloldódott már tanácsadáson, terápián és lelki támogatáson keresztül.
Köszönjük, hogy azonnali lépéseket tesznek a nyilatkozat korrekciója és visszavonása érdekében.

[az Ön neve]

A világ legnagyobb pszichiátriai társaságait tömörítő szervezet elutasítja a homoszexuális vonzalommal küzdőknek szóló tanácsadást

Írja alá most

050 000
  43 817
 
43 817 támogató már aláírta ezt a petíciót. Segítsen, hogy elérjünk 50 000 aláírást.